Wersja z 2023-12-18

Terminy pokrewieństwa i powinowactwa

Zestawienia tabelaryczne

Pełne zestawienie według pokoleń

Objaśnienia podano pod tabelami

symbol kod cyfrowy r.p. s.p. s.p.g. termin
pokr. płeć angielski łaciński polski
−3
P3 FFF 8 02 w 3 3 great grandfather proavus pradziadek ojczysto-ojczysty
FFM 9 03 great grandmother proavia prababka ojczysto-ojczysta
FMF 10 02 great grandfather proavus pradziadek macierzysto-ojczysty
FMM 11 03 great grandmother proavia prababka macierzysto-ojczysta
MFF 12 02 great grandfather proavus pradziadek ojczysto-macierzysty
MFM 13 03 great grandmother proavia prababka ojczysto-macierzysta
MMF 14 02 great grandfather proavus pradziadek macierzysto-macierzysty
MMM 15 03 great grandmother proavia prababka macierzysto-macierzysta
−2
P2 FF 4 02 w 2 2 grandfather avus dziadek ojczysty
FM 5 03 grandmother avia babka ojczysta
MF 6 02 grandfather avus dziadek macierzysty
MM 7 03 grandmother avia babka macierzysta
P2E FMH   02 p 2 · stepgrandfather   dziadek ojczysty przybrany, ojczym ojca
FFW   03 stepgrandmother   babka ojczysta przybrana, macocha ojca
MMH   02 stepgrandfather   dziadek macierzysty przybrany, ojczym matki
MFW   03 stepgrandmother   babka macierzysta przybrana, macocha matki
PEP MHF   02 stepgrandfather   dziadek ojczysty przybrany, ojciec ojczyma
MHM   03 stepgrandmother   babka ojczysta przybrana, matka ojczyma
FWF   02 stepgrandfather   dziadek macierzysty przybrany, ojciec macochy
FWM   03 stepgrandmother   babka macierzysta przybrana, matka macochy
EP2 HFF   32 grandfather-in-law   praświekier (dziadek ojczysty męża)
HFM   33 grandmother-in-law   praświekra (babka ojczysta męża)
HMF   32 grandfather-in-law   praświekier (dziadek macierzysty męża)
HMM   33 grandmother-in-law   praświekra (babka macierzysta męża)
WFF   22 grandfather-in-law   prateść (dziadek ojczysty żony)
WFM   23 grandmother-in-law   prateściowa (babka ojczysta żony)
WMF   22 grandfather-in-law   prateść (dziadek macierzysty żony)
WMM   23 grandmother-in-law   prateściowa (babka macierzysta żony)
P2G FFB 8.02 9.03 02 b 4 3 great uncle prōpatruus prastryj (dziadek stryjeczny)
FFZ 8.02 9.03 03 great aunt proamita praciotka {praciota} (babka cioteczna)
FMB 10.02 11.03 02 great uncle proavunculus prawuj (dziadek wujeczny)
FMZ 10.02 11.03 03 great aunt prōmātertera praciotka {prasioła} (babka cioteczna {siołeczna})
MFB 12.02 13.03 02 great uncle prōpatruus prastryj (dziadek stryjeczny)
MFZ 12.02 13.03 03 great aunt proamita praciotka {praciota} (babka cioteczna)
MMB 14.02 15.03 02 great uncle proavunculus prawuj (dziadek wujeczny)
MMZ 14.02 15.03 03 great aunt prōmātertera praciotka {prasioła} (babka cioteczna {siołeczna})
P2GE FFZH   02 p 4 · great uncle-in-law   prapociot {pracieciec} (dziadek cioteczny)
FFBW   03 great aunt-in-law   prastryjna (babka stryjeczna)
FMZH   02 great uncle-in-law   prapociot {praposiół, prasielec} (dziadek cioteczny {siołeczny})
FMBW   03 great aunt-in-law   prawujna (babka wujeczna)
MFZH   02 great uncle-in-law   prapociot {pracieciec} (dziadek cioteczny)
MFBW   03 great aunt-in-law   prastryjna (babka stryjeczna)
MMZH   02 great uncle-in-law   prapociot {praposiół, prasielec} (dziadek cioteczny {siołeczny})
MMBW   03 great aunt-in-law   prawujna (babka wujeczna)
−1
