Wersja z 2023-12-31

Terminy pokrewieństwa i powinowactwa

Zestawienia tabelaryczne

Wykaz terminów pokrewieństwa i powinowactwa według stopnia złożoności

Terminy proste ogólne
termin ozn.
babka PM
brat B
bratanek BS
bratanica BD
brataniec BS
bratanka BD
bratowa BW
ciota (ciotka ojczysta) FZ
ciotka PZ
ciotka 2 PBW
córka D
dziadek PF
dziadkowie PP
dzieci C
dziewierz HB
jątrew HBW
kuzyn PGS
kuzyn 2. stopnia PPGCS
kuzyni PGC
kuzyni 2. stopnia PPGCC
kuzynka PGD
kuzynka 2. stopnia PPGCD
macocha FW
małżonkowie E
matka M
mąż H
nieciowie 1 GC
nieciowie 2 PGCC
nieć 1 GS
nieć 2 PGCS
nieściora 1 GD
nieściora 2 PGCD
ojciec F
ojczym MH
pasierb ES
pasierbica ED
paszenog WZH
pociot (cieciec, naciot) FZH
pociotek EGS
pociotka EGD
pociotkowie EGC
posiół (sielec, nasiół) MZH
prababka PPM
praciota PFZ
pradziadek PPF
pradziadkowie PPP
prapociot PFZH
prapociotek EGCS
prapociotka EGCD
praposiół PMZH
prasioła PMZ
prasnecha CSW
prastryj PFB
prastryjna PFBW
praświekier HPF
praświekra HPM
prateściowa WPM
prateściowie EPP
prateść WPF
prawnuczka CCD
prawnuk CCS
prawnukowie CCC
prawuj PMB
prawujna PMBW
prazięć CDH
rodzeństwo G
rodzice P
sioła (ciotka macierzysta) MZ
siostra Z
siostrzenica ZD
siostrzeniec ZS
snecha (synowa) SW
stryj FB
stryjna (stryjenka) FBW
swak (szwagier) ZH
swat CEF
swatka CEM
swatowie CEP
syn S
synowica BD
synowiec BS
szurzy WB
szurzyna WBW
szwagier 2 EB
szwagierka EZ
świekier HF
świekra HM
świeść WZ
teściowa WM
teściowa (og.) EM
teściowie EP
teść WF
teść (og.) EF
wnuczka CD
   
Terminy proste uściślone
termin ozn.
babka cioteczna PFZ
babka macierzysta MM
babka macierzysta przybrana 1 MFW
babka macierzysta przybrana 2 FWM
babka ojczysta FM
babka ojczysta przybrana 1 FFW
babka ojczysta przybrana 2 MHM
babka przybrana 1 PFW
babka przybrana 2 PEM
babka siołeczna PMZ
babka stryjeczna PFBW
babka wujeczna PMBW
brat cioteczno-cioteczny FFZDS
brat cioteczno-siołeczny MFZDS
brat cioteczno-stryjeczny FFZSS
brat cioteczno-wujeczny MFZSS
brat cioteczny FZS
brat pracioteczny PFZCS
brat prasiołeczny PMZCS
brat prastryjeczny PFBCS
brat prawujeczny PMBCS
brat przybrany PES
brat przyrodni PS
brat przyrodni macierzysty MS
brat przyrodni ojczysty FS
brat siołeczno-cioteczny FMZDS
brat siołeczno-siołeczny MMZDS
brat siołeczno-stryjeczny FMZSS
brat siołeczno-wujeczny MMZSS
brat siołeczny MZS
brat stryjeczno-cioteczny FFBDS
brat stryjeczno-siołeczny MFBDS
brat stryjeczno-stryjeczny FFBSS
brat stryjeczno-wujeczny MFBSS
brat stryjeczny FBS
brat wujeczno-cioteczny FMBDS
brat wujeczno-siołeczny MMBDS
brat wujeczno-stryjeczny FMBSS
brat wujeczno-wujeczny MMBSS
brat wujeczny MBS
bratanek cioteczny FZSS
bratanek przybrany BWS
bratanek przyrodni PSS
bratanek siołeczny MZSS
bratanek stryjeczny FBSS
bratanek wujeczny MBSS
bratanica cioteczna FZSD
bratanica przybrana BWD
bratanica przyrodnia PSD
bratanica siołeczna MZSD
bratanica stryjeczna FBSD
bratanica wujeczna MBSD
brataniec cioteczny FZSS
brataniec przybrany BWS
brataniec przyrodni PSS
brataniec siołeczny MZSS
brataniec stryjeczny FBSS
brataniec wujeczny MBSS
bratanka cioteczna FZSD
bratanka przybrana BWD
bratanka przyrodnia PSD
bratanka siołeczna MZSD
bratanka stryjeczna FBSD
bratanka wujeczna MBSD
bratowa cioteczna FZSW
bratowa przyrodnia PSW
bratowa siołeczna MZSW
bratowa stryjeczna FBSW
bratowa wujeczna MBSW
ciota cioteczna FFZD
ciota (ciotka ojczysta) przybrana MHZ
ciota (ciotka ojczysta) przyrodnia FPD
ciota siołeczna FMZD
ciota stryjeczna FFBD
ciota wujeczna FMBD
ciotka przybrana PEZ
ciotka przyrodnia PPD
dziadek cioteczny PFZH
dziadek macierzysty MF
dziadek macierzysty przybrany 1 MMH
dziadek macierzysty przybrany 2 FWF
dziadek ojczysty FF
dziadek ojczysty przybrany 1 FMH
dziadek ojczysty przybrany 2 MHF
dziadek przybrany 1 PMH
dziadek przybrany 2 PEF
dziadek siołeczny PMZH
dziadek stryjeczny PFB
dziadek wujeczny PMB
