Wersja z 2023-12-18

Terminy pokrewieństwa i powinowactwa

Zestawienia tabelaryczne

Wykaz alfabetyczny symbolicznych oznaczeń terminów pokrewieństwa i powinowactwa

ozn. termin
B brat
BC dzieci brata
BCD wnuczka brata
BCD wnuczka cioteczna
BCD wnuczka stryjeczna
BCS wnuk brata
BCS wnuk cioteczny
BCS wnuk stryjeczny
BD bratanica
BD bratanka
BD córka brata
BD synowica
BDC dzieci bratanicy
BDC dzieci bratanki
BDC dzieci synowicy
BDD córka bratanicy
BDD córka bratanki
BDD córka córki brata
BDD córka synowicy
BDH mąż bratanicy
BDH mąż bratanki
BDH mąż córki brata
BDH mąż synowicy
BDH zięć brata
BDH zięć cioteczny
BDH zięć stryjeczny
BDS syn bratanicy
BDS syn bratanki
BDS syn córki brata
BDS syn synowicy
BS bratanek
BS brataniec
BS syn brata
BS synowiec
BSC dzieci bratanka
BSC dzieci bratańca
BSC dzieci synowca
BSD córka bratanka
BSD córka bratańca
BSD córka syna brata
BSD córka synowca
BSS syn bratanka
BSS syn bratańca
BSS syn syna brata
BSS syn synowca
BSW snecha brata
BSW snecha cioteczna
BSW snecha stryjeczna
BSW synowa brata
BSW synowa cioteczna
BSW synowa stryjeczna
BSW żona bratanka
BSW żona bratańca
BSW żona syna brata
BSW żona synowca
BW bratowa
BW żona brata
BWB brat bratowej
BWB brat żony brata
BWB szurzy brata
BWC dzieci bratowej
BWC dzieci żony brata
BWD bratanica przybrana
BWD bratanka przybrana
BWD córka bratowej
BWD córka żony brata
BWD pasierbica brata
BWD synowica przybrana
BWF ojciec bratowej
BWF ojciec żony brata
BWF teść brata
BWG rodzeństwo bratowej
BWG rodzeństwo żony brata
BWM matka bratowej
BWM matka żony brata
BWM teściowa brata
BWP rodzice bratowej
BWP rodzice żony brata
BWS bratanek przybrany
BWS brataniec przybrany
BWS pasierb brata
BWS syn bratowej
BWS syn żony brata
BWS synowiec przybrany
BWZ siostra bratowej
BWZ siostra żony brata
BWZ świeść brata
C dzieci
CC wnukowie
CCC prawnukowie
CCD prawnuczka
CCE małżonkowie wnuków
CCS prawnuk
CD wnuczka
CDD córka wnuczki
CDH mąż wnuczki
CDH prazięć
CDS syn wnuczki
CE małżonkowie dzieci
CEC wnukowie przybrani 2
CED wnuczka przybrana 2
CEF swat
CEF współteść
CEG rodzeństwo małżonków dzieci
CEM swatka
CEM współteściowa
CEP swatowie
CEP współteściowie
CES wnuk przybrany 2
CS wnuk
CSD córka wnuka
CSS syn wnuka
CSW prasnecha
CSW żona wnuka
D córka
DC dzieci córki
DC wnukowie po córce
DCD wnuczka córki
DCS wnuk córki
DD córka córki
DD wnuczka po córce
DDC prawnukowie po córce córki
DDD córka córki córki
DDH mąż córki córki
DDH zięć córki
DDS syn córki córki
DH mąż córki
DH zięć
DHB brat męża córki
DHB brat zięcia
DHB dziewierz córki
DHC dzieci męża córki
DHC dzieci zięcia
DHD córka męża córki
DHD córka zięcia
DHD pasierbica córki
DHF ojciec męża córki
DHF ojciec zięcia
DHF świekier córki
DHG rodzeństwo męża córki
DHG rodzeństwo zięcia
DHM matka męża córki
DHM matka zięcia
DHM świekra córki
DHP rodzice męża córki
DHP rodzice zięcia
DHS pasierb córki
DHS syn męża córki
DHS syn zięcia
DHZ siostra męża córki
DHZ siostra zięcia
DHZ zełwa córki
DS syn córki
DS wnuk po córce
DSC prawnukowie po synu córki
DSD córka syna córki
DSS syn syna córki
DSW snecha córki
DSW synowa córki
DSW żona syna córki
E małżonkowie
EB brat małżonka
EB szwagier 2
EC dzieci małżonka
EC dzieci przybrane
ECC wnukowie małżonka
ECC wnukowie przybrani 1
ECD wnuczka przybrana 1
ECE małżonkowie dzieci małżonka
ECS wnuk przybrany 1
ED pasierbica
EDC dzieci pasierbicy
EDD córka pasierbicy
EDH mąż pasierbicy
EDH zięć przybrany
EDS syn pasierbicy
EF ojciec małżonka
EF teść (og.)
