Wersja z 2023-12-18

Terminy pokrewieństwa i powinowactwa

Zestawienia tabelaryczne

Wykaz omówionych par relacji pokrewieństwa i powinowactwa

W nawiasie podano stopień pokrewieństwa (konwencjonalnego/genetycznego) lub powinowactwa (litera p oraz liczba); K oznacza koicję

1.1 (1)
P ↔ C rodzice ↔ dzieci
F ↔ S ojciec ↔ syn
F ↔ D ojciec ↔ córka
M ↔ S matka ↔ syn
M ↔ D matka ↔ córka
 
1.2 (2/1)
G ↔ G rodzeństwo
B ↔ B brat ↔ brat
B ↔ Z brat ↔ siostra
Z ↔ Z siostra ↔ siostra
 
1.3 (K)
E ↔ E małżonkowie
H ↔ W mąż ↔ żona
 
2.1 (2)
PP ↔ CC dziadkowie ↔ wnukowie
FP (FF, FM) ↔ SC (SS, SD) dziadkowie ojczyści ↔ wnukowie po synu
MP (MF, MM) ↔ DC (DS, DD) dziadkowie macierzyści ↔ wnukowie po córce
 
2.2 (2)
PC ↔ PC rodzeństwo przyrodnie
FC (FS, FD) ↔ FC (FS, FD) rodzeństwo przyrodnie ojczyste
MC (MS, MD) ↔ MC (MS, MD) rodzeństwo przyrodnie macierzyste
 
2.3 (3/2)
PG ↔ GC wujkowie ↔ nieciowie 1
FG (FB, FZ) ↔ BC (BS, BD) stryj ↔ synowiec, synowica; ciota ↔ brataniec, bratanica
MG (MB, MZ) ↔ ZC (ZS, ZD) wuj, sioła ↔ siostrzeniec, siostrzenica
 
2.4 (P1)
PE ↔ EC rodzice przybrani ↔ dzieci przybrane
MH ↔ WC (WS, WD) ojczym ↔ pasierb po żonie, pasierbica po żonie
FW ↔ HC (HS, HD) macocha ↔ pasierb po mężu, pasierbica po mężu
 
2.5 (P1)
CE ↔ EP małżonkowie dzieci ↔ teściowie
DH ↔ WP (WF, WM) zięć ↔ teść, teściowa
SW ↔ HP (HF, HM) snecha ↔ świekier, świekra
 
2.6 (P2)
GE ↔ EG małżonkowie rodzeństwa ↔ rodzeństwo małżonka
ZH ↔ WG (WB, WZ) swak ↔ szurzy, świeść
BW ↔ HG (HB, HZ) bratowa ↔ dziewierz, zełwa
 
3.1 (3)
PPP ↔ CCC pradziadkowie ↔ prawnukowie
FFP (FFF, FFM) ↔ SSC (SSS, SSD) rodzice dziadka ojczystego ↔ prawnukowie po synu syna
MFP (MFF, MFM) ↔ SDC (SDS, SDD) rodzice dziadka macierzystego ↔ prawnukowie po córce syna
FMP (FMF, FMM) ↔ DSC (DSS, DSD) rodzice babki ojczystej ↔ prawnukowie po synu córki
MMP (MMF, MMM) ↔ DDC (DDS, DDD) rodzice babki macierzystej ↔ prawnukowie po córce córki
 
3.2 (3)
PPC ↔ PCC wujkowie przyrodni ↔ dzieci rodzeństwa przyrodniego
FFC (FFS, FFD) ↔ FSC (FSS, FSD) dzieci dziadka ojczystego ↔ dzieci brata przyrodniego ojczystego
MFC (MFS, MFD) ↔ FDC (FDS, FDD) dzieci dziadka macierzystego ↔ dzieci siostry przyrodniej ojczystej
FMC (FMS, FMD) ↔ MSC (MSS, MSD) dzieci babki ojczystej ↔ dzieci brata przyrodniego macierzystego
MMC (MMS, MMD) ↔ MDC (MDS, MDD) dzieci babki macierzystej ↔ dzieci siostry przyrodniej macierzystej
 
