Wersja z 2023-12-18

Stopnie pokrewieństwa i powinowactwa

Zestawienie tabelaryczne

symbol nazwa
polska staropolska angielska łacińska
Pokrewieństwo stopnia 1
wstępni: pokolenie −1
F ojciec ojciec father pater
M matka matka mother māter
 
zstępni: pokolenie +1
S syn syn son fīlius
D córka córka daughter fīlia
 
Pokrewieństwo stopnia 2 (genetycznego: 1)
boczni: pokolenie 0
B brat brat brother frāter
Z siostra siostra sister soror
 
Pokrewieństwo stopnia 2
wstępni: pokolenie −2
PF dziadek dziad grandfather avus
PM babka baba grandmother avia
 
zstępni: pokolenie +2
CS wnuk wnuk grandson nepōs
CD wnuczka wnuka granddaughter neptis
 
boczni: pokolenie 0
FS brat przyrodni brat przyrodni half brother frāter āgnātus
MS frāter uterīnus
FD siostra przyrodnia siostra przyrodnia half sister soror āgnāta
MD soror uterīna
 
Pokrewieństwo stopnia 3 (genetycznego: 2)
boczni: pokolenie −1
FB wujek stryj (brat ojca) uncle patruus
MB wuj (brat matki) avunculus
FZ ciotka ciota (siostra ojca) aunt amita
MZ sioła (siostra matki) mātertera
 
boczni: pokolenie +1
BS bratanek synowiec (♂) nephew frātruēlis
brataniec (♀)
ZS siostrzeniec siostrzeniec sobrīnus
BD bratanica synowica (♂) niece frātruēlis
bratanica (♀)
ZD siostrzenica siostrzenica sobrīna
 
Pokrewieństwo stopnia 3
wstępni: pokolenie −3
PPF pradziadek pradziad great grandfather proavus
PPM prababka prababa great grandmother proavia
 
zstępni: pokolenie +3
CCS prawnuk prawnuk great grandson prōnepōs
CCD prawnuczka prawnuka great granddaughter prōneptis
 
boczni: pokolenie −1
FPS wujek przyrodni stryj przyrodni half uncle  
MPS wuj przyrodni  
FPD ciotka przyrodnia ciota przyrodnia half aunt  
MPD sioła przyrodnia  
 
boczni: pokolenie +1
PSS bratanek przyrodni synowiec przyrodni (♂) half nephew  
brataniec przyrodni (♀)
PDS siostrzeniec przyrodni siostrzeniec przyrodni  
PSD bratanica przyrodnia synowica przyrodnia (♂) half niece  
bratanica przyrodnia (♀)
PDD siostrzenica przyrodnia siostrzenica przyrodnia  
 
Pokrewieństwo stopnia 4 (genetycznego: 3)
boczni: pokolenie −2
PFB dziadek cioteczny prastryj (dziad stryjeczny) great uncle prōpatruus
PMB prawuj (dziad wujeczny) proavunculus
PFZ babka cioteczna praciota (baba cioteczna) great aunt proamita
PMZ prasioła (baba siołeczna) prōmātertera
 
boczni: pokolenie 0
FBS kuzyn brat stryjeczny first cousin patruēlis
FZS brat cioteczny amitīnus
MBS brat wujeczny mātruēlis
MZS brat siołeczny cōnsobrīnus
FBD kuzynka siostra stryjeczna patruēlis
FZD siostra cioteczna amitīna
MBD siostra wujeczna mātruēlis
MZD siostra siołeczna cōnsobrīna
 
boczni: pokolenie +2
BCS wnuk brata wnuk stryjeczny (♂) great nephew  
wnuk cioteczny (♀)
ZCS wnuk siostry wnuk wujeczny (♂) great nephew  
wnuk siołeczny (♀)
BCD wnuczka brata wnuczka stryjeczna (♂) great niece  
wnuczka cioteczna (♀)
ZCD wnuczka siostry wnuczka wujeczna (♂) great niece  
wnuczka siołeczna (♀)
 
Pokrewieństwo stopnia 5 (genetycznego: 4)
boczni: pokolenie −1
FFBS wujek stryj stryjeczny (brat stryjeczny ojca) first cousin once removed (p)  
FFZS stryj cioteczny (brat cioteczny ojca)  
FMBS stryj wujeczny (brat wujeczny ojca)  
FMZS stryj siołeczny (brat siołeczny ojca)  
MFBS wuj stryjeczny (brat stryjeczny matki)  
MFZS wuj cioteczny (brat cioteczny matki)  
MMBS wuj wujeczny (brat wujeczny matki)  
MMZS wuj cioteczny (brat siołeczny matki)  
FFBD ciotka ciotka stryjeczna (siostra stryjeczna ojca)  
FFZD ciotka cioteczna (siostra cioteczna ojca)  
FMBD ciotka wujeczna (siostra wujeczna ojca)  
FMZD ciotka siołeczna (siostra siołeczna ojca)  
MFBD sioła stryjeczna (siostra stryjeczna matki)  
MFZD sioła cioteczna (siostra cioteczna matki)  
MMBD sioła wujeczna (siostra wujeczna matki)  
MMZD sioła siołeczna (siostra siołeczna matki)  
 