EG rodzeństwo małżonka
EGC dzieci rodzeństwa małżonka
EGC pociotkowie
EGCC wnukowie rodzeństwa małżonka
EGCD prapociotka
EGCD wnuczka rodzeństwa małżonka
EGCS prapociotek
EGCS wnuk rodzeństwa małżonka
EGD córka rodzeństwa małżonka
EGD pociotka
EGDC dzieci pociotki
EGDD córka pociotki
EGDS syn pociotki
EGE małżonkowie rodzeństwa małżonka
EGS pociotek
EGS syn rodzeństwa małżonka
EGSC dzieci pociotka
EGSD córka pociotka
EGSS syn pociotka
EM matka małżonka
EM teściowa (og.)
EP rodzice małżonka
EP teściowie
EPC dzieci teściów
EPC rodzeństwo przyrodnie małżonka
EPE małżonkowie rodziców małżonka
EPE małżonkowie teściów
EPE rodzice przybrani małżonka
EPE teściowie przybrani
EPG rodzeństwo rodziców małżonka
EPG rodzeństwo teściów
EPG wujkowie małżonka
EPGC dzieci rodzeństwa teściów
EPGC kuzyni małżonka
EPGD kuzynka małżonka
EPGS kuzyn małżonka
EPP dziadkowie małżonka
EPP prateściowie
ES pasierb
ESC dzieci pasierba
ESD córka pasierba
ESS syn pasierba
ESW snecha przybrana
ESW synowa przybrana
ESW żona pasierba
EZ siostra małżonka
EZ szwagierka
F ojciec
FB brat ojca
FB stryj
FBC dzieci stryja
FBC rodzeństwo stryjeczne
FBCD wnuczka brata ojca
FBCD wnuczka stryja
FBCD wnuczka stryjeczna ojca
FBCS wnuk brata ojca
FBCS wnuk stryja
FBCS wnuk stryjeczny ojca
FBD bratanka ojca
FBD córka brata ojca
FBD córka stryja
FBD siostra stryjeczna
FBD synowica ojca
FBDC dzieci córki brata ojca
FBDC dzieci córki stryja
FBDC dzieci siostry stryjecznej
FBDD córka córki brata ojca
FBDD córka córki stryja
FBDD córka siostry stryjecznej
FBDD siostrzenica stryjeczna
FBDH mąż córki brata ojca
FBDH mąż siostry stryjecznej
FBDH swak stryjeczny
FBDH szwagier stryjeczny
FBDS siostrzeniec stryjeczny
FBDS syn córki brata ojca
FBDS syn córki stryja
FBDS syn siostry stryjecznej
FBS brat stryjeczny
FBS bratanek ojca
FBS syn brata ojca
FBS syn stryja
FBS synowiec ojca
FBSC dzieci brata stryjecznego
FBSC dzieci syna brata ojca
FBSC dzieci syna stryja
FBSD bratanica stryjeczna
FBSD bratanka stryjeczna
FBSD córka brata stryjecznego
FBSD córka syna brata ojca
FBSD córka syna stryja
FBSD synowica stryjeczna
FBSS bratanek stryjeczny
FBSS brataniec stryjeczny
FBSS syn brata stryjecznego
FBSS syn syna brata ojca
FBSS syn syna stryja
FBSS synowiec stryjeczny
FBSW bratowa stryjeczna
FBSW żona brata stryjecznego
FBSW żona syna brata ojca
FBW bratowa ojca
FBW stryjenka
FBW stryjna
FBW żona brata ojca
FBW żona stryja
FC dzieci ojca
FC rodzeństwo przyrodnie ojczyste
FCD wnuczka ojca
FCS wnuk ojca
FD córka ojca
FD siostra przyrodnia ojczysta
FDC dzieci siostry przyrodniej ojczystej
FDD córka córki ojca
FDD córka siostry przyrodniej ojczystej
FDH mąż córki ojca
FDH zięć ojca
FDS syn córki ojca
FDS syn siostry przyrodniej ojczystej
FF dziadek ojczysty
FF ojciec ojca
FFB brat dziadka ojczystego
FFB brat ojca ojca
FFB prastryj ojczysty
FFB stryj ojca
FFBC dzieci brata ojca ojca
FFBC dzieci prastryja ojczystego
FFBC rodzeństwo stryjeczne ojca
FFBCD wnuczka brata ojca ojca
FFBCS wnuk brata ojca ojca
FFBD bratanka dziadka ojczystego
FFBD ciota stryjeczna
FFBD córka brata ojca ojca
FFBD córka prastryja ojczystego
FFBD siostra stryjeczna ojca
FFBD synowica dziadka ojczystego
FFBDC dzieci cioty stryjecznej
FFBDC dzieci córki brata ojca ojca
FFBDD córka cioty stryjecznej
FFBDD córka córki brata ojca ojca
FFBDD siostra stryjeczno-cioteczna
FFBDS brat stryjeczno-cioteczny