dziadkowie macierzyści MP
dziadkowie ojczyści FP
dziadkowie przybrani 1 PPE
dziadkowie przybrani 2 PEP
dzieci przybrane EC
dziewierz przyrodni HPS
pasierb po mężu HS
pasierb po żonie WS
pasierbica po mężu HD
pasierbica po żonie WD
prababka macierzysto-macierzysta MMM
prababka macierzysto-ojczysta FMM
prababka ojczysto-macierzysta MFM
prababka ojczysto-ojczysta FFM
pradziadek macierzysto-macierzysty MMF
pradziadek macierzysto-ojczysty FMF
pradziadek ojczysto-macierzysty MFF
pradziadek ojczysto-ojczysty FFF
praciota macierzysta MFZ
praciota ojczysta FFZ
prapociot macierzysty MFZH
prapociot ojczysty FFZH
praposiół macierzysty MMZH
praposiół ojczysty FMZH
prasioła macierzysta MMZ
prasioła ojczysta FMZ
prastryj macierzysty MFB
prastryj ojczysty FFB
prastryjna macierzysta MFBW
prastryjna ojczysta FFBW
praświekier macierzysty HMF
praświekier ojczysty HFF
praświekra macierzysta HMM
praświekra ojczysta HFM
prateściowa macierzysta WMM
prateściowa ojczysta WFM
prateść macierzysty WMF
prateść ojczysty WFF
prawnukowie po córce córki DDC
prawnukowie po córce syna SDC
prawnukowie po synu córki DSC
prawnukowie po synu syna SSC
prawuj macierzysty MMB
prawuj ojczysty FMB
prawujna macierzysta MMBW
prawujna ojczysta FMBW
rodzeństwo cioteczne FZC
rodzeństwo przybrane PEC
rodzeństwo przyrodnie PC
rodzeństwo przyrodnie macierzyste MC
rodzeństwo przyrodnie ojczyste FC
rodzeństwo siołeczne MZC
rodzeństwo stryjeczne FBC
rodzeństwo wujeczne MBC
rodzice przybrani PE
sioła cioteczna MFZD
sioła (ciotka macierzysta) przybrana FWZ
sioła (ciotka macierzysta) przyrodnia MPD
sioła siołeczna MMZD
sioła stryjeczna MFBD
sioła wujeczna MMBD
siostra cioteczna FZD
siostra cioteczno-cioteczna FFZDD
siostra cioteczno-siołeczna MFZDD
siostra cioteczno-stryjeczna FFZSD
siostra cioteczno-wujeczna MFZSD
siostra pracioteczna PFZCD
siostra prasiołeczna PMZCD
siostra prastryjeczna PFBCD
siostra prawujeczna PMBCD
siostra przybrana PED
siostra przyrodnia PD
siostra przyrodnia macierzysta MD
siostra przyrodnia ojczysta FD
siostra siołeczna MZD
siostra siołeczno-cioteczna FMZDD
siostra siołeczno-siołeczna MMZDD
siostra siołeczno-stryjeczna FMZSD
siostra siołeczno-wujeczna MMZSD
siostra stryjeczna FBD
siostra stryjeczno-cioteczna FFBDD
siostra stryjeczno-siołeczna MFBDD
siostra stryjeczno-stryjeczna FFBSD
siostra stryjeczno-wujeczna MFBSD
siostra wujeczna MBD
siostra wujeczno-cioteczna FMBDD
siostra wujeczno-siołeczna MMBDD
siostra wujeczno-stryjeczna FMBSD
siostra wujeczno-wujeczna MMBSD
siostrzenica cioteczna FZDD
siostrzenica przybrana ZHD
siostrzenica przyrodnia PDD
siostrzenica siołeczna MZDD
siostrzenica stryjeczna FBDD
siostrzenica wujeczna MBDD
siostrzeniec cioteczny FZDS
siostrzeniec przybrany ZHS
siostrzeniec przyrodni PDS
siostrzeniec siołeczny MZDS
siostrzeniec stryjeczny FBDS
siostrzeniec wujeczny MBDS
snecha (synowa) cioteczna BSW
snecha (synowa) przybrana ESW
snecha (synowa) siołeczna ZSW
snecha (synowa) stryjeczna BSW
snecha (synowa) wujeczna ZSW
stryj cioteczny FFZS
stryj przybrany MHB
stryj przyrodni FPS
stryj siołeczny FMZS
stryj stryjeczny FFBS
stryj wujeczny FMBS
swak (szwagier) cioteczny FZDH
swak (szwagier) przyrodni PDH
swak (szwagier) siołeczny MZDH
swak (szwagier) stryjeczny FBDH
swak (szwagier) wujeczny MBDH
synowica cioteczna FZSD
synowica przybrana BWD
synowica przyrodnia PSD
synowica siołeczna MZSD
synowica stryjeczna FBSD
synowica wujeczna MBSD
synowiec cioteczny FZSS
synowiec przybrany BWS
synowiec przyrodni PSS
synowiec siołeczny MZSS
synowiec stryjeczny FBSS
synowiec wujeczny MBSS
szurzy przyrodni WPS
świekier przybrany HMH
świekra przybrana HFW
świeść przyrodnia WPD
teściowa przybrana WFW
teściowie przybrani EPE
teść przybrany WMH
   
Terminy złożone ogólne
  babki brata bratanicy
synowicy
(bratanki)
bratańca
synowca
(bratanka)
bratowej ciotki cioty
(ciotki
ojcz.)
