Czasowniki

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

ramka w nowym oknie


T1 Typ (klasa) według Tokarskiego (klasyfikacja wcześniejsza)
T2 Typ (klasa) według Tokarskiego (klasyfikacja popularna)
W Wzór odmiany według Saloniego
K Koniugacja według Szobera
Z Zakończenie bezokolicznika
G Gromada według Szobera
Kl Klasa według Szobera
® Formy przestarzałe
© Formy książkowe lub rzadsze
1 jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są
2 Dawniej także (dziś w znaczeniach specjalnych): ciągniony, ciągnieni, ciągnienie


Ciąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14