Deklinacja

Część czwarta

Część poprzedniaPowrót do pierwszej stronyWstęp

Spis rzeczowników według typów odmian

Uwaga: w kolumnach podano typ odmiany, klasę fonetyczną, przykłady, symbol typu odmiany w Słowniku gramatycznym języka polskiego (p. literatura oraz omówienie popełnionych tam błędów). Numeracja klas fonetycznych tematów jest wyjaśniona tutaj i tutaj. Objaśnienie symboli w prawej kolumnie tabel znajdziesz tutaj.

ramka w nowym oknie


Oznaczenia przy numerach typów
* e ruchome
** e ruchome i wymiana spółgłosek
*** o ruchome i wymiana spółgłosek
' wymiany ó : o, ą : ę
'' wymiana ą : ę; ę tylko w D lm ~y i N lm ~mi
^ wymiany o : e, a : e
@ inne nieregularności
Indeksy przy wyrazach
(xyz) znaczenie
(m) miasto, miejscowość
1, 2, 3, … oboczny typ odmiany
69:9 obocznie według 69 typu odmiany, 9 klasy fonetycznej
89:lp obocznie według 89 typu odmiany w liczbie pojedynczej
114@ obocznie D lm ~0 z wymianami w temacie
(6) W lp ma oboczną końcówkę ~e (z wymianą w temacie)
(65) D lp (ale nie B lp) ma oboczną końcówkę ~u
(77) oboczna końcówka C lp ~u
(79) oboczna końcówka MBW lm ~e (niezmiękczające)
(96) oboczna końcówka MBW lm ~a
(101) oboczna końcówka D lm ~ów
# także męskoosobowe
$ także męskożywotne
nie tworzą formy męskoosobowej M lm
% W lp zastępowany formą M lp
+ odmieniają się obie części wyrazu
= oboczna końcówka Ms lp ~o
oboczna końcówka N lm ~mi

Ciąg dalszy


Inne ujęcie deklinacji


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14