Dystrybucja końcówek imion w ujęciu tabelarycznym

Część pierwsza

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

M D C B N Ms W lp – M D C B N Ms W lm

Uwaga: wszędzie poniżej termin „przym” oznacza także liczebniki i zaimki o odmianie przymiotnikowej (np. sam, wszystek, mój, nasz, jeden, pierwszy). Pozostałe zaimki pominięto ze względu na wyjątkowe końcówki występujące w ich odmianie.


Mianownik liczby pojedynczej
Forma mianownika liczby pojedynczej rzeczowników jest formą słownikową. Od formy słownikowej przym. i niektóre inne imiona tworzą odrębne formy M lp rodz. n.go i żeńskiego.
ZERO większość rzecz. męskich sąsiad, kot, gość
rzecz. żeńskie spółgł. kl. 6–11 kość, kolej, głąb, sól, mysz
rzeczownik m-os. dekl. ż. mość mość, waszmość
kr.f. przym. rodz. m wesół, zdrów, ciekaw, sam, jeden, wszystek, mój
~o pewne rzecz. męskie gauczo, maestro, Mieszko; Reksio; brzusio
pewne rzecz. m-os. dekl. ż Fredro, Jagiełło, Kościuszko, tato
większość rzecz. nijakich słowo, jajo, płuco
pewne kr.f. przym. rodz. n samo, wszystko, jedno
~e* wiele rzecz. nijakich kl. 6–11 danie, staje, ślepie, pole, morze
rzeczownik m-os. książę książę
rzecz. n z rozsz. ~eń~, ~ęć~ imię, cielę
~um rzecz. n obcego pochodzenia wotum, akwarium, muzeum
~a większość rzecz. żeńskich kobieta
rzecz. m-os. dekl. ż hrabia, poeta, sędzia
rzecz. m-żyw. dekl. ż satelita, ekscelencja
przym. rodz. ż młoda, droga, tania, głupia, duża, sama, jedna
rzecz. żeńskie dekl. przym. położna, królowa
~i kilka rzecz. żeńskich kl. 6 bogini, pani
przym. rodz. m kl. 5–10 drogi, tani, głupi, sokoli
rzecz. m-os. dekl. przym. kl. 5–10 wojski, bliźni, efendi, rabbi, podstoli
~y przym. rodz. m kl. 1–4, 11 młody, wesoły, stary, cichy, świeży, duży
rzecz. m dekl. przym. kl. 1–4, 11 biegły, wikary, służący; chodzony, złoty; luty
~e** przym. rodz. n wesołe, drogie, głupie, duże, moje, nasze
pewne rzecz. m-os. dekl. przym. Linde
rzecz. n dekl. przym. młode, Zakopane, Krakowskie

Dopełniacz liczby pojedynczej
~a rzecz. m-os. sąsiada
rzecz. m-żyw. kota
wiele rzecz. m-nżyw., w tym nazwy narzędzi bata
rzecz. n słowa, pola, imienia, cielęcia
~u rzecz. m-żyw. bawół, wół bawołu, wołu
większość rzecz. m-nżyw. sadu
~um rzecz. n z M lp na ~um wotum, akwarium
~y rzecz. ż. kl. 1–4, 11, 12 kobiety, siły, siostry, muchy, ulicy, myszy, statuy
rzecz. m-os. dekl. ż. kl. 1–4, 11 poety, taty, kameduły, psychiatry, klechy, bacy
rzecz. m-żyw. dekl. ż. kl. 1–4, 11 satelity
~i rzecz. ż. kl. 5–10, 13 drogi, świni, pani, szyi, opcji, ziemi, fali, idei
rzecz. m-os. dekl. ż. kl. 5–8, 10 kolegi, dziadzi, kaznodziei, Arii, cieśli, mości
rzecz. m-żyw. dekl. ż. kl. 5–8, 10 ekscelencji
~ego** przym. rodz. m i n młodego, drogiego, taniego, jednego, mojego
rzecz. m i n dekl. przym. myśliwego; złotego; lutego; młodego
rzecz. m-os. sędzia, hrabia sędziego, hrabiego
~ej** przym. rodz. ż młodej, drogiej, taniej, jednej, mojej
rzecz. żeńskie dekl. przym. położnej, królowej

