Problemy poprawności językowej

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

 

Problems of orthoepy

Previous partBack to the first page


Strona ta będzie pisana wyłącznie w wersji polskojęzycznej. Zrozumienie sensu opisywanych tu perełek wymaga bowiem biegłej znajomości języka polskiego. Jeśli chciałbyś się podzielić swoją wiedzą, spostrzeżeniami lub domysłami, napisz! A może sam zaproponujesz jakieś ciekawostki językowe? Rozwiązania będą zamieszczane po pewnym czasie od pojawienia się problemu.   The page will be written in Polish version only. You must be able to speak Polish fluently if you want to understand the presented material.


Skróty i symbole objaśniono tutaj.

Spis treści

Uwagi o wątpliwych rozstrzygnięciach normatywnych przeniesiono na strony omawiające poszczególne publikacje: SGJP, WSPP.


Ciąg dalszyContinuation


Strona głównaGramatyka polska   Main pagePolish grammar

2021-02-15