Koniugacja

Część trzecia

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Jednoaspektowe czasowniki niedokonane
umieć II -e
wiedzieć II -e dj
musieć VIIa -i 6
mieć @ -a @
potrafić VIa -i 9
być @ -0, -e
móc XI -że 5'
Jednoaspektowe czasowniki dokonane
poczytać, pozbierać I -a
postać @ -oi 7'
posiedzieć VIIa -i 6j
dojrzeć ‘zobaczyć’ VIIb -y 11i
zmówić VIa -i 9
Czasowniki dwuaspektowe
awansować, darować, ofiarować IV -uje 7
kazać IX -e 11
frunąć, wionąć, zionąć Vb -nie 1

Czasowniki niedokonane i dokonane

niedokonane dokonane
  t.   t.
na-
pisać IX -e 11 napisać IX -e 11
po- (pó-)
jechać @ -e 1^ pojechać @ -e 1^
myśleć VIIa -i 10 pomyśleć VIIa -i 10
iść @ -dzie 1@ pójść @ -dzie 1@
prze-
czytać I -a przeczytać I -a
u-
szyć Xa -yje 7 uszyć Xa -yje 7
wy-
doić VIa -i 7' wydoić VIa -i 7'
z-
robić VIa -i 9' zrobić VIa -i 9'
za-
czerwienić się VIa -i 6 zaczerwienić się VIa -i 6
-a- / -i-
rzucać I -a rzucić VIa -i 6
trafiać I -a trafić VIa -i 9
opalać się, strzelać I -a opalić się, strzelić VIa -i 10
-owa- / -i-
kupować IV -uje 7 kupić VIa -i 9
- / -ną-
stać @ -oi 7' stanąć Vb -nie 1
-a- / -ną-
drgać, kichać I -a drgnąć, kichnąć Va -nie 1i
-ja- / -ną-
mijać I -a minąć Vb -nie 1
-wa- / -ną-
dopływać, odpływać, przepływać, przypływać, wpływać, wypływać I -a dopłynąć, odpłynąć, przepłynąć, przypłynąć, wpłynąć, wypłynąć Vb -nie 1
-i- / -ną-
walić VIa -i 10 walnąć Va -nie 1i
-ywa- / -a-
dopisywać, odpisywać, podpisywać, przepisywać, wypisywać, zapisywać VIIIa -uje 7 dopisać, odpisać, podpisać, przepisać, wypisać, zapisać IX -e 11
różnice w rdzeniu
nazywać, odzywać się I -a nazwać, odezwać się IX -e 1i
-owa- / -, różnice w rdzeniu
wyjmować IV -uje 7 wyjąć Xc -mie 1i
-a- / -ną-, różnice w rdzeniu
oddychać I -a odetchnąć Va -nie 1i
różne rdzenie
brać IX -e 3^ wziąć Xc* -mie 1@
oglądać I -a obejrzeć VII b -y 11i
widzieć VIIa -i 6j zobaczyć VIb -y 11
odchodzić VIa -i 6 odejść @ -dzie 1@
mówić VIa -i 9 powiedzieć II -e dj
kłaść XI -dzie 1^ położyć VIb -y 11'

Ciąg dalszy: przykłady odmiany czasowników


Inne ujęcie koniugacji


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14