Celownik liczby pojedynczej
~owi większość rzecz. męskich sąsiadowi, gadowi, sadowi
~u szereg rzecz. m-os. bogu, bratu, chłopu, chłopcu, czartu, czortu, diabłu, katu, księdzu, księciu, ojcu, panu
rzecz. m-żyw. kot, lew, pies kotu, lwu, psu
rzecz. m-nżyw. łeb, świat łbu, światu
rzecz. n słowu, polu, imieniu, cielęciu
~um rzecz. n z M lp na ~um wotum, akwarium
~e* rzecz. ż. kl. 1–5 kobiecie, sile, siostrze, drodze, musze
rzecz. m-os. dekl. ż. kl. 1–5 poecie, kamedule, psychiatrze, koledze, klesze
rzecz. m-żyw. dekl. ż. kl. 1–5 satelicie
~i rzecz. ż. kl. 6–10, 12, 13 świni, pani, osi, lilii, opcji, ziemi, fali, statui, idei
rzecz. m-os. dekl. ż. kl. 6–10 dziadzi, kaznodziei, Arii, cieśli, mości
rzecz. m-żyw. dekl. ż. kl. 6–10 ekscelencji
~y rzecz. ż. kl. 11 ulicy, myszy
rzecz. m-os. dekl. ż. kl. 11 bacy, łowcy
~emu** przym. rodz. m i n młodemu, drogiemu, taniemu, jednemu, mojemu
rzecz. m i n dekl. przym. myśliwemu; złotemu; lutemu; młodemu
rzecz. m-os. sędzia, hrabia sędziemu, hrabiemu
~ej** przym. rodz. ż młodej, drogiej, taniej, jednej, mojej
rzecz. żeńskie dekl. przym. położnej, królowej

Biernik liczby pojedynczej
~a rzecz. m-os., m-żyw. (=D) sąsiada; kota
~u rzecz. m-żyw. bawół, wół (=D) bawołu, wołu
ZERO rzecz. m-nżyw. (=M) sad
rzecz. żeńskie spółgł. (=M) oś, kolej, głąb, sól, mysz
pewne kr.f. przym. rodz. m-nżyw. (=M) sam, jeden, wszystek, mój
~o rzecz. m-nżyw. z M lp na ~o (=M) brzusio
większość rzecz. nijakich (=M) słowo, jajo, płuco
pewne kr.f. przym. rodz. n (=M) samo, wszystko, jedno
~e* rzecz. n z M lp na ~e (=M) danie, staje, ślepie, pole, morze
rzecz. n z M lp na (=M) imię, cielę
większość rzecz. żeńskich kobietę, boginię
rzecz. m-os. dekl. ż poetę, tatę, dziadzię
rzecz. m-żyw. dekl. ż satelitę, ekscelencję
~um rzecz. n z M lp na ~um (=M) wotum, akwarium
~i rzeczownik m-os. dekl. ż. mość (=D) mości, waszmości
przym. rodz. m-nżyw. kl. 5–10 (=M) drogi, tani, głupi, sokoli
~ego** przym. rodz. m-os. i m-żyw. (=D) młodego, drogiego, taniego, jednego, mojego
rzecz. m-os. dekl. przym. (=D) myśliwego, wojskiego
rzecz. m-os. sędzia, hrabia (=D) sędziego, hrabiego
rzecz. m-żyw. dekl. przym. (=D) chodzonego, złotego
~y przym. rodz. m-nżyw. kl. 1–4, 11 (=M) młody, wesoły, stary, cichy, świeży, duży
rzecz. m-nżyw. dekl. przym. (=M) luty
~e** przym. rodz. n (=M) wesołe, drogie, głupie, duże, moje, nasze
rzecz. n dekl. przym. (=M) młode, Zakopane
przym. rodz. ż młodą, drogą, tanią, głupią, dużą, samą, jedną
rzecz. żeńskie dekl. przym. położną, królową
rzeczownik żeński pani panią

Narzędnik liczby pojedynczej
~em** rzecz. m i n sąsiadem, Polakiem; kotem; sadem; słowem
rzecz. m-os. dekl. przym. z M lp na ~e Lindem
nazwy geogr. – rzecz. n dekl. przym. Zakopanem, Krakowskiem
~um rzecz. n z M lp na ~um wotum, akwarium
rzecz. żeńskie kobietą, panią, osią
rzecz. m-os. dekl. ż poetą, tatą, sędzią, mością
rzecz. m-żyw. dekl. ż ekscelencją, satelitą
przym. rodz. ż młodą, drogą, tanią, głupią, dużą, samą, jedną
rzecz. żeńskie dekl. przym. położną, królową
~ym przym. rodz. m i n kl. 1–4, 11 młodym, wesołym, starym, cichym, świeżym
rzecz. m i n dekl. przym. kl. 1–4, 11 myśliwym, biegłym; złotym; lutym; młodym
~im przym. rodz. m i n kl. 5–10 drogim, tanim, głupim, sokolim, moim
rzecz. m-os. dekl. przym. kl. 5–10 wojskim, bliźnim, effendim, rabbim, podstolim