3.3 (4/3)
PPG ↔ GCC rodzeństwo dziadków ↔ wnukowie rodzeństwa
FFG (FFB, FFZ) ↔ BSC (BSS, BSD) rodzeństwo dziadka ojczystego ↔ dzieci synowca/bratańca
MFG (MFB, MFZ) ↔ BDC (BDS, BDD) rodzeństwo dziadka macierzystego ↔ dzieci synowicy / bratanicy
FMG (FMB, FMZ) ↔ ZSC (ZSS, ZSD) rodzeństwo babki ojczystej ↔ dzieci siostrzeńca
MMG (MMB, MMZ) ↔ ZDC (ZDS, ZDD) rodzeństwo babki macierzystej ↔ dzieci siostrzenicy
 
3.4 (P2)
PPE ↔ ECC dziadkowie przybrani 1 ↔ wnukowie przybrani 1
FMH ↔ WSC (WSS, WSD) ojczym ojca ↔ dzieci syna żony
MMH ↔ WDC (WDS, WDD) ojczym matki ↔ dzieci córki żony
FFW ↔ HSC (HSS, HSD) macocha ojca ↔ dzieci syna męża
MFW ↔ HDC (HDS, HDD) macocha matki ↔ dzieci córki męża
 
3.5 (P2)
PCE ↔ EPC małżonkowie rodzeństwa przyrodniego ↔ rodzeństwo przyrodnie małżonka
FDH ↔ WFC (WFS, WFD) zięć ojca ↔ dzieci teścia
MDH ↔ WMC (WMS, WMD) zięć matki ↔ dzieci teściowej
FSW ↔ HFC (HFS, HFD) snecha ojca ↔ dzieci świekra
MSW ↔ HMC (HMS, HMD) snecha matki ↔ dzieci świekry
 
3.6 (4/3)
PGC ↔ PGC kuzyni
FBC (FBS, FBD) ↔ FBC (FBS, FBD) rodzeństwo stryjeczne
MBC (MBS, MBD) ↔ FZC (FZS, FZD) rodzeństwo wujeczne ↔ rodzeństwo cioteczne
MZC (MZS, MZD) ↔ MZC (MZS, MZD) rodzeństwo siołeczne
 
3.7 (P3)
PGE ↔ EGC małżonkowie wujków ↔ pociotkowie
FZH ↔ WBC (WBS, WBD) pociot ↔ dzieci szurzego
MZH ↔ WZC (WZS, WZD) posiół ↔ dzieci świeści
FBW ↔ HBC (HBS, HBD) stryjna ↔ dzieci dziewierza
MBW ↔ HZC (HZS, HZD) wujna ↔ dzieci zełwy
 
3.8 (P2)
PEP ↔ CEC dziadkowie przybrani 2 ↔ wnukowie przybrani 2
MHP (MHF, MHM) ↔ SWC (SWS, SWD) rodzice ojczyma ↔ dzieci snechy
FWP (FWF, FWM) ↔ DHC (DHS, DHD) rodzice macochy ↔ dzieci zięcia
 
3.9 (P2)
PEC ↔ PEC rodzeństwo przybrane
MHC (MHS, MHD) ↔ FWC (FWS, FWD) dzieci ojczyma ↔ dzieci macochy
 
3.10 (P3)
PEG ↔ GEC wujkowie przybrani ↔ dzieci przybrane rodzeństwa
MHG (MHB, MHZ) ↔ BWC (BWS, BWD) rodzeństwo ojczyma ↔ dzieci bratowej
FWG (FWB, FWZ) ↔ ZHC (ZHS, ZHD) rodzeństwo macochy ↔ dzieci swaka
 
3.11 (P2)
CCE ↔ EPP małżonkowie wnuków ↔ prateściowie
SDH ↔ WFP (WFF, WFM) zięć syna ↔ rodzice teścia
DDH ↔ WMP (WMF, WMM) zięć córki ↔ rodzice teściowej
SSW ↔ HFP (HFF, HFM) snecha syna ↔ rodzice świekra
DSW ↔ HMP (HMF, HMM) snecha córki ↔ rodzice świekry
 
