Wersja z 2015-04-14

Grzegorz Jagodziński

Wielomiany, wyrażenia wymierne i niewymierne

Szczegóły

Spis treści

 1. Wielomiany
  1. Jednomian
  2. Pojęcie wielomianu
  3. Wielomian jako funkcja
  4. Miejsca przecięcia wielomianu z osiami układu współrzędnych
  5. Miejsca zerowe wielomianu
  6. Rozkład wielomianu na czynniki
  7. Rozwiązywanie równań wielomianowych i znajdowanie miejsc zerowych wielomianu
  8. Rozwiązywanie nierówności wielomianowych
 2. Rozkład pierwiastka sumy (różnicy) na sumę (różnicę) pierwiastków

Szczegóły