Miejscownik liczby pojedynczej
~e* rzecz. m i n kl. 1–3 sąsiedzie, liderze; kocie, wole; murze; świetle
rzecz. żeńskie kl. 1–5 (=C) kobiecie, sile, siostrze, drodze, musze
rzecz. m-os. dekl. ż. kl. 1–5 (=C) tacie, kamedule, psychiatrze, koledze, klesze
rzecz. m-żyw. dekl. ż. kl. 1–5 (=C) satelicie
~u rzecz. m i n kl. 4–11 lekarzu; żółwiu; tytoniu, lokalu; echu, płucu
pewne rzecz. m-os. kl. 1 (pan, syn) panu, synu
rzeczownik m-nżyw. kl. 1 dom domu
rzecz. n kl. 2, 3 zło, dobro złu, dobru
rzecz. n z M lp na imieniu, cielęciu
~um rzecz. n z M lp na ~um wotum, akwarium
~i rzecz. żeńskie kl. 6–10, 12, 13 (=C) świni, pani, osi, lilii, opcji, ziemi, fali, statui, idei
rzecz. m-os. dekl. ż. kl. 6–10 (=C) dziadzi, kaznodziei, Arii, cieśli, mości
rzecz. m-żyw. dekl. ż. kl. 6–10 (=C) ekscelencji
~y rzecz. ż. kl. 11 (=C) ulicy, myszy
rzecz. m-os. dekl. ż. kl. 11 (=C) bacy, łowcy
~ym przym. rodz. m i n kl. 1–4, 11 (=N) młodym, wesołym, starym, cichym, świeżym
rzecz. m i n dekl. przym. kl. 1–4, 11 (=N) myśliwym, biegłym; złotym; lutym; młodym
~im przym. rodz. m i n kl. 5–10 (=N) drogim, tanim, głupim, sokolim, moim
rzecz. m-os. dekl. przym. kl. 5–10 (=N) wojskim, bliźnim, effendim, rabbim, podstolim
rzecz. m-os. sędzia, hrabia sędzim, hrabim
~em** rzecz. m-os. dekl. przym. z M lp na ~e (=N) Lindem
nazwy geogr. – rzecz. n dekl. przym. (=N) Zakopanem, Krakowskiem
~ej** przym. rodz. ż. (=C) młodej, drogiej, taniej, jednej, mojej
rzecz. żeńskie dekl. przym. (=C) położnej, królowej

Wołacz liczby pojedynczej
~e* rzecz. męskie kl. 1–3 panie, Hucule; kocie, wole; sadzie, wale, murze
rzecz. m-os. kl. 5 bóg, obocznie człowiek boże, człowiecze
pewne rzecz. m-os. kl. 11 chłopcze, młodzieńcze, księże, ojcze, starcze
rzecz. n z M lp na ~e (=M) danie, staje, ślepie, pole, morze
~u rzecz. męskie kl. 4–11 Włochu, szewcu; ptaku, rublu; pokoju, bagażu
rzecz. m-os. kl. 1 syn synu
rzecz. m-nżyw. kl. 1 dom, lud domu, ludu
zdrobniałe rzecz. żeńskie mamuśku, wnusiu, Aniu, Maju, Olu
zdrobniałe rzecz. m-os. dekl. ż. kl. 6 dziadziu
~o rzecz. m-os. kl. 1–3 z M lp na ~o (=M) maestro, mikado
większość rzecz. nijakich (=M) słowo, jajo, płuco
większość rzecz. żeńskich kobieto
rzecz. m-os. dekl. ż poeto, tato, kameduło, psychiatro, sędzio
rzecz. m-żyw. dekl. ż ekscelencjo, satelito
pewne kr.f. przym. rodz. n (=M) samo, wszystko, jedno
niekt. rzecz. żeń. dekl. przym. królowo
rzeczownik m-os. książę (=M) książę
rzecz. n z M lp na (=M) imię, cielę
~um rzecz. n z M lp na ~um (=M) wotum, akwarium
~i rzecz. żeńskie z M lp na ~i (=M) bogini, pani
rzecz. żeńskie spółgł. kl. 6–10 osi, kolei, głębi, soli
rzeczownik m-os. dekl. ż. mość mości, waszmości
przym. rodz. m kl. 5–10 (=M) drogi, tani, głupi, sokoli
rzecz. m-os. dekl. przym. kl. 5–10 (=M) wojski, bliźni, effendi, rabbi, podstoli
~y rzecz. żeńskie spółgł. kl. 11 nocy, rzeczy
przym. rodz. m kl. 1–4, 11 (=M) młody, wesoły, stary, cichy, świeży, duży
rzecz. męskie dekl. przym. kl. 1–4, 11 (=M) myśliwy, służący; chodzony, złoty; luty
~e** przym. rodz. n (=M) wesołe, drogie, głupie, duże, moje, nasze
pewne rzecz. m-os. dekl. przym. (=M) Linde
rzecz. n dekl. przym. (=M) młode, Zakopane
~a przym. rodz. ż. (=M) młoda, droga, tania, głupia, duża, sama, jedna
rzecz. żeńskie dekl. przym. (=M) położna
ZERO pewne kr.f. przym. rodz. m (=M) sam, jeden, wszystek, mój

UWAGA!
Przed końcówkami ~e*, ~ech*, ~ema* zachodzą wymiany spółgłosek (czasami także samogłosek).
Przed końcówkami ~e**, ~ego**, ~ej**, ~emu**, ~em** nie ma wymian, z wyjątkiem wymiany k, g : ki, gi.


Ciąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14