P F 2 02 w 1 1 father pater ojciec
M 3 03 mother māter matka
PE MH   02 p 1 · stepfather vitricus ojczym
FW   03 stepmother noverca macocha
EP HF   32 father-in-law socer świekier (teść)
HM   33 mother-in-law socrus świekra (teściowa)
WF   22 father-in-law socer teść
WM   23 mother-in-law socrus teściowa
PG FB 4.02 5.03 02 b 3 2 uncle patruus stryj (brat ojca)
FZ 4.02 5.03 03 aunt amita ciotka ojczysta {ciota} (siostra ojca)
MB 6.02 7.03 02 uncle avunculus wuj (brat matki)
MZ 6.02 7.03 03 aunt mātertera ciotka macierzysta {sioła} (siostra matki)
P2C FFS 4.02 02 b 3 3 half uncle   stryj przyrodni
FFD 4.02 03 half aunt   ciotka ojczysta {ciota} przyrodnia
FMS 5.03 02 half uncle   stryj przyrodni
FMD 5.03 03 half aunt   ciotka ojczysta {ciota} przyrodnia
MFS 6.02 02 half uncle   wuj przyrodni
MFD 6.02 03 half aunt   ciotka macierzysta {sioła} przyrodnia
MMS 7.03 02 half uncle   wuj przyrodni
MMD 7.03 03 half aunt   ciotka macierzysta {sioła} przyrodnia
PGE FZH   02 p 3 · uncle-in-law   pociot {cieciec}
FBW   03 aunt-in-law   stryjna
MZH   02 uncle-in-law   pociot {posiół, sielec}
MBW   03 aunt-in-law   wujna
P2GC FFBS 8.04 9.05 02 b 5 4 first cousin once removed (p)   stryj stryjeczny (wujek, brat stryjeczny ojca)
FFBD 8.04 9.05 03   ciotka stryjeczna (ciotka, siostra stryjeczna ojca)
FFZS 8.06 9.07 02   stryj cioteczny (wujek, brat cioteczny ojca)
FFZD 8.06 9.07 03   ciotka cioteczna (ciotka, siostra cioteczna ojca)
FMBS 10.04 11.05 02   stryj wujeczny (wujek, brat wujeczny ojca)
FMBD 10.04 11.05 03   ciotka wujeczna (ciotka, siostra wujeczna ojca)
FMZS 10.06 11.07 02   stryj cioteczny {siołeczny} (wujek, brat cioteczny {siołeczny} ojca)
FMZD 10.06 11.07 03   ciotka cioteczna {siołeczna} (ciotka, siostra cioteczna {siołeczna} ojca)
MFBS 12.04 13.05 02   wuj stryjeczny (wujek, brat stryjeczny matki)
MFBD 12.04 13.05 03   ciotka {sioła} stryjeczna (ciotka, siostra stryjeczna matki)
MFZS 12.06 13.07 02   wuj cioteczny (wujek, brat cioteczny matki)
MFZD 12.06 13.07 03   ciotka {sioła} cioteczna (ciotka, siostra cioteczna matki)
MMBS 14.04 15.05 02   wuj wujeczny (wujek, brat wujeczny matki)
MMBD 14.04 15.05 03   ciotka {sioła} wujeczna (ciotka, siostra wujeczna matki)
MMZS 14.06 15.07 02   wuj cioteczny (wujek, brat cioteczny {siołeczny} matki)
MMZD 14.06 15.07 03   ciotka {sioła} cioteczna {siołeczna} (ciotka, siostra cioteczna {siołeczna} matki)
0
E H   32 p 0 · husband marītus mąż
W   23 wife uxor żona
G B 2.02 3.03 02 b 2 1 brother frāter brat
Z 2.02 3.03 03 sister soror siostra
PC FS 2.02 02 b 2 2 half brother frāter āgnātus brat przyrodni
FD 2.02 03 half sister soror āgnāta siostra przyrodnia
MS 3.03 02 half brother frāter uterīnus brat przyrodni
MD 3.03 03 half sister soror uterīna siostra przyrodnia
GE ZH   02 p 2 · brother-in-law lēvir swak (mąż siostry, szwagier)
BW   03 sister-in-law glōs bratowa (żona brata)
EG HB   32 brother-in-law lēvir dziewierz (brat męża, szwagier 2)
HZ   33 sister-in-law glōs zełwa (siostra męża, szwagierka)
WB   22 brother-in-law lēvir szurzy (brat żony, szwagier 2)
WZ   23 sister-in-law glōs świeść (siostra żony, szwagierka)
EGE HZH   32 co-brother-in-law   zełwin (mąż siostry męża, szwagier 2)
HBW   33 co-sister-in-law   jątrew (żona brata męża, szwagierka)
WZH   22 co-brother-in-law   paszenog (mąż siostry żony, szwagier 2)
