Tworzenie form imion

Część czwarta

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Forma słownikowa
 3. Temat i końcówka
 4. Podział imion według zakończenia tematu
 5. Zmiany tematu w odmianie – wymiany spółgłoskowe
 6. Zmiany tematu w odmianie – wymiany samogłoskowe
 7. Rozszerzenia tematu
 8. Inne nieregularności tematu
 9. Ustalenie rodzaju gramatycznego rzeczowników
 10. Dobór końcówek fleksyjnych

Dobór końcówek fleksyjnych

Imiona (rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i zaimki) mogą odmieniać się według jednej z trzech głównych deklinacji:

 1. rzeczownikowej – większość rzeczowników i liczebniki zbiorowe,
 2. przymiotnikowej – przymiotniki, niektóre rzeczowniki, zaimki, liczebniki, w tym liczebnik główny jeden,
 3. liczebnikowej – liczebniki główne (z wyj. jeden).

Uwagi.

Deklinacja rzeczownikowa

Ten typ odmiany jest mocno zróżnicowany, zwłaszcza w liczbie pojedynczej, gdzie daje się wyodrębnić szereg typów odmiany; odrębne końcówki charakteryzują też rzeczowniki poszczególnych rodzajów gramatycznych. Należy pamiętać, że:

Mianownik liczby pojedynczej jest podany w słowniku. Typowe końcówki to:

Mniej typowymi końcówkami są:

Końcówki M lp zestawiono też w punkcie dotyczącym rodzaju.

Dopełniacz liczby pojedynczej ma końcówki:

Nieregularne są:

Celownik liczby pojedynczej ma końcówkę:

Nieregularne są:

Biernik liczby pojedynczej:

Rzeczownik żeński pani przybiera końcówkę przymiotnikową ~ą: panią (por. gospodyni – gospodynię).

Narzędnik liczby pojedynczej ma końcówki:

Miejscownik liczby pojedynczej:

Niezgodnie z regułami:

Wołacz liczby pojedynczej:

Nieregularne formy wołacza:

Mianownik liczby mnogiej (i zawsze równy mu wołacz liczby mnogiej) ma dwie odrębne formy: męskoosobową i niemęskoosobową. Rzeczowniki męskoosobowe tworzą zwykle obie formy, pozostałe tylko formę niemęskoosobową. Forma męskoosobowa przybiera końcówki:

Uwagi:

Forma niemęskoosobowa ma końcówki:

Wyjątki:

Dopełniacz liczby mnogiej ma końcówki:

Końcówka ~ów występuje u pewnych rzeczowników nijakich:

Końcówkę ZERO przybierają pewne rzeczowniki męskoosobowe:

Końcówka ~i występuje też w odmianie:

Końcówka ~y występuje też w odmianie:

Końcówka liczebnikowa ~u występuje w odmianie rzecz. nijakich oko, ucho – oczu, uszu.

Celownik liczby mnogiej ma zawsze końcówkę ~om.

Biernik liczby mnogiej nie ma nigdy odrębnej formy i jest równy:

Narzędnik liczby mnogiej:

Miejscownik liczby mnogiej ma stale końcówkę ~ach. Nazwy państw Niemcy, Węgry, Włochy mają jednak wyjątkowo ~ech: w Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech. Archaiczna forma rzeczownika ręka z końcówką ~u była odczuwana także jako forma liczby pojedynczej, przetrwała tylko w pewnych wyrażeniach z dzieckiem na ręku, z mieczem w ręku.


Ciąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14