córki dziadka dziadków dzieci dziewierza kuzyna kuzynki macochy małżonka matki męża
babka                                 MPM HPM
brat PMB       BWB       PFB           FWB EB MB HB
bratanek PMBS               PFBS               MBS HBS
bratanica PMBD                             MBD
brataniec PMBS                             MBS
bratanka PMBD               PFBD               MBD HBD
bratowa PMBW               PFBW               MBW HBW
ciota (ciotka ojczysta)                                 MFZ HFZ
ciotka                                 MPZ HPZ
córka PMD BD BDD BSD BWD PZD FZD DD PFD     HBD PGSD PGDD FWD   MD HD
dziadek                                 MPF HPF
dziadkowie                               EPP    
dzieci PMC BC BDC BSC BWC PZC FZC DC PFC     HBC PGSC PGDC FWC EC MC HC
dziewierz               DHB                    
kuzyn                               EPGS MPGS HPGS
kuzyni                               EPGC   HPGC
kuzynka                               EPGD MPGD HPGD
macocha                                 MFW HFW
małżonkowie                     CE              
matka PMM       BWM       PFM           FWM EM MM HM
mąż     BDH     PZH FZH DH           PGDH     MH  
nieć 2                                 MPGCS  
nieściora 2                                 MPGCD  
ojciec PMF       BWF       PFF           FWF EF MF HF
ojczym                                 MMH HMH
pasierb   BWS           DHS                 MHS  
pasierbica   BWD           DHD                 MHD  
pociot (cieciec, naciot)                                 MFZH  
posiół (sielec, nasiół)                                 MMZH  
rodzeństwo PMG       BWG       PFG PPG         FWG EG MG HG
rodzice PMP       BWP       PFP PPP         FWP EP MP HP
sioła (ciotka macierzysta)                                 MMZ HMZ
siostra PMZ       BWZ       PFZ           FWZ EZ MZ HZ
siostrzenica PMZD               PFZD               MZD HZD
siostrzeniec PMZS               PFZS               MZS HZS
snecha (synowa)   BSW           DSW                 MSW HSW
stryj                                 MFB HFB
stryjna                                 MFBW  
swak (szwagier) PMZH               PFZH               MZH HZH
syn PMS BS BDS BSS BWS PZS FZS DS PFS     HBS PGSS PGDS FWS   MS HS
synowica               PFBD               HBD
synowiec               PFBS               HBS
szurzy   BWB                                
świekier               DHF                    
świekra               DHM                    
świeść   BWZ                                
teściowa   BWM                                
teściowie                                    
teść   BWF                                
wuj                                    
wujna                                    
  babki brata bratanicy
synowicy
(bratanki)
bratańca
synowca
(bratanka)
bratowej ciotki cioty
(ciotki
ojcz.)
córki dziadka dziadków dzieci dziewierza kuzyna kuzynki macochy małżonka matki męża

  ojca ojczyma pasierba pasierbicy pociotka pociotki pracioty prasioły prastryja prawuja rodzeństwa rodziców sioły
(ciotki
mac.)
siostry siostrzenicy siostrzeńca snechy
(synowej)
babka FPM                                
brat FB MHB                             SWB
bratanek FBS                                
bratanica                                
brataniec                                
bratanka FBD                                
bratowa FBW                                
ciota (ciotka ojczysta) FFZ                                
ciotka FPZ                                
córka FD MHD ESD EDD EGSD EGDD PFZD PMZD PFBD PMBD GD   MZD SD ZDD ZSD SWD
dziadek FPF                                
dziadkowie                                  
dzieci FC MHC ESC EDC EGSC EGDC PFZC PMZC PFBC PMBC GC   MZC ZC ZDC ZSC SWC
dziewierz                           ZHB      
kuzyn FPGS                                
kuzyni                       PPGC          
kuzynka FPGD                                
macocha FFW                     PFW          
małżonkowie                     GE PE          
matka FM MHM                             SWM
mąż       EDH     PFZH PMZH         MZH ZH ZDH    
nieć 2 FPGCS                                
nieściora 2 FPGCD                                
ojciec FF MHF                             SWF
ojczym FMH                     PMH          
pasierb FWS                         ZHS      
pasierbica FWD                         ZHD      
pociot (cieciec, naciot) FFZH                                
posiół (sielec, nasiół) FMZH                                
rodzeństwo FG MHG                   PG         SWG
rodzice FP MHP                             SWP
sioła (ciotka macierzysta) FMZ                                
siostra FZ MHZ                             SWZ
siostrzenica FZD                                
siostrzeniec FZS                                
snecha (synowa) FSW                         ZSW      
stryj FFB                                
stryjna FFBW                                
swak (szwagier) FZH                                
syn FS MHS ESS EDS EGSS EGDS PFZS PMZS PFBS PMBS GS   MZS ZS ZDS ZSS SWS
synowica FBD                                
synowiec FBS                                
szurzy                                  
świekier                           ZHF      
świekra                           ZHM      
świeść                                  
teściowa                                  
teściowie                     GEP            
teść                                  
wuj                                  
wujna                                  
  ojca ojczyma pasierba pasierbicy pociotka pociotki pracioty prasioły prastryja prawuja rodzeństwa rodziców sioły
(ciotki
mac.)
