Składnia języka polskiego

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Sposoby wyrażania poszczególnych części zdania

Dopełnienie

Dopełnienie dalsze

Rząd przyimkowy

Dopełnienie dalsze może być wyrażone połączeniem przyimka i rzeczownika w odpowiednim przypadku:

 1. dla + D wyraża:
 2. do + D wyraża adresata, przeznaczenie, cel końcowy: Anna pisze do znajomego. Artur odezwał się do ojca. Profesor zwrócił się do zebranych. Przysiadł się do niej z nadzieją. Pies podbiegł radośnie do swojego pana. Przyzwyczaiłem się już do tego klimatu. Bardzo tęskniłem do domu. Słuchaj, przecież mówię do ciebie. Marta uśmiecha się do mnie. Nie wiem, jak doczekam do końca spektaklu. Dążyłem do ugody. Nasz prezydent został stworzony do przewodzenia. Student przygotowuje się do egzaminów. Negocjator nakłaniał strony do zawarcia rozejmu. Podburzał lud do rozruchów.
 3. od + D wyraża:
 4. z + D:
 5. ku + C wyraża kierunek: Wszystko zmierza ku dobremu. Jej myśli zwróciły się ku przyszłości. Wyraźnie mieli się ku sobie.
 6. przeciw, przeciwko + C: Wystąpił przeciwko bezprawiu. Tłumy protestowały przeciw tyranii.
 7. na + B:
 8. niż + B: Wybiorę raczej rysunek niż muzykę.
 9. o + B: Spytaj kogoś o drogę. Proszę o pozwolenie. Wystąpili o nakaz aresztowania. Michał długo starał się o względy Sylwii. Zabiegał o spotkanie z politykiem. Boję się o Anię. Anita martwi się o swego syna. Magda dba o zdrowie. Podejrzewali ich o spisek. Oskarżyli ją o zabójstwo. Chodzi mi głównie o nią. Partyzanci długo walczyli o wolność swojego kraju.
 10. po + B: Sięgnij po zeszyt.
 11. pod + B: Podjechali pod sam ganek.
 12. przez + B oznacza:
 13. w + B: Zaopatrzył się w suchary na podróż. Uwierzyłem w jej słowa. Wpatrywał się w nią jak w obrazek. Grali wtedy w karty. Ubrana była w skromne bikini. Opływaliśmy w dobra. Uderzyłem go w nogę. Uderzył się w głowę młotkiem. Uszczypnął się w ucho. Uderzył się w kolano.
 14. za + B:
 15. nad + N:
 16. przed + N: Odpowiesz za to przed sądem. Bronił się przed napastnikami. Złodziej ukrył swój łup przed policją. Dziś pierwszy raz wystąpisz przed publicznością. Zataił prawdę przed żoną. Krzysztof wyżalał się przed przyjacielem.
 17. z + N wyraża dopełnienie czynnika towarzyszącego: Dlaczego biłeś się z kolegą? Żołnierze walczyli z wrogiem. Marcin idzie z mamą na zakupy. Tańczyłem wczoraj z Agnieszką. Zgadzam się z recenzentem. Marta spotyka się ze Zbyszkiem. Daj sobie z tym spokój. Dam sobie z nim radę. Rozstaję się z tobą bez żalu. Rozmawiałem wczoraj z Kariną. Nasz dom sąsiaduje ze wspaniałą willą. Pogodzę Anię ze Zbyszkiem. Pogodziła się już z tą myślą. Bracia pojednali się w końcu ze sobą. Przywitaj się z gośćmi. Muszę jeszcze tylko pożegnać się ze swoim rodzinnym miastem. Renata skłóciła go z sąsiadami. Młodzi ciągle kłócą się ze sobą.
 18. za + N: Ciągle tęsknię za tobą. Klasa powtarzała za nauczycielem.
 19. na + Ms:
 20. o + Ms:
 21. po + Ms: Pogłaskała go po głowie. Znać po nim zmęczenie. Barbara stąpała po rosie. Tłum biegał po chodniku. Na strych wchodzi się po drabinie. Depczesz mi po grządkach! Dyliżans jechał po wybojach. Wczasowicze spacerowali po plaży.
 22. przy + Ms: Sołtys obstaje przy swoim zdaniu. Robert upierał się przy swoim pomyśle. Pomagał ojcu przy ścince drzewa.
 23. w + Ms: Kochamy się w samochodach. Wróżka czytała w myślach. Kąpiemy się w wannie. Franek jest zakochany w tancerce. Wytrwał w swoim postanowieniu. Janusz służy w wojsku. Otrzymałem tę książkę w podarunku od przyjaciela. Wszyscy wzięli udział w wycieczce. Od dawna chodził w okularach. Pomagał ojcu w pracy (czasem używa się tu także przyimka przy, zwłaszcza gdy mowa o konkretnej pracy, zob. wyżej, wyłącznie przyimka w używa się natomiast, gdy mowa o pomocy w nauce).

W pewnych przypadkach status określenia (dopełnienie czy okolicznik) jest przedmiotem dyskusji. Uwaga ta dotyczy na przykład przypadków typu siedzę w pokoju na krześle. Przedmiot (np. na krześle), na którym odbywa się stan traktuje się ostatnio (słusznie) jako dopełnienie (właściwsze pytanie testowe brzmi tutaj na czym?, a nie gdzie?), podczas gdy określenie w pokoju jest tu okolicznikiem miejsca i odpowiada na pytanie gdzie? W języku polskim, w przeciwieństwie do szeregu innych języków, podobne dopełnienia stosuje się również z czasownikami wyrażającymi początek jakiegoś stanu: siedzę na kamieniu – siadam na kamieniu, stoję w kolejce – staję w kolejce, leżę na tapczanie – kładę się na tapczanie. Natomiast z nazwami środków transportu występują połączenia z biernikiem: siadam na rower (choć siedzę na rowerze). Warto zauważyć, że również w przypadku okoliczników miejscownik oznacza stan, a biernik ruch: Kot jest na dachu – Kot skoczył na dach.

Sporo problemów przysparza również właściwa klasyfikacja wyrażeń essywnych z przyimkiem jako łączącym się z mianownikiem (wyjątkowo może wystąpić tu i inny przyimek). W niektórych przypadkach określenia takie łączą się bliżej z rzeczownikiem i dlatego można je uznać za szczególny rodzaj przydawek. Kiedy indziej wyraźniejszy jest związek z czasownikiem, a więc i funkcja dopełnienia orzekającego:

Zwykle archaizmem jest użycie jako w funkcji porównawczej, zob. tutaj.

Powrót do początku składni

Dwa lub więcej dopełnień

W języku polskim istnieją czasowniki łączące się z dwoma, a nawet z trzema dopełnieniami (zob. też tutaj), np.:

Jeżeli w zdaniu występują dwa czasowniki o różnym rządzie, należy je rozdzielić i powtórzyć dopełnienie w odpowiedniej formie; najlepiej użyć w tym celu zaimka: Leśnicy powinni znać las i strzec go (znać wymaga dopełnienia w bierniku, strzec w dopełniaczu). Ania czasem lubiła towarzystwo Marty, czasem go nie lubiła (czasownik w formie twierdzącej wymaga biernika, w formie przeczącej dopełniacza).

Powrót do początku składni


Źródła przykładów

ramka w nowym oknieCiąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14