3.12 (P2)
CEP ↔ CEP swatowie
DHP (DHF, DHM) ↔ SWP (SWF, SWM) rodzice zięcia ↔ rodzice snechy
 
3.13 (P3)
CEG ↔ GEP rodzeństwo małżonków dzieci ↔ teściowie rodzeństwa
DHG (DHB, DHZ) ↔ BWP (BWF, BWM) rodzeństwo zięcia ↔ rodzice bratowej
SWG (SWB, SWZ) ↔ ZHP (ZHF, ZHM) rodzeństwo snechy ↔ rodzice swaka
 
3.14 (P3)
GCE ↔ EPG małżonkowie dzieci rodzeństwa ↔ rodzeństwo teściów
BDH ↔ WFG (WFB, WFZ) mąż synowicy / bratanicy ↔ rodzeństwo teścia
ZDH ↔ WMG (WMB, WMZ) mąż siostrzenicy ↔ rodzeństwo teściowej
BSW ↔ HFG (HFB, HFZ) żona synowca/bratańca ↔ rodzeństwo świekra
ZSW ↔ HMG (HMB, HMZ) żona siostrzeńca ↔ rodzeństwo świekry
 
3.15 (P2)
GEG ↔ GEG rodzeństwo małżonków rodzeństwa
ZHG (ZHB, ZHZ) ↔ BWG (BWB, BWZ) rodzeństwo swaka ↔ rodzeństwo bratowej
 
3.16 (P1)
EPE ↔ ECE małżonkowie teściów ↔ małżonkowie dzieci małżonka
HMH ↔ WSW ojczym męża ↔ snecha żony
WMH ↔ WDH ojczym żony ↔ zięć żony
HFW ↔ HSW macocha męża ↔ snecha męża
WFW ↔ HDH macocha żony ↔ zięć męża
 
3.17 (P2)
EGE ↔ EGE małżonkowie rodzeństwa małżonka
HBW ↔ HBW jątrew ↔ jątrew
HZH ↔ WBW zełwin ↔ szurzyna
WZH ↔ WZH paszenog ↔ paszenog
 
4 A (5/4)
PPGC ↔ PGCC kuzyni rodziców ↔ nieciowie 2
FFBC (FFBS, FFBD) ↔ FBSC (FBSS, FBSD) rodzeństwo stryjeczne ojca (stryj, ciota stryjeczni) ↔ dzieci brata stryjecznego
MFBC (MFBS, MFBD) ↔ FBDC (FBDS, FBDD) rodzeństwo stryjeczne matki (wuj, sioła stryjeczni) ↔ dzieci siostry stryjecznej
FMBC (FMBS, FMBD) ↔ FZSC (FZSS, FZSD) rodzeństwo wujeczne ojca (stryj, ciota wujeczni) ↔ dzieci brata ciotecznego
MMBC (MMBS, MMBD) ↔ FZDC (FZDS, FZDD) rodzeństwo wujeczne matki (wuj, sioła wujeczni) ↔ dzieci siostry ciotecznej
FFZC (FFZS, FFZD) ↔ MBSC (MBSS, MBSD) rodzeństwo cioteczne ojca (stryj, ciota cioteczni) ↔ dzieci brata wujecznego
MFZC (MFZS, MFZD) ↔ MBDC (MBDS, MBDD) rodzeństwo cioteczne matki (wuj, sioła cioteczni) ↔ dzieci siostry wujecznej
FMZC (FMZS, FMZD) ↔ MZSC (MZSS, MZSD) rodzeństwo siołeczne ojca (stryj, ciota siołeczni) ↔ dzieci brata siołecznego
MMZC (MMZS, MMZD) ↔ MZDC (MZDS, MZDD) rodzeństwo siołeczne matki (wuj, sioła siołeczni) ↔ dzieci siostry siołecznej
 