boczni: pokolenie +1
FBCS syn kuzyna nieć 2 (wnuk stryjeczny ojca) first cousin once removed (r)  
FZCS nieć 2 (wnuk wujeczny ojca)  
MBCS nieć 2 (wnuk cioteczny matki)  
MZCS nieć 2 (wnuk siołeczny matki)  
FBCD córka kuzyna nieściora 2 (wnuczka stryjeczna ojca)  
FZCD nieściora 2 (wnuczka wujeczna ojca)  
MBCD nieściora 2 (wnuczka cioteczna matki)  
MZCD nieściora 2 (wnuczka siołeczna matki)  
 
Pokrewieństwo stopnia 6 (genetycznego: 5)
boczni: pokolenie 0
PFBCS kuzyn 2. stopnia brat prastryjeczny second cousin  
PFZCS brat pracioteczny  
PMBCS brat prawujeczny  
PMZCS brat prasiołeczny  
PFBCD kuzynka 2. stopnia siostra prastryjeczna  
PFZCD siostra pracioteczna  
PMBCD siostra prawujeczna  
PMZCD siostra prasiołeczna  
 
Koicja
pokolenie 0
H mąż mąż husband marītus
W żona żona wife uxor
 
Powinowactwo stopnia 1
pokolenie −1
MH ojczym ojczym stepfather vitricus
FW macocha macocha stepmother noverca
 
HF teść świekier father-in-law socer
WF teść
HM teściowa świekra mother-in-law socrus
WM teścia
 
HMH teść przybrany świekier przybrany stepfather-in-law  
WMH teść przybrany
HFW teściowa przybrana świekra przybrana stepmother-in-law  
WFW teścia przybrana
 
pokolenie +1
DH zięć zięć son-in-law gener
SW synowa snecha daughter-in-law nurus
 
ES pasierb pasierb stepson prīvīgnus
ED pasierbica pasierbica stepdaughter prīvīgna
 
HDH zięć męża zięć męża    
WDH zięć żony zięć żony    
HSW synowa męża snecha męża    
WSW synowa żony snecha żony    
 
Powinowactwo stopnia 2
pokolenie −2
FMH ojczym ojca dziad przybrany stepgrandfather  
MMH ojczym matki  
MHF ojciec ojczyma  
FWF ojciec macochy  
FFW macocha ojca baba przybrana stepgrandmother  
MFW macocha matki  
MHM matka ojczyma  
FWM matka macochy  
 
HPF dziadek męża praświekier grandfather-in-law prōsocer
WPF dziadek żony prateść
HPM babka męża praświekra grandmother-in-law prōsocrus
WPM babka żony prateścia
 
pokolenie 0
ZH szwagier swak (mąż siostry) brother-in-law lēvir
BW bratowa bratowa (żona brata) sister-in-law glōs
 
HB szwagier 2 dziewierz (brat męża) brother-in-law lēvir
WB szurzy (brat żony)
HZ szwagierka zełwa (siostra męża) sister-in-law glōs
WZ świeść (siostra żony)
 
HZH szwagier 2 zełwin (mąż siostry męża) co-brother-in-law  
WZH paszenog (mąż siostry żony)  
HBW szwagierka jątrew (żona brata męża) co-sister-in-law  
WBW szurzyna (żona brata żony)  
 
ZHB brat szwagra brat swaka (brat męża siostry) co-brother-in-law  
BWB brat bratowej brat bratowej (brat żony brata)  
ZHZ siostra szwagra siostra swaka (siostra męża siostry) co-sister-in-law  
BWZ siostra bratowej siostra bratowej (siostra żony brata)  
 
PES brat przybrany brat przybrany stepbrother  
PED siostra przybrana siostra przybrana stepsister  
 
PDH mąż siostry przyrodniej swak przyrodni halfbrother-in-law  
PSW żona brata przyrodniego bratowa przyrodnia halfsister-in-law  
 
WFS syn teścia syn teścia stepbrother-in-law  
HFS syn świekra  
WMS syn teściowej syn teściowej  
HMS syn świekry  
WFD córka teścia córka teścia stepsister-in-law  
HFD córka świekra  
WMD córka teściowej córka teściowej  
HMD córka świekry  
 
DHF teść córki swat co-father-in-law cōnsocer
SWF teść syna
DHM teściowa córki swatka co-mother-in-law cōnsocrus
SWM teściowa syna
 
pokolenie +2
ESS syn pasierba wnuk przybrany stepgrandson  
EDS syn pasierbicy  
SWS pasierb syna  
DHS pasierb córki  
ESD córka pasierba wnuka przybrana stepgranddaughter  
EDD córka pasierbicy  
SWD pasierbica syna  
DHD pasierbica córki  
 
CDH mąż wnuczki prazięć grandson-in-law prōgener
CSW żona wnuka prasnecha granddaughter-in-law prōnurus
 