siostry siostrzenicy siostrzeńca snechy
(synowej)

  stryja swaka
(szwagra)
syna szurzego świekra świekry świeści teścia teściowej teściów wnuczki wnuka wnuków wuja wujka wujków zełwy zięcia żony
babka                                     WPM
brat   ZHB     HFB HMB   WFB WMB                 DHB WB
bratanek         HFBS HMBS   WFBS WMBS                   WBS
bratanica         HMBD   WMBD                   WBD
brataniec         HMBS   WMBS                   WBS
bratanka         HFBD HMBD   WFBD WMBD                   WBD
bratowa                                     WBW
ciota (ciotka ojczysta)                                     WFZ
ciotka                                     WPZ
córka FBD ZHD SD WBD HFD HMD WZD WFD WMD   CDD CSD   MBD PBD   HZD DHD WD
dziadek                                     WPF
dziadkowie                                      
dzieci FBC ZHC SC WBC HFC HMC WZC WFC WMC EPC       MBC PBC PGC HZC DHC WC
dziewierz                                      
kuzyn                                     WPGS
kuzyni                                     WPGC
kuzynka                                     WPGD
macocha                                     WFW
małżonkowie                   EPE     CCE     PGE      
matka   ZHM     HFM HMM   WFM WMM                 DHM WM
mąż           HMH WZH   WMH   CDH           HZH    
nieć 2                                      
nieściora 2                                      
ojciec   ZHF     HFF HMF   WFF WMF                 DHF WF
ojczym                                     WMH
pasierb     SWS                                
pasierbica     SWD                                
pociot (cieciec, naciot)                                      
posiół (sielec, nasiół)                                      
rodzeństwo   ZHG     HFG HMG   WFG WMG EPG               DHG WG
rodzice   ZHP     HFP HMP   WFP WMP                 DHP WP
sioła (ciotka macierzysta)                                     WMZ
siostra   ZHZ     HFZ HMZ   WFZ WMZ                 DHZ WZ
siostrzenica         HFZD HMZD   WFZD WMZD                   WZD
siostrzeniec         HFZS HMZS   WFZS WMZS                   WZS
snecha (synowa)     SSW                               WSW
stryj                                     WFB
stryjna                                      
swak (szwagier)                                     WZH
syn FBS ZHS SS WBS HFS HMS WZS WFS WMS   CDS CSS   MBS PBS   HZS DHS WS
synowica         HFBD   WFBD                  
synowiec         HFBS   WFBS                  
szurzy     SWB                                
świekier                                      
świekra                                      
świeść     SWZ                                
teściowa     SWM                                
teściowie                                      
teść     SWF                                
wuj                                      
wujna                                      
  stryja swaka
(szwagra)
syna szurzego świekra świekry świeści teścia teściowej teściów wnuczki wnuka wnuków wuja wujka wujków zełwy zięcia żony
Terminy złożone uściślone 1
  babki dziadka małżonka matki męża ojca rodzeństwa rodziców żony
babka macierzysta         HMM       WMM
babka ojczysta         HFM       WFM
brat cioteczny       MFZS HFZS FFZS     WFZS
brat przyrodni       MPS HPS FPS     WPS
brat siołeczny       MMZS HMZS FMZS     WMZS
brat stryjeczny       MFBS HFBS FFBS     WFBS
brat wujeczny       MMBS HMBS FMBS     WMBS
dziadek macierzysty         HMF       WMF
dziadek ojczysty         HFF       WFF
dzieci przybrane             GEC    
rodzeństwo cioteczne       MFZC HFZC FFZC     WFZC
rodzeństwo przyrodnie     EPC         PPC  
rodzeństwo siołeczne       MMZC HMZC FMZC     WMZC
rodzeństwo stryjeczne       MFBC HFBC FFBC     WFBC
rodzeństwo wujeczne       MMBC HMBC FMBC     WMBC
rodzice przybrani     EPE         PPE  
siostra cioteczna       MFZD HFZD FFZD     WFZD
siostra przyrodnia       MPD HPD FPD     WPD
siostra siołeczna       MMZD HMZD FMZD     WMZD
siostra stryjeczna       MFBD HFBD FFBD     WFBD
siostra wujeczna       MMBD HMBD FMBD     WMBD
  babki dziadka małżonka matki męża ojca rodzeństwa rodziców żony
Terminy złożone uściślone 2
  babki
macierzystej
babki
ojczystej
brata
ciotecznego
brata
przyrodniego
brata
siołecznego
brata
stryjecznego
brata
wujecznego
cioty
ciotecznej
cioty
siołecznej
cioty
stryjecznej
cioty
wujecznej
dziadka
macierzystego
dziadka
ojczystego
brat MMB FMB                   MFB FFB
bratanek MMBS FMBS                   MFBS FFBS
bratanica MMBD FMBD                  
brataniec MMBS FMBS                  
bratanka MMBD FMBD                   MFBD FFBD
córka MMD FMD FZSD PSD MZSD FBSD MBSD FFZDD FMZDD FFBDD FMBDD MFD FFD
dzieci MMC FMC FZSC PSC MZSC FBSC MBSC FFZDC FMZDC FFBDC FMBDC MFC FFC
małżonkowie                          
matka MMM FMM                   MFM FFM
mąż                          
ojciec MMF FMF                   MFF FFF
rodzeństwo MMG FMG                   MFG FFG
rodzice MMP FMP                   MFP FFP
siostra MMZ FMZ                   MFZ FFZ
siostrzenica MMZD FMZD                   MFZD FFZD
siostrzeniec MMZS FMZS                   MFZS FFZS
syn MMS FMS FZSS PSS MZSS FBSS MBSS FFZDS FMZDS FFBDS FMBDS MFS FFS
synowica                   MFBD FFBD
synowiec                   MFBS FFBS
  babki
macierzystej
babki
ojczystej
brata
ciotecznego
brata
przyrodniego
brata
siołecznego
brata
stryjecznego
brata
wujecznego
cioty
ciotecznej
cioty
siołecznej
cioty
stryjecznej
cioty
wujecznej
dziadka
macierzystego
dziadka
ojczystego

  pracioty
macierzystej
pracioty
ojczystej
prasioły
macierzystej
prasioły
ojczystej
prastryja
macierzystego
prastryja
ojczystego
prawuja
macierzystego
prawuja
ojczystego
rodzeństwa
przyrodniego
rodziców
przybranych
sioły
ciotecznej
sioły
siołecznej
sioły
stryjecznej
sioły
wujecznej
brat                            
bratanek                            
bratanica                            
brataniec                            
bratanka                            
córka MFZD FFZD MMZD FMZD MFBD FFBD MMBD FMBD     MFZDD MMZDD MFBDD MMBDD
dzieci MFZC FFZC MMZC FMZC MFBC FFBC MMBC FMBC PCC   MFZDC MMZDC MFBDC MMBDC
małżonkowie                 PCE          
matka                   PEM        
mąż                            
ojciec                   PEF        
rodzeństwo                   PEG        
rodzice                   PEP        
siostra                            
siostrzenica                            
siostrzeniec                            
syn MFZS FFZS MMZS FMZS MFBS FFBS MMBS FMBS     MFZDS MMZDS MFBDS MMBDS
synowica                            
synowiec                            
  pracioty
macierzystej
pracioty
ojczystej
prasioły
macierzystej
prasioły
ojczystej
prastryja
macierzystego
prastryja
ojczystego
prawuja
macierzystego
prawuja
ojczystego
rodzeństwa
przyrodniego
rodziców
przybranych
sioły
ciotecznej
sioły
siołecznej
sioły
stryjecznej
sioły
wujecznej

  siostry
ciotecznej
siostry
przyrodniej
siostry
siołecznej
siostry
stryjecznej
siostry
wujecznej
stryja
ciotecznego