WBW   23 co-sister-in-law   szurzyna (żona brata żony, szwagierka)
GEG ZHB   02 co-brother-in-law   brat swaka (brat męża siostry, brat szwagra)
BWB   02 co-brother-in-law   brat bratowej (brat żony brata)
ZHZ   03 co-sister-in-law   siostra swaka (siostra męża siostry, siostra szwagra)
BWZ   03 co-sister-in-law   siostra bratowej (siostra żony brata)
PEC MHS   02 stepbrother   brat przybrany
MHD   03 stepsister   siostra przybrana
FWS   02 stepbrother   brat przybrany
FWD   03 stepsister   siostra przybrana
CEP DHF   02 co-father-in-law cōnsocer swat (współteść)
DHM   03 co-mother-in-law cōnsocrus swatka (współteściowa)
SWF   02 co-father-in-law cōnsocer swat (współteść)
SWM   03 co-mother-in-law cōnsocrus swatka (współteściowa)
PGC FBS 4.04 5.05 02 b 4 3 first cousin patruēlis brat stryjeczny (kuzyn)
FBD 4.04 5.05 03 siostra stryjeczna (kuzynka)
FZS 4.06 5.07 02 amitīnus brat cioteczny (kuzyn)
FZD 4.06 5.07 03 amitīna siostra cioteczna (kuzynka)
MBS 6.04 7.05 02 mātruēlis brat wujeczny (kuzyn)
MBD 6.04 7.05 03 siostra wujeczna (kuzynka)
MZS 6.06 7.07 02 cōnsobrīnus brat cioteczny {siołeczny} (kuzyn)
MZD 6.06 7.07 03 cōnsobrīna siostra cioteczna {siołeczna} (kuzynka)
P2GC2 FFBSS 8.08 9.09 02 b 6 5 second cousin   brat prastryjeczny (kuzyn 2. stopnia)
FFBSD 8.08 9.09 03   siostra prastryjeczna (kuzynka 2. stopnia)
FFZSS 8.10 9.11 02   brat pracioteczny (kuzyn 2. stopnia)
FFZSD 8.10 9.11 03   siostra pracioteczna (kuzynka 2. stopnia)
FFBDS 8.12 9.13 02   brat prastryjeczny (kuzyn 2. stopnia)
FFBDD 8.12 9.13 03   siostra prastryjeczna (kuzynka 2. stopnia)
FFZDS 8.14 9.15 02   brat pracioteczny (kuzyn 2. stopnia)
FFZDD 8.14 9.15 03   siostra pracioteczna (kuzynka 2. stopnia)
FMBSS 10.08 11.09 02   brat prawujeczny (kuzyn 2. stopnia)
FMBSD 10.08 11.09 03   siostra prawujeczna (kuzynka 2. stopnia)
FMZSS 10.10 11.11 02   brat pracioteczny {prasiołeczny} (kuzyn 2. stopnia)
FMZSD 10.10 11.11 03   siostra pracioteczna {prasiołeczna} (kuzynka 2. stopnia)
FMBDS 10.12 11.13 02   brat prawujeczny (kuzyn 2. stopnia)
FMBDD 10.12 11.13 03   siostra prawujeczna (kuzynka 2. stopnia)
FMZDS 10.14 11.15 02   brat pracioteczny {prasiołeczny} (kuzyn 2. stopnia)
FMZDD 10.14 11.15 03   siostra pracioteczna {prasiołeczna} (kuzynka 2. stopnia)
MFBSS 12.08 13.09 02   brat prastryjeczny (kuzyn 2. stopnia)
MFBSD 12.08 13.09 03   siostra prastryjeczna (kuzynka 2. stopnia)
MFZSS 12.10 13.11 02   brat pracioteczny (kuzyn 2. stopnia)
MFZSD 12.10 13.11 03   siostra pracioteczna (kuzynka 2. stopnia)
MFBDS 12.12 13.13 02   brat prastryjeczny (kuzyn 2. stopnia)
MFBDD 12.12 13.13 03   siostra prastryjeczna (kuzynka 2. stopnia)
MFZDS 12.14 13.15 02   brat pracioteczny (kuzyn 2. stopnia)
MFZDD 12.14 13.15 03   siostra pracioteczna (kuzynka 2. stopnia)
MMBSS 14.08 15.09 02   brat prawujeczny (kuzyn 2. stopnia)
MMBSD 14.08 15.09 03   siostra prawujeczna (kuzynka 2. stopnia)
MMZSS 14.10 15.11 02   brat pracioteczny {prasiołeczny} (kuzyn 2. stopnia)
MMZSD 14.10 15.11 03   siostra pracioteczna {prasiołeczna} (kuzynka 2. stopnia)
MMBDS 14.12 15.13 02   brat prawujeczny (kuzyn 2. stopnia)
MMBDD 14.12 15.13 03   siostra prawujeczna (kuzynka 2. stopnia)
MMZDS 14.14 15.15 02   brat pracioteczny {prasiołeczny} (kuzyn 2. stopnia)