Powinowactwo stopnia 3
pokolenie −1
FZH wujek pociot uncle-in-law  
MZH posiół  
FBW ciotka stryjna aunt-in-law  
MBW wujna  
 
MHB wujek przybrany stryj przybrany stepuncle-in-law  
FWB wuj przybrany  
MHZ ciotka przybrana ciota przybrana stepaunt-in-law  
FWZ sioła przybrana  
 
ZHF ojciec szwagra świekier siostry brother-in-law’s father  
BWF ojciec bratowej teść brata sister-in-law’s father  
ZHM matka szwagra świekra siostry brother-in-law’s mother  
BWM matka bratowej teścia brata sister-in-law’s mother  
 
HFB brat ojca męża stryj męża father-in-law’s brother  
WFB brat ojca żony stryj żony  
HMB brat matki męża wuj męża mother-in-law’s brother  
WMB brat matki żony wuj żony  
HFZ siostra ojca męża ciota męża father-in-law’s sister  
WFZ siostra ojca żony ciota żony  
HMZ siostra matki męża sioła męża mother-in-law’s sister  
WMZ siostra matki żony sioła żony  
 
pokolenie +1
HBS bratanek męża pociotek (synowiec męża) nephew-in-law  
HZS siostrzeniec męża pociotek (siostrzeniec męża)  
WBS bratanek żony pociotek (brataniec żony)  
WZS siostrzeniec żony pociotek (siostrzeniec żony)  
HBD bratanica męża pociotka (synowica męża) niece-in-law  
HZD siostrzenica męża pociotka (siostrzenica męża)  
WBD bratanica żony pociotka (bratanica żony)  
WZD siostrzenica żony pociotka (siostrzenica żony)  
 
ZHS pasierb siostry siostrzeniec przybrany stepnephew-in-law  
BWS pasierb brata synowiec przybrany (♂)  
brataniec przybrany (♀)  
ZHD pasierbica siostry siostrzenica przybrana stepniece-in-law  
BWD pasierbica brata synowica przybrana (♂)  
bratanica przybrana (♀)  
 
DHB brat zięcia dziewierz córki son-in-law’s brother  
SWB brat synowej szurzy syna daughter-in-law’s brother  
DHZ siostra zięcia zełwa córki son-in-law’s sister  
SWZ siostra synowej świeść syna daughter-in-law’s sister  
 
BDH mąż bratanki zięć stryjeczny (♂) niece’s husband  
zięć cioteczny (♀)  
ZDH mąż siostrzenicy zięć wujeczny (♂)  
zięć siołeczny (♀)  
BSW żona bratanka snecha stryjeczna (♂) nephew’s wife  
snecha cioteczna (♀)  
ZSW żona siostrzeńca snecha wujeczna (♂)  
snecha siołeczna (♀)  
 
Powinowactwo stopnia 4
pokolenie −2
PFZH dziadek cioteczny prapociot (dziad cioteczny) great uncle-in-law  
PMZH praposiół (dziad siołeczny)  
PFBW babka cioteczna prastryjna (baba stryjeczna) great aunt-in-law  
PMBW prawujna (baba wujeczna)  
 
pokolenie 0
FBDH mąż kuzynki swak stryjeczny cousin’s husband  
MBDH swak wujeczny  
FZDH swak cioteczny  
MZDH swak siołeczny  
FBSW żona kuzyna bratowa stryjeczna cousin’s wife  
MBSW bratowa wujeczna  
FZSW bratowa cioteczna  
MZSW bratowa siołeczna  
 
WFBS kuzyn żony brat stryjeczny żony wife’s cousin  
WFZS brat cioteczny żony  
WMBS brat wujeczny żony  
WMZS brat siołeczny żony  
HFBS kuzyn męża brat stryjeczny męża husband’s cousin  
HFZS brat cioteczny męża  
HMBS brat wujeczny męża  
HMZS brat siołeczny męża  
WFBD kuzynka żony siostra stryjeczna żony wife’s cousin  
WFZD siostra cioteczna żony  
WMBD siostra wujeczna żony  
WMZD siostra siołeczna żony  
HFBD kuzynka męża siostra stryjeczna męża husband’s cousin  
HFZD siostra cioteczna męża  
HMBD siostra wujeczna męża  
HMZD siostra siołeczna męża  
 
pokolenie +2
HBCS wnuk brata męża prapociotek great nephew-in-law  
HZCS wnuk siostry męża  
WBCS wnuk brata żony  
WZCS wnuk siostry żony  
HBCD wnuczka brata męża prapociotka great niece-in-law  
HZCD wnuczka siostry męża  
WBCD wnuczka brata żony  
WZCD wnuczka siostry żony  
 


Terminologia według stopnia pokrewieństwaZestawienie tabelaryczneWykaz alfabetyczny terminówWykaz terminów według stopnia złożonościWykaz alfabetyczny symboliWykaz symboli według złożonościWykaz relacjiEtymologiaTerminologia w różnych językach

Ramka nadrzędna