stryja
siołecznego
stryja
stryjecznego
stryja
wujecznego
wuja
ciotecznego
wuja
siołecznego
wuja
stryjecznego
wuja
wujecznego
brat                          
bratanek                          
bratanica                          
brataniec                          
bratanka                          
córka FZDD PDD MZDD FBDD MBDD FFZSD FMZSD FFBSD FMBSD MFZSD MMZSD MFBSD MMBSD
dzieci FZDC PDC MZDC FBDC MBDC FFZSC FMZSC FFBSC FMBSC MFZSC MMZSC MFBSC MMBSC
małżonkowie                          
matka                          
mąż FZDH PDH MZDH FBDH MBDH                
ojciec                          
rodzeństwo                          
rodzice                          
siostra                          
siostrzenica                          
siostrzeniec                          
syn FZDS PDS MZDS FBDS MBDS FFZSS FMZSS FFBSS FMBSS MFZSS MMZSS MFBSS MMBSS
synowica                          
synowiec                          
  siostry
ciotecznej
siostry
przyrodniej
siostry
siołecznej
siostry
stryjecznej
siostry
wujecznej
stryja
ciotecznego
stryja
siołecznego
stryja
stryjecznego
stryja
wujecznego
wuja
ciotecznego
wuja
siołecznego
wuja
stryjecznego
wuja
wujecznego
Terminy złożone uściślone 3
  brata
przyrodniego
macierzystego
brata
przyrodniego
ojczystego
siostry
przyrodniej
macierzystej
siostry
przyrodniej
ojczystej
córka MSD FSD MDD FDD
dzieci MSC FSC MDC FDC
syn MSS FSS MDS FDS
Terminy podwójnie złożone
  babki brata ciotki cioty
(ciotki
ojcz.)
córki dziadka dziadków dzieci dziewierza małżonka matki męża ojca pracioty prasioły prastryja prawuja
brat matki                     MMB HMB FMB        
brat męża       DHB           MHB        
brat ojca                     MFB HFB FFB        
brat żony   BWB                 FWB        
bratowa matki                     MMBW   FMBW        
bratowa ojca                     MFBW   FFBW        
córka brata PMBD         PFBD         MBD HBD FBD        
córka bratanicy                                  
córka bratańca                                  
córka ciotki                       HPZD          
córka cioty (ciotki ojczystej)                       HFZD          
córka córki   BDD PZDD FZDD DDD       HBDD   MDD HDD FDD PFZDD PMZDD PFBDD PMBDD
córka matki                     MMD HMD FMD        
córka męża         DHD           MHD            
córka ojca                     MFD HFD FFD        
córka rodzeństwa                   EGD              
córka sioły (ciotki macierzystej)                       HMZD          
córka siostry PMZD         PFZD         MZD HZD FZD        
córka siostrzenicy                       HZDD          
córka siostrzeńca                       HZSD          
córka stryja                       HFBD          
córka syna   BSD PZSD FZSD DSD       HBSD   MSD HSD FSD PFZSD PMZSD PFBSD PMBSD
córka synowca                       HBSD          
córka synowicy                       HBDD          
córka wuja                       HMBD          
córka wujka                       HPBD          
córka żony   BWD                     FWD        
dzieci brata PMBC         PFBC           HBC          
dzieci bratanicy                                  
dzieci bratańca                                  
dzieci ciotki                       HPZC          
dzieci cioty (ciotki ojczystej)                       HFZC          
dzieci córki     PZDC FZDC         HBDC     HDC          
dzieci małżonków                                  
dzieci matki                       HMC          
dzieci męża         DHC           MHC            
dzieci ojca                       HFC          
dzieci rodzeństwa                   EGC              
dzieci sioły (ciotki macierzystej)                       HMZC          
dzieci siostry PMZC         PFZC           HZC          
dzieci siostrzenicy                       HZDC          
dzieci siostrzeńca                       HZSC          
dzieci stryja                       HFBC          
dzieci syna     PZSC FZSC         HBSC     HSC          
dzieci synowca                       HBSC          
dzieci synowicy                       HBDC          
dzieci wuja                       HMBC          
dzieci wujka                       HPBC          
dzieci żony   BWC                     FWC        
małżonkowie dzieci                   ECE              
małżonkowie rodzeństwa             PPGE     EGE              
małżonkowie rodziców                   EPE              
matka matki                     MMM HMM FMM        
matka męża         DHM           MHM            
matka ojca                     MFM HFM FFM        
matka żony   BWM                     FWM        
mąż córki   BDH     DDH           MDH HDH FDH        
mąż matki                       HMH          
mąż siostry PMZH         PFZH         MZH HZH FZH        
ojciec matki                     MMF HMF FMF        
ojciec męża         DHF           MHF            
ojciec ojca                     MFF HFF FFF        
ojciec żony   BWF                     FWF        
rodzeństwo małżonków               CEG                  
rodzeństwo matki                       HMG          
rodzeństwo męża         DHG           MHG            
rodzeństwo ojca                       HFG          
rodzeństwo rodziców                   EPG              
rodzeństwo żony   BWG                     FWG        
rodzice małżonków                                  
rodzice matki                       HMP          
rodzice męża         DHP           MHP            
rodzice ojca                       HFP          
rodzice żony   BWP                     FWP        
siostra matki                     MMZ HMZ FMZ        
siostra męża       DHZ           MHZ        
siostra ojca                     MFZ HFZ FFZ        
siostra żony   BWZ                 FWZ        
swak (szwagier) matki                     MMZH   FMZH        
swak (szwagier) ojca                     MFZH   FFZH        
syn brata PMBS         PFBS         MBS HBS FBS        
syn bratanicy                                  
syn bratańca                                  
syn ciotki                       HPZS          
syn cioty (ciotki ojczystej)                       HFZS          
syn córki   BDS PZDS FZDS DDS       HBDS   MDS HDS FDS PFZDS PMZDS PFBDS PMBDS
syn matki                     MMS HMS FMS        
syn męża         DHS           MHS            
syn ojca                     MFS HFS FFS        
syn rodzeństwa                   EGS              
syn sioły (ciotki macierzystej)                       HMZS          
syn siostry PMZS         PFZS         MZS HZS FZS        
syn siostrzenicy                       HZDS          
syn siostrzeńca                       HZSS          
syn stryja                       HFBS          
syn syna   BSS PZSS FZSS DSS       HBSS   MSS HSS FSS PFZSS PMZSS PFBSS PMBSS
syn synowca                       HBSS          
syn synowicy                       HBDS          
syn wuja                       HMBS          
syn wujka                       HPBS          
syn żony BWS                       FWS        
  babki brata ciotki cioty
(ciotki
ojcz.)