MMZDD 14.14 15.15 03   siostra pracioteczna {prasiołeczna} (kuzynka 2. stopnia)
+1
C S 1.02 22 z 1 1 son fīlius syn
1.03 32
D 1.02 23 daughter fīlia córka
1.03 33
CE DH   02 p 1 · son-in-law gener zięć
SW   03 daughter-in-law nurus snecha (synowa)
EC WS   22 stepson prīvīgnus pasierb
HS   32
WD   23 stepdaughter prīvīgna pasierbica
HD   33
GC BS 2.04 3.05 22 b 3 2 nephew frātruēlis synowiec (bratanek)
32 brataniec (bratanek)
BD 2.04 3.05 23 niece synowica (bratanka)
33 bratanica (bratanka)
ZS 2.06 3.07 02 nephew sobrīnus siostrzeniec
ZD 2.06 3.07 03 niece sobrīna siostrzenica
PC2 FSS 2.04 22 b 3 3 half nephew   synowiec przyrodni (bratanek przyrodni)
32 brataniec przyrodni (bratanek przyrodni)
FSD 2.04 23 half niece   synowica przyrodnia (bratanka przyrodnia)
33 bratanica przyrodnia (bratanka przyrodnia)
FDS 2.06 02 half nephew   siostrzeniec przyrodni
FDD 2.06 03 half niece   siostrzenica przyrodnia
MSS 3.05 22 half nephew   synowiec przyrodni (bratanek przyrodni)
32 brataniec przyrodni (bratanek przyrodni)
MSD 3.05 23 half niece   synowica przyrodnia (bratanka przyrodnia)
33 bratanica przyrodnia (bratanka przyrodnia)
MDS 3.07 02 half nephew   siostrzeniec przyrodni
MDD 3.07 03 half niece   siostrzenica przyrodnia
EGC HBS   32 p 3 · nephew-in-law   pociotek (synowiec męża)
HBD   33 niece-in-law   pociotka (synowica męża)
HZS   32 nephew-in-law   pociotek (siostrzeniec męża)
HZD   33 niece-in-law   pociotka (siostrzenica męża)
WBS   32 nephew-in-law   pociotek (brataniec żony)
WBD   33 niece-in-law   pociotka (bratanica żony)
WZS   32 nephew-in-law   pociotek (siostrzeniec żony)
WZD   33 niece-in-law   pociotka (siostrzenica żony)
PGC2 FBSS 4.08 5.09 02 b 5 4 first cousin once removed (r)   nieć 2 (wnuk stryja, syn kuzyna)
FBSD 4.08 5.09 03   nieściora 2 (wnuczka stryja, córka kuzyna)
FZSS 4.10 5.11 02   nieć 2 (wnuk ciotki, syn kuzyna)
FZSD 4.10 5.11 03   nieściora 2 (wnuczka ciotki, córka kuzyna)
FBDS 4.12 5.13 02   nieć 2 (wnuk stryja, syn kuzynki)
FBDD 4.12 5.13 03   nieściora 2 (wnuczka stryja, córka kuzynki)
FZDS 4.14 5.15 02   nieć 2 (wnuk ciotki, syn kuzynki)
FZDD 4.14 5.15 03   nieściora 2 (wnuczka ciotki, córka kuzynki)
MBSS 6.08 7.09 02   nieć 2 (wnuk wuja, syn kuzyna)
MBSD 6.08 7.09 03   nieściora 2 (wnuczka wuja, córka kuzyna)
MZSS 6.10 7.11 02   nieć 2 (wnuk ciotki, syn kuzyna)
MZSD 6.10 7.11 03   nieściora 2 (wnuczka ciotki, córka kuzyna)
MBDS 6.12 7.13 02   nieć 2 (wnuk wuja, syn kuzynki)
MBDD 6.12 7.13 03   nieściora 2 (wnuczka wuja, córka kuzynki)
MZDS 6.14 7.15 02   nieć 2 (wnuk ciotki, syn kuzynki)
MZDD 6.14 7.15 03   nieściora 2 (wnuczka ciotki, córka kuzynki)
+2
C2 SS 1.04 22 z 2 2 grandson nepōs wnuk
1.05 32
SD 1.04 23 granddaughter neptis wnuczka
1.05 33
DS 1.06 22 grandson nepōs wnuk
1.07 32
DD 1.06 23 granddaughter neptis wnuczka
1.07 33
EC2 WSS   22 p 2 · stepgrandson   wnuk żony, wnuk przybrany, syn pasierba
HSS   32 wnuk męża, wnuk przybrany, syn pasierba
WSD   23 stepgranddaughter   wnuczka żony, wnuczka przybrana, córka pasierba
HSD   33 wnuczka męża, wnuczka przybrana, córka pasierba
WDS   22 stepgrandson   wnuk żony, wnuk przybrany, syn pasierbicy
HDS   32 wnuk męża, wnuk przybrany, syn pasierbicy
WDD   23 stepgranddaughter   wnuczka żony, wnuczka przybrana, córka pasierbicy
