Pochodzenie form przypadkowych

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Polska deklinacja obejmuje imponującą liczbę wzorców odmiany. Rodzi się więc słuszne pytanie, co jest przyczyną takiego zróżnicowania.

Uwaga. Skróty i symbole użyte na tej stronie objaśniono tutaj.

Spis treści

  1. Zestawienie końcówek w poszczególnych typach odmiany

Zestawienie końcówek w poszczególnych typach odmiany

Mimo istnienia w języku polskim tylko rzeczowniki odmieniają się według ponad 100 wzorców odmiany wyznaczonych zestawem przybieranych końcówek, rzeczywistą ilość typów odmiany można znacznie zredukować, co obrazuje poniższe zestawienie.

  rzeczowniki przymiotniki liczebniki zaimki
typ m n ż1 ż2 m n ż   os. kto
lp M ~0 ~o, ~e, ~ę ~a, ~i ~0 ~y, ~i ~e ~a ~0 ~to
D ~a, ~u ~y, ~i ~i, ~y ~ego ~ej *~e ~ogo
C ~owi, ~u *~e, ~i, ~y ~i, ~y ~emu ~ej *~e, *~i ~omu
B = D lub =M ~ę, ~ą ~0, ~i = D lub =M *~e, *~ę ~ogo
N ~em ~ym, ~im, ~em ~im
Ms *~e, ~u *~e, ~i, ~y ~i, ~y ~ym, ~im, ~em ~ej *~e ~im
W *~e, ~u = M ~o, ~u ~i, ~0 = M = M = M = M
lm M ~owie, *~i, *~y, *~e, *~a ~a ~y, ~i, ~e ~e, ~i, ~y *~i, *~y ~e ~e ~aj, ~ej, ~u ~y
~y, ~i, ~e ~e ~a, *~e, *~i, ~y, ~o, ~0
D ~ów, ~0, ~i, ~y, ~u ~0, ~i, ~y ~i, ~y ~ych, ~ich ~u, ~óch, ~ech ~as
C ~om ~om ~om ~ym, ~im ~u, ~om, ~óm, ~em ~am
B = D lub =M = M = M = D lub =M = D lub =M = D
N ~ami, ~mi ~ami ~ami, ~mi ~ymi, ~imi ~oma, ~ema ~ami
Ms ~ach ~ach, ~ech ~ach ~ych, ~ich ~u, ~óch, ~ech ~as

Uwagi:

Odmiana mieszana i niezgodność rodzaju z typem odmiany:


Ciąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14