córki dziadka dziadków dzieci dziewierza małżonka matki męża ojca pracioty prasioły prastryja prawuja

  rodzeństwa rodziców sioły
(ciotki
mac.)
siostry stryja syna szurzego świekra świekry świeści teścia teściowej teściów wuja wujka wujków zełwy żony
brat matki                                   WMB
brat męża       ZHB                          
brat ojca                                   WFB
brat żony         SWB                      
bratowa matki                                    
bratowa ojca                                    
córka brata               HFBD HMBD   WFBD WMBD           WBD
córka bratanicy                                   WBDD
córka bratańca                                   WBSD
córka ciotki                                   WPZD
córka cioty (ciotki ojczystej)                                   WFZD
córka córki     MZDD ZDD FBDD SDD WBDD     WZDD       MBDD PBDD   HZDD WDD
córka matki                                   WMD
córka męża       ZHD                            
córka ojca                                   WFD
córka rodzeństwa                                    
córka sioły (ciotki macierzystej)                                   WMZD
córka siostry               HFZD HMZD   WFZD WMZD           WZD
córka siostrzenicy                                   WZDD
córka siostrzeńca                                   WZSD
córka stryja                                   WFBD
córka syna     MZSD ZSD FBSD SSD WBSD     WZSD       MBSD PBSD   HZSD WSD
córka synowca                                    
córka synowicy                                    
córka wuja                                   WMBD
córka wujka                                   WPBD
córka żony           SWD                        
dzieci brata               HFBC HMBC   WFBC WMBC           WBC
dzieci bratanicy                                   WBDC
dzieci bratańca                                   WBSC
dzieci ciotki                                   WPZC
dzieci cioty (ciotki ojczystej)                                   WFZC
dzieci córki     MZDC   FBDC   WBDC     WZDC       MBDC PBDC   HZDC WDC
dzieci małżonków GEC                                  
dzieci matki                                   WMC
dzieci męża       ZHC                            
dzieci ojca                                   WFC
dzieci rodzeństwa   PGC                     EPGC          
dzieci sioły (ciotki macierzystej)                                   WMZC
dzieci siostry               HFZC HMZC   WFZC WMZC           WZC
dzieci siostrzenicy                                   WZDC
dzieci siostrzeńca                                   WZSC
dzieci stryja                                   WFBC
dzieci syna     MZSC   FBSC   WBSC     WZSC       MBSC PBSC   HZSC WSC
dzieci synowca                                    
dzieci synowicy                                    
dzieci wuja                                   WMBC
dzieci wujka                                   WPBC
dzieci żony           SWC                        
małżonkowie dzieci GCE                             PGCE    
małżonkowie rodzeństwa   PGE                                
małżonkowie rodziców                                    
matka matki                                   WMM
matka męża       ZHM                            
matka ojca                                   WFM
matka żony           SWM                        
mąż córki       ZDH   SDH                       WDH
mąż matki                                   WMH
mąż siostry                                   WZH
ojciec matki                                   WMF
ojciec męża       ZHF                            
ojciec ojca                                   WFF
ojciec żony           SWF                        
rodzeństwo małżonków GEG                                  
rodzeństwo matki                                   WMG
rodzeństwo męża       ZHG                            
rodzeństwo ojca                                   WFG
rodzeństwo rodziców                                    
rodzeństwo żony           SWG                        
rodzice małżonków GEP                                  
rodzice matki                                   WMP
rodzice męża       ZHP                            
rodzice ojca                                   WFP
rodzice żony           SWP                        
siostra matki                                   WMZ
siostra męża       ZHZ                          
siostra ojca                                   WFZ
siostra żony         SWZ                      
swak (szwagier) matki                                    
swak (szwagier) ojca                                    
syn brata               HFBS HMBS   WFBS WMBS           WBS
syn bratanicy                                   WBDS
syn bratańca                                   WBSS
syn ciotki                                   WPZS
syn cioty (ciotki ojczystej)                                   WFZS
syn córki     MZDS ZDS FBDS SDS WBDS     WZDS       MBDS PBDS   HZDS WDS
syn matki                                   WMS
syn męża       ZHS                            
syn ojca                                   WFS
syn rodzeństwa                                    
syn sioły (ciotki macierzystej)                                   WMZS
syn siostry               HFZS HMZS   WFZS WMZS           WZS
syn siostrzenicy                                   WZDS
syn siostrzeńca                                   WZSS
syn stryja                                   WFBS
syn syna     MZSS ZSS FBSS SSS WBSS     WZSS       MBSS PBSS   HZSS WSS
syn wuja                                   WMBS
syn wujka                                   WPBS
syn żony           SWS                        
  rodzeństwa rodziców sioły
(ciotki
mac.)