HDD   33 wnuczka męża, wnuczka przybrana, córka pasierbicy
CEC SWS   22 stepgrandson   wnuk przybrany, pasierb syna, syn snechy
  32
SWD   23 stepgranddaughter   wnuczka przybrana, pasierbica syna, córka snechy
  33
DHS   22 stepgrandson   wnuk przybrany, pasierb córki, syn zięcia
  32
DHD   23 stepgranddaughter   wnuczka przybrana, pasierbica córki, córka zięcia
  33
C2E SDH   02 grandson-in-law prōgener prazięć (mąż wnuczki)
SSW   03 granddaughter-in-law prōnurus prasnecha (żona wnuka)
DDH   02 grandson-in-law prōgener prazięć (mąż wnuczki)
DSW   03 granddaughter-in-law prōnurus prasnecha (żona wnuka)
GC2 BSS 2.08 3.09 22 b 4 3 great nephew   wnuk stryjeczny (wnuk brata, syn bratanka)
2.08 3.09 32 wnuk cioteczny (wnuk brata, syn bratanka)
BSD 2.08 3.09 23 great niece   wnuczka stryjeczna (wnuczka brata, córka bratanka)
2.08 3.09 33 wnuczka cioteczna (wnuczka brata, córka bratanka)
ZSS 2.10 3.11 22 great nephew   wnuk wujeczny (wnuk siostry, syn siostrzeńca)
2.10 3.11 32 wnuk cioteczny {siołeczny} (wnuk siostry, syn siostrzeńca)
ZSD 2.10 3.11 23 great niece   wnuczka wujeczna (wnuczka siostry, córka siostrzeńca)
2.10 3.11 33 wnuczka cioteczna {siołeczna} (wnuczka siostry, córka siostrzeńca)
BDS 2.12 3.13 22 great nephew   wnuk stryjeczny (wnuk brata, syn bratanicy)
2.12 3.13 32 wnuk cioteczny (wnuk brata, syn bratanicy)
BDD 2.12 3.13 23 great niece   wnuczka stryjeczna (wnuczka brata, córka bratanicy)
2.12 3.13 33 wnuczka cioteczna (wnuczka brata, córka bratanicy)
ZDS 2.14 3.15 22 great nephew   wnuk wujeczny (wnuk siostry, syn siostrzenicy)
2.14 3.15 32 wnuk cioteczny {siołeczny} (wnuk siostry, syn siostrzenicy)
ZDD 2.14 3.15 23 great niece   wnuczka wujeczna (wnuczka siostry, córka siostrzenicy)
2.14 3.15 33 wnuczka cioteczna {siołeczna} (wnuczka siostry, córka siostrzenicy)
EGC2 HBSS   32 p 4 · great nephew-in-law   prapociotek (wnuk brata męża)
HBSD   33 great niece-in-law   prapociotka (wnuczka brata męża)
HZSS   32 great nephew-in-law   prapociotek (wnuk siostry męża)
HZSD   33 great niece-in-law   prapociotka (wnuczka siostry męża)
HBDS   32 great nephew-in-law   prapociotek (wnuk brata męża)
HBDD   33 great niece-in-law   prapociotka (wnuczka brata męża)
HZDS   32 great nephew-in-law   prapociotek (wnuk siostry męża)
HZDD   33 great niece-in-law   prapociotka (wnuczka siostry męża)
WBSS   22 great nephew-in-law   prapociotek (wnuk brata żony)
WBSD   23 great niece-in-law   prapociotka (wnuczka brata żony)
WZSS   22 great nephew-in-law   prapociotek (wnuk siostry żony)
WZSD   23 great niece-in-law   prapociotka (wnuczka siostry żony)
WBDS   22 great nephew-in-law   prapociotek (wnuk brata żony)
WBDD   23 great niece-in-law   prapociotka (wnuczka brata żony)
WZDS   22 great nephew-in-law   prapociotek (wnuk siostry żony)
WZDD   23 great niece-in-law   prapociotka (wnuczka siostry żony)
+3
C3 SSS 1.08 22 z 3 3 great grandson prōnepōs prawnuk
1.09 32
SSD 1.08 23 great granddaughter prōneptis prawnuczka
1.09 33
DSS 1.10 22 great grandson prōnepōs prawnuk
1.11 32
DSD 1.10 23 great granddaughter prōneptis prawnuczka
1.11 33
SDS 1.12 22 great grandson prōnepōs prawnuk
1.13 32
SDD 1.12 23 great granddaughter prōneptis prawnuczka
1.13 33
DDS 1.14 22 great grandson prōnepōs prawnuk
1.15 32
DDD 1.14 23 great granddaughter prōneptis prawnuczka
1.15 33

