Koniugacja

Część druga

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Typy, koniugacje, klasy, wzory

T Ko Gr Kl Wz Przykłady
I 3 1 12 98–99 czytać, dać
II 4 2 13 101, 103 śmieć, umieć, wiedzieć, zrozumieć
III 1 2 2 49, 50 szaleć, czadzieć
IV 1 1 1 53 kupować
Va 1 4 3 5–6a ciągnąć, cisnąć, maznąć
Vb 1 4 3 4 chłonąć
Vc 1 6 3 7–19 blednąć, czeznąć, gasnąć, klęknąć, klęsnąć, moknąć, podeschnąć, puchnąć, schnąć, więdnąć, więznąć
biec/biegnąć, ciec/cieknąć, kraść, lęgnąć/ląc, lęknąć się/ląc się, paść, rosnąć/róść
VIa 2 3 10 72–86 bronić, bruździć, budzić, bździć, clić, czcić, doić, godzić, golić, gubić, gwoździć, kłębić, kpić, lubić, łowić, modlić, mścić, osłonić, palić, pieścić, prosić, razić, robić, rozgałęzić, taić, tracić, zalesić
VIb 2 3 10 87–88 męczyć, mnożyć, mżyć, otworzyć, tworzyć
VIIa 2 2 11 89–93 brzmieć, cierpieć, lecieć, myśleć, skomleć, widzieć, wisieć, woleć, zapomnieć, zdumieć
VIIb 2 2 11 94 drżeć, leżeć, spojrzeć
VIIIa 1 1 1 54 wykonywać
VIIIb 1 1 1 55, 56 oszukiwać, rozstrzeliwać
IX 1 1 4 58 tajać
1 1 4 57 dawać
1 1 9 59–64, 67–70 głaskać, gwizdać, kaszlać, kazać, łapać, łaskotać, łgać, orać, pisać, plątać, płukać, rozesłać (II), słać (I), słać (II), świstać
1 1 6 65 rwać, ssać
1 1 7b 66 brać, zebrać
Xa 1 5 4 51 bić, czuć, żyć
Xb 1 1 4 52 lać
Xc 1 5 8 20, 21 dąć, powziąć, wziąć, zdjąć
22–24 ciąć, giąć, kląć, skląć, ściąć, zgiąć
XI 1 2 3! 48 pachnieć
1 2 7! 46 wrzeć
1 2 9 47 kaszleć, mamleć
1 6 5 25–39 bóść, gnieść, gryźć, kłaść, leźć, móc, nieść, paść, piec, prząc, prząść, siąść, strzec, trząść, wieść, wieźć, wlec
1 6 7a 43 trzeć, zetrzeć, zeżreć, żreć
1 6 9 44 mleć, zemleć
@ 0,1 5 0,5 1, 2 być, zdobyć
@ 1 1 3! 3 zastać
@ 1 1 5! 71 jechać
@ 1 2 9! 45 chcieć
@ 1 6 5 41, 41a iść, pójść, wejść, wyjść
@ 1 6 5 40 znaleźć
@ 2 1 11! 95–97 spać, stać, szczać
@ 3 2 12! 100 mieć
@ 4 6 13! 102 jeść

Spis czasowników według typów odmian

ramka w nowym oknie


Ko Koniugacja (według tematu I)
Gr Gromada (według tematu II)
Kl Klasa (stosunek tematów I i II)
KF Klasa fonetyczna
T Typ (= klasa wg Tokarskiego, ze zmianami)
Wz Wzór odmiany (według Saloniego)
i Tryb rozkazujący ~ij
j Wymiana ć : c, dź : dz przy tworzeniu odsłownika
w Tryb rozkazujący ~waj
@ Inne nieregularności
6a Oboczny wzór odmiany
(6a) Oboczny wzór odmiany w niektórych formach
a Także odmiana ~am, ~asz
d 3 os. lm ~dzą
e Także odmiana bez ~n~
i Także tryb rozkazujący ~ij (~yj)
x Brak niektórych form

Ciąg dalszy


Inne ujęcie koniugacji


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14