siostry stryja syna szurzego świekra świekry świeści teścia teściowej teściów wuja wujka wujków zełwy żony
Terminy potrójnie złożone
  babki dziadka matki męża ojca rodziców żony
córka brata matki     MMBD   FMBD    
córka brata ojca     MFBD   FFBD    
córka córki brata PMBDD PFBDD MBDD HBDD FBDD   WBDD
córka córki siostry PMZDD PFZDD MZDD HZDD FZDD   WZDD
córka siostry matki     MMZD   FMZD    
córka siostry ojca     MFZD   FFZD    
córka syna brata PMBSD PFBSD MBSD HBSD FBSD   WBSD
córka syna siostry PMZSD PFZSD MZSD HZSD FZSD   WZSD
dzieci brata matki     MMBC   FMBC    
dzieci brata ojca     MFBC   FFBC    
dzieci córki brata     MBDC HBDC FBDC   WBDC
dzieci córki siostry     MZDC HZDC FZDC   WZDC
dzieci siostry matki     MMZC   FMZC    
dzieci siostry ojca     MFZC   FFZC    
dzieci syna brata     MBSC HBSC FBSC   WBSC
dzieci syna siostry     MZSC HZSC FZSC   WZSC
małżonkowie dzieci rodzeństwa           PGCE  
mąż córki brata     MBDH   FBDH    
mąż córki rodzeństwa           PGDH  
mąż córki siostry     MZDH   FZDH    
mąż siostry matki     MMZH   FMZH    
mąż siostry ojca     MFZH   FFZH    
syn brata matki     MMBS   FMBS    
syn brata ojca     MFBS   FFBS    
syn córki brata PMBDS PFBDS MBDS HBDS FBDS   WBDS
syn córki siostry PMZDS PFZDS MZDS HZDS FZDS   WZDS
syn siostry matki     MMZS   FMZS    
syn siostry ojca     MFZS   FFZS    
syn syna brata PMBSS PFBSS MBSS HBSS FBSS   WBSS
syn syna siostry PMZSS PFZSS MZSS HZSS FZSS   WZSS
  babki dziadka matki męża ojca rodziców żony
Terminy poczwórnie złożone
  matki matki matki ojca ojca matki ojca ojca
córka córki brata MMBDD FMBDD MFBDD FFBDD
córka córki siostry MMZDD FMZDD MFZDD FFZDD
córka syna brata MMBSD FMBSD MFBSD FFBSD
córka syna siostry MMZSD FMZSD MFZSD FFZSD
dzieci córki brata MMBDC FMBDC MFBDC FFBDC
dzieci córki siostry MMZDC FMZDC MFZDC FFZDC
dzieci syna brata MMBSC FMBSC MFBSC FFBSC
dzieci syna siostry MMZSC FMZSC MFZSC FFZSC
syn córki brata MMBDS FMBDS MFBDS FFBDS
syn córki siostry MMZDS FMZDS MFZDS FFZDS
syn syna brata MMBSS FMBSS MFBSS FFBSS
syn syna siostry MMZSS FMZSS MFZSS FFZSS
  matki matki matki ojca ojca matki ojca ojca
Niepoukładane
wnuczka brata BCD
wnuczka brata babki PMBCD
wnuczka brata dziadka PFBCD
wnuczka brata matki MBCD
wnuczka brata matki matki MMBCD
wnuczka brata matki ojca FMBCD
wnuczka brata męża HBCD
wnuczka brata ojca FBCD
wnuczka brata ojca matki MFBCD
wnuczka brata ojca ojca FFBCD
wnuczka brata żony WBCD
wnuczka cioteczna BCD
wnuczka cioteczna babki PMBCD
wnuczka cioteczna matki MBCD
wnuczka cioteczna żony WBCD
wnuczka ciotki PZCD
wnuczka ciotki macierzystej MZCD
wnuczka ciotki ojczystej FZCD
wnuczka cioty FZCD
wnuczka córki DCD
wnuczka dziewierza HBCD
wnuczka matki MCD
wnuczka męża HCD
wnuczka ojca FCD
wnuczka po córce DD
wnuczka po synu SD
wnuczka pracioty PFZCD
wnuczka prasioły PMZCD
wnuczka prastryja PFBCD
wnuczka prawuja PMBCD
wnuczka przybrana 1 ECD
wnuczka przybrana 2 CED
wnuczka rodzeństwa małżonka EGCD
wnuczka rodzica PCD
wnuczka siołeczna ZCD
wnuczka siołeczna babki PMZCD
wnuczka siołeczna matki MZCD
wnuczka siołeczna żony WZCD
wnuczka sioły MZCD
wnuczka siostry ZCD
wnuczka siostry babki PMZCD
wnuczka siostry dziadka PFZCD
wnuczka siostry matki MZCD
wnuczka siostry matki matki MMZCD
wnuczka siostry matki ojca FMZCD
wnuczka siostry męża HZCD
wnuczka siostry ojca FZCD
wnuczka siostry ojca matki MFZCD
wnuczka siostry ojca ojca FFZCD
wnuczka siostry żony WZCD
wnuczka stryja FBCD
wnuczka stryjeczna BCD
wnuczka stryjeczna dziadka PFBCD
wnuczka stryjeczna męża HBCD
wnuczka stryjeczna ojca FBCD
wnuczka syna SCD
wnuczka szurzego WBCD
wnuczka świeści WZCD
wnuczka wuja MBCD
wnuczka wujeczna ZCD
wnuczka wujeczna dziadka PFZCD
wnuczka wujeczna męża HZCD
wnuczka wujeczna ojca FZCD
wnuczka wujka PBCD
wnuczka zełwy HZCD
wnuczka żony WCD
wnuk CS