Skrócone zestawienie niektórych relacji według złożoności

Relacje proste Relacje złożone 1. stopnia
  F   M   B   Z   S   D   H   W
F ojciec FF dziadek ojczysty FM babka ojczysta FB stryj FZ ciotka FS brat przyrodni FD siostra przyrodnia FW macocha
M matka MF dziadek macierzysty MM babka macierzysta MB wuj MZ ciotka {sioła} MS brat przyrodni MD siostra przyrodnia MH ojczym
B brat BS synowiec / brataniec BD synowica / bratanica BW bratowa
Z siostra ZS siostrzeniec ZD siostrzenica ZH swak (szwagier)
S syn SS wnuk SD wnuczka SW snecha (synowa)
D córka DS wnuk DD wnuczka DH zięć
H mąż HF świekier HM świekra HB dziewierz HZ zełwa HS pasierb HD pasierbica HW  
W żona WF teść WM teściowa WB szurzy WZ świeść WS pasierb WD pasierbica WH  

Relacje złożone
1. stopnia
Relacje złożone 2. stopnia
  F   M   B   Z   S   D   H   W
FF dziadek   FFF pradziadek   FFM prababka   FFB prastryj   FFZ praciotka   FFS stryj przyrodni   FFD ciotka przyrodnia     FFW babka przybrana
MF MFF MFM MFB MFZ MFS wuj przyrodni MFD ciotka {sioła} przyrodnia MFW
FM babka FMF FMM FMB prawuj FMZ praciotka {prasioła} FMS stryj przyrodni FMD ciotka przyrodnia FMH dziadek przybrany
MM MMF MMM MMB MMZ MMS wuj przyrodni MMD ciotka {sioła} przyrodnia MMH
HF świekier HFF praświekier HFM praświekra                        
HM świekra HMF HMM                        
WF teść WFF prateść WFM prateściowa                        
WM teściowa WMF WMM                        
FB stryj FBS brat stryjeczny FBD siostra stryjeczna FBW stryjna
FZ ciotka FZS brat cioteczny FZD siostra cioteczna FZH pociot
MB wuj MBS brat wujeczny MBD siostra wujeczna MBW wujna
MZ ciotka {sioła} MZS brat cioteczny {siołeczny} MZD siostra cioteczna {siołeczna} MZH pociot {posiół}
HB dziewierz HBS pociotek (synowiec męża) HBD pociotka (synowica męża) HBW jątrew
HZ zełwa HZS pociotek (siostrzeniec męża) HZD pociotka (siostrzenica męża) HZH zełwin
WB szurzy WBS pociotek (brataniec żony) WBD pociotka (bratanica żony) WBW szurzyna
WZ świeść WZS pociotek (siostrzeniec żony) WZD pociotka (siostrzenica żony) WZH paszenog
FS brat przyrodni     FSS synowiec / brataniec przyrodni FSD synowica / bratanica przyrodnia FSW żona brata przyrodniego
MS     MSS MSD MSW
FD siostra przyrodnia     FDS siostrzeniec przyrodni FDD siostrzenica przyrodnia FDH mąż siostry przyrodniej
MD     MDS MDD MDH
BS synowiec / brataniec BSS wnuk stryjeczny / cioteczny BSD wnuczka stryjeczna / cioteczna        
BD synowica / bratanica BDS BDD        
ZS siostrzeniec ZSS wnuk wujeczny / cioteczny {siołeczny} ZSD wnuczka wujeczna / cioteczna {siołeczna}        
ZD siostrzenica ZDS ZDD        