FFBDS syn cioty stryjecznej
FFBDS syn córki brata ojca ojca
FFBS brat stryjeczny ojca
FFBS bratanek dziadka ojczystego
FFBS stryj stryjeczny
FFBS syn brata ojca ojca
FFBS syn prastryja ojczystego
FFBS synowiec dziadka ojczystego
FFBSC dzieci stryja stryjecznego
FFBSC dzieci syna brata ojca ojca
FFBSD córka stryja stryjecznego
FFBSD córka syna brata ojca ojca
FFBSD siostra stryjeczno-stryjeczna
FFBSS brat stryjeczno-stryjeczny
FFBSS syn stryja stryjecznego
FFBSS syn syna brata ojca ojca
FFBW bratowa ojca ojca
FFBW prastryjna ojczysta
FFBW stryjna ojca
FFBW żona brata ojca ojca
FFC dzieci dziadka ojczystego
FFD córka dziadka ojczystego
FFD córka ojca ojca
FFF ojciec dziadka ojczystego
FFF ojciec ojca ojca
FFF pradziadek ojczysto-ojczysty
FFG rodzeństwo dziadka ojczystego
FFM matka dziadka ojczystego
FFM matka ojca ojca
FFM prababka ojczysto-ojczysta
FFP rodzice dziadka ojczystego
FFS syn dziadka ojczystego
FFS syn ojca ojca
FFW babka ojczysta przybrana 1
FFW macocha ojca
FFZ ciota ojca
FFZ ciotka ojczysta ojca
FFZ praciota ojczysta
FFZ siostra dziadka ojczystego
FFZ siostra ojca ojca
FFZC dzieci pracioty ojczystej
FFZC dzieci siostry ojca ojca
FFZC rodzeństwo cioteczne ojca
FFZCD wnuczka siostry ojca ojca
FFZCS wnuk siostry ojca ojca
FFZD ciota cioteczna
FFZD córka pracioty ojczystej
FFZD córka siostry ojca ojca
FFZD siostra cioteczna ojca
FFZD siostrzenica dziadka ojczystego
FFZDC dzieci cioty ciotecznej
FFZDC dzieci córki siostry ojca ojca
FFZDD córka cioty ciotecznej
FFZDD córka córki siostry ojca ojca
FFZDD siostra cioteczno-cioteczna
FFZDS brat cioteczno-cioteczny
FFZDS syn cioty ciotecznej
FFZDS syn córki siostry ojca ojca
FFZH cieciec ojca
FFZH mąż siostry ojca ojca
FFZH naciot ojca
FFZH pociot ojca
FFZH prapociot ojczysty
FFZH swak ojca ojca
FFZH szwagier ojca ojca
FFZS brat cioteczny ojca
FFZS siostrzeniec dziadka ojczystego
FFZS stryj cioteczny
FFZS syn pracioty ojczystej
FFZS syn siostry ojca ojca
FFZSC dzieci stryja ciotecznego
FFZSC dzieci syna siostry ojca ojca
FFZSD córka stryja ciotecznego
FFZSD córka syna siostry ojca ojca
FFZSD siostra cioteczno-stryjeczna
FFZSS brat cioteczno-stryjeczny
FFZSS syn stryja ciotecznego
FFZSS syn syna siostry ojca ojca
FG rodzeństwo ojca
FM babka ojczysta
FM matka ojca
FMB brat babki ojczystej
FMB brat matki ojca
FMB prawuj ojczysty
FMB wuj ojca
FMBC dzieci brata matki ojca
FMBC dzieci prawuja ojczystego
FMBC rodzeństwo wujeczne ojca
FMBCD wnuczka brata matki ojca
FMBCS wnuk brata matki ojca
FMBD bratanica babki ojczystej
FMBD bratanka babki ojczystej
FMBD ciota wujeczna
FMBD córka brata matki ojca
FMBD córka prawuja ojczystego
FMBD siostra wujeczna ojca
FMBDC dzieci cioty wujecznej
FMBDC dzieci córki brata matki ojca
FMBDD córka cioty wujecznej
FMBDD córka córki brata matki ojca
FMBDD siostra wujeczno-cioteczna
FMBDS brat wujeczno-cioteczny
FMBDS syn cioty wujecznej
FMBDS syn córki brata matki ojca
FMBS brat wujeczny ojca
FMBS bratanek babki ojczystej
FMBS brataniec babki ojczystej
FMBS stryj wujeczny
FMBS syn brata matki ojca
FMBS syn prawuja ojczystego
FMBSC dzieci stryja wujecznego
FMBSC dzieci syna brata matki ojca
FMBSD córka stryja wujecznego
FMBSD córka syna brata matki ojca
FMBSD siostra wujeczno-stryjeczna
FMBSS brat wujeczno-stryjeczny
FMBSS syn stryja wujecznego
FMBSS syn syna brata matki ojca
FMBW bratowa matki ojca
FMBW prawujna ojczysta
FMBW