wnuk brata BCS
wnuk brata babki PMBCS
wnuk brata dziadka PFBCS
wnuk brata matki MBCS
wnuk brata matki matki MMBCS
wnuk brata matki ojca FMBCS
wnuk brata męża HBCS
wnuk brata ojca FBCS
wnuk brata ojca matki MFBCS
wnuk brata ojca ojca FFBCS
wnuk brata żony WBCS
wnuk cioteczny BCS
wnuk cioteczny babki PMBCS
wnuk cioteczny matki MBCS
wnuk cioteczny żony WBCS
wnuk ciotki PZCS
wnuk ciotki macierzystej MZCS
wnuk ciotki ojczystej FZCS
wnuk cioty FZCS
wnuk córki DCS
wnuk dziewierza HBCS
wnuk matki MCS
wnuk męża HCS
wnuk ojca FCS
wnuk po córce DS
wnuk po synu SS
wnuk pracioty PFZCS
wnuk prasioły PMZCS
wnuk prastryja PFBCS
wnuk prawuja PMBCS
wnuk przybrany 1 ECS
wnuk przybrany 2 CES
wnuk rodzeństwa małżonka EGCS
wnuk rodzica PCS
wnuk siołeczny ZCS
wnuk siołeczny babki PMZCS
wnuk siołeczny matki MZCS
wnuk siołeczny żony WZCS
wnuk sioły MZCS
wnuk siostry ZCS
wnuk siostry babki PMZCS
wnuk siostry dziadka PFZCS
wnuk siostry matki MZCS
wnuk siostry matki matki MMZCS
wnuk siostry matki ojca FMZCS
wnuk siostry męża HZCS
wnuk siostry ojca FZCS
wnuk siostry ojca matki MFZCS
wnuk siostry ojca ojca FFZCS
wnuk siostry żony WZCS
wnuk stryja FBCS
wnuk stryjeczny BCS
wnuk stryjeczny dziadka PFBCS
wnuk stryjeczny męża HBCS
wnuk stryjeczny ojca FBCS
wnuk syna SCS
wnuk szurzego WBCS
wnuk świeści WZCS
wnuk wuja MBCS
wnuk wujeczny ZCS
wnuk wujeczny dziadka PFZCS
wnuk wujeczny męża HZCS
wnuk wujeczny ojca FZCS
wnuk wujka PBCS
wnuk zełwy HZCS
wnuk żony WCS
wnukowie CC
wnukowie ciotki PZCC
wnukowie małżonka ECC
wnukowie męża HCC
wnukowie po córce DC
wnukowie po synu SC
wnukowie przybrani 1 ECC
wnukowie przybrani 2 CEC
wnukowie rodzeństwa GCC
wnukowie rodzeństwa małżonka EGCC
wnukowie rodzeństwa rodziców PGCC
wnukowie rodziców PCC
wnukowie wujka PBCC
wnukowie wujków PGCC
wnukowie żony WCC
współteściowa CEM
współteściowie CEP
współteść CEF
wuj MB
wuj cioteczny MFZS
wuj matki MMB
wuj męża HMB
wuj ojca FMB
wuj przybrany FWB
wuj przyrodni MPS
wuj siołeczny MMZS
wuj stryjeczny MFBS
wuj wujeczny MMBS
wuj żony WMB
wujek PB
wujek matki MPB
wujek męża HPB
wujek ojca FPB
wujek przybrany PEB
wujek przyrodni PPS
wujek żony WPB
wujek 2 PZH
wujenka MBW
wujkowie PG
wujkowie małżonka EPG
wujkowie przybrani PEG
wujkowie przyrodni PPC
wujna MBW
wujna matki MMBW
wujna ojca FMBW
zełwa HZ
zełwa córki DHZ
zełwa przyrodnia HPD
zełwa siostry ZHZ
zełwin HZH
zięć DH
zięć brata BDH
zięć cioteczny BDH
zięć córki DDH
zięć matki MDH
zięć męża HDH
zięć ojca FDH
zięć przybrany EDH
zięć siołeczny ZDH
zięć siostry ZDH
zięć stryjeczny BDH
zięć syna SDH
zięć wujeczny ZDH
zięć żony WDH
żona W
żona brata BW
żona brata babki PMBW
żona brata ciotecznego FZSW
żona brata dziadka PFBW
żona brata matki MBW
żona brata matki matki MMBW
żona brata matki ojca FMBW
żona brata męża HBW
żona brata ojca FBW
żona brata ojca matki MFBW
żona brata ojca ojca FFBW
żona brata przyrodniego PSW
żona brata siołecznego MZSW
żona brata stryjecznego FBSW
żona brata wujecznego MBSW
żona brata żony WBW
żona bratanka BSW
żona bratańca BSW
żona dziewierza HBW
żona kuzyna PGSW
żona ojca FW
żona ojca męża HFW
żona ojca żony WFW
żona pasierba ESW
żona prastryja PFBW
żona prawuja PMBW
żona siostrzeńca ZSW
żona stryja FBW
żona syna SW
żona syna brata BSW
żona syna brata matki MBSW
żona syna brata ojca FBSW
żona syna córki DSW
żona syna matki MSW
żona syna męża HSW
żona syna ojca FSW
żona syna rodzeństwa rodziców PGSW
żona syna siostry ZSW
żona syna siostry matki MZSW
żona syna siostry ojca FZSW
żona syna syna SSW
żona syna żony WSW
żona synowca BSW
żona szurzego WBW
żona świekra HFW
żona teścia WFW
żona wnuka CSW
żona wuja MBW
żona wujka PBW


Terminologia według stopnia pokrewieństwaZestawienie tabelaryczneWykaz alfabetyczny symboliWykaz symboli według złożonościWykaz relacjiWykaz według stopniEtymologiaTerminologia w różnych językach

Ramka nadrzędna