SS wnuk SSS prawnuk SSD prawnuczka SSW prasnecha
DS DSS DSD DSW
SD wnuczka SDS SDS SDH prazięć
DD DDS DDD DDH
HS pasierb                 HSS wnuk przybrany / syn pasierba HSD wnuczka przybrana / córka pasierba        
WS                 WSS WSD        
HD pasierbica                 HDS wnuk przybrany / syn pasierbicy HDD wnuczka przybrana / córka pasierbicy        
WD                 WDS WDD        
MH ojczym MHF dziadek przybrany MHM dziadek przybrany         MHS brat przybrany MHD siostra przybrana        
FW macocha FWF babka przybrana FWF babka przybrana         FWS FWD        
ZH swak (szwagier)         ZHB brat swaka (szwagra) ZHZ siostra swaka (szwagra)        
BW bratowa         BWB brat bratowej BWZ siostra bratowej        
DH zięć DHF swat (współteść) DHM swatka (współteściowa)         DHS wnuk przybrany / pasierb córki DHD wnuczka przybrana / pasierbica córki        
SW snecha (synowa) SWF swat (współteść) SWM swatka (współteściowa)         SWS wnuk przybrany / pasierb syna SWD wnuczka przybrana / pasierbica syna        

R.p. – rodzaj pokrewieństwa (powinowactwa): w – krewny wstępny (przodek), z – krewny zstępny (potomek), b – krewny boczny, p – powinowaty.

S.p. – konwencjonalny stopień pokrewieństwa (powinowactwa): dla wstępnych i zstępnych równy jest odległości pokoleń, dla krewnych bocznych przyjmujemy wartości parzyste (dla rodzeństwa 2, dla kuzynów 4, dla kuzynów drugiego stopnia 6 itd.), dla krewnych bocznych wstępnych lub zstępnych bocznych wartości sumujemy (np. dla brata ojca przyjmujemy 2 + 1 = 3).

S.p.g. – stopień pokrewieństwa genetycznego: ujemny logarytm dwójkowy współczynnika pokrewieństwa; dla powinowatych jest nieokreślony, dla dzieci, rodziców i rodzeństwa przyjmujemy 1 (gdyż średnio proband i te osoby mają ½ wspólnych genów, a 1 = − log2 ½), dla dziadków, wnuków, rodzeństwa rodziców, dzieci rodzeństwa przyjmujemy 2 (co oznacza ¼ wspólnych genów) itd.; stopień pokrewieństwa genetycznego jest równy konwencjonalnemu stopniowi pokrewieństwa w wypadku krewnych wstępnych i zstępnych, a o 1 mniejszy od konwencjonalnego w wypadku krewnych bocznych.

Pok. – pokolenie, numerowane zgodnie ze strzałką czasu: rodzice to pokolenie numer −1, dzieci to pokolenie +1 itd.

Obok tradycyjnych i historycznych nazw polskich zamieszczono określenia współczesne w nawiasach okrągłych () i określenia starsze, rekonstruowane, w nawiasach klamrowych {}.


Terminologia według stopnia pokrewieństwaWykaz alfabetyczny terminówWykaz terminów według stopnia złożonościWykaz alfabetyczny symboliWykaz symboli według złożonościWykaz relacjiWykaz według stopniEtymologiaTerminologia w różnych językach

Ramka nadrzędna