4 B (P4)
PPGE ↔ EGCC małżonkowie rodzeństwa dziadków ↔ wnukowie rodzeństwa małżonka
FFZH ↔ WBSC (WBSS, WBSD) pociot ojca ↔ dzieci bratańca żony
MFZH ↔ WBDC (WBDS, WBDD) pociot matki ↔ dzieci bratanicy żony
FMZH ↔ WZSC (WZSS, WZSD) posiół ojca ↔ dzieci siostrzeńca żony
MMZH ↔ WZDC (WZDS, WZDD) posiół matki ↔ dzieci siostrzenicy żony
FFBW ↔ HBSC (HBSS, HBSD) stryjna ojca ↔ dzieci synowca męża
MFBW ↔ HBDC (HBDS, HBDD) stryjna matki ↔ dzieci synowicy męża
FMBW ↔ HZSC (HZSS, HZSD) wujna ojca ↔ dzieci siostrzeńca męża
MMBW ↔ HZDC (HZDS, HZDD) wujna matki ↔ dzieci siostrzenicy męża
 
4 C (P4)
PGCE ↔ EPGC małżonkowie dzieci wujków ↔ kuzyni małżonka
FBDH ↔ WFBC (WFBS, WFBD) swak stryjeczny ↔ rodzeństwo stryjeczne żony
MBDH ↔ WFZC (WFZS, WFZD) swak wujeczny ↔ rodzeństwo cioteczne żony
FZDH ↔ WMBC (WMBS, WMBD) swak cioteczny ↔ rodzeństwo wujeczne żony
MZDH ↔ WMZC (WMZS, WMZD) swak siołeczny ↔ rodzeństwo siołeczne żony
FBSW ↔ HFBC (HFBS, HFBD) bratowa stryjeczna ↔ rodzeństwo stryjeczne męża
MBSW ↔ HFZC (HFZS, HFZD) bratowa wujeczna ↔ rodzeństwo cioteczne męża
FZSW ↔ HMBC (HMBS, HMBD) bratowa cioteczna ↔ rodzeństwo wujeczne męża
MZSW ↔ HMZC (HMZS, HMZD) bratowa siołeczna ↔ rodzeństwo siołeczne męża
 
5 (6/5)
PPGCC ↔ PPGCC kuzyni 2. stopnia
FFBSC (FFBSS, FFBSD) ↔ FFBSC (FFBSS, FFBSD) dzieci stryja stryjecznego ↔ dzieci stryja stryjecznego
FFZSC (FFZSS, FFZSD) ↔ FMBSC (FMBSS, FMBSD) dzieci stryja ciotecznego ↔ dzieci stryja wujecznego
FMZSC (FMZSS, FMZSD) ↔ FMZSC (FMZSS, FMZSD) dzieci stryja siołecznego ↔ dzieci stryja siołecznego
FFBDC (FFBDS, FFBDD) ↔ MFBSC (MFBSS, MFBSD) dzieci cioty stryjecznej ↔ dzieci wuja stryjecznego
FMBDC (FMBDS, FMBDD) ↔ MFZSC (MFZSS, MFZSD) dzieci cioty wujecznej ↔ dzieci wuja ciotecznego
MFBDC (MFBDS, MFBDD) ↔ MFBDC (MFBDS, MFBDD) dzieci sioły stryjecznej ↔ dzieci sioły stryjecznej
FFZDC (FFZDS, FFZDD) ↔ MMBSC (MMBSS, MMBSD) dzieci cioty ciotecznej ↔ dzieci wuja wujecznego
MFZDC (MFZDS, MFZDD) ↔ MMBDC (MMBDS, MMBDD) dzieci sioły ciotecznej ↔ dzieci sioły wujecznej
FMZDC (FMZDS, FMZDD) ↔ MMZSC (MMZSS, MMZSD) dzieci cioty siołecznej ↔ dzieci wuja siołecznego
MMZDC (MMZDS, MMZDD) ↔ MMZDC (MMZDS, MMZDD) dzieci sioły siołecznej ↔ dzieci sioły siołecznej

Terminologia według stopnia pokrewieństwaZestawienie tabelaryczneWykaz alfabetyczny terminówWykaz terminów według stopnia złożonościWykaz alfabetyczny symboliWykaz symboli według złożonościWykaz według stopniEtymologiaTerminologia w różnych językach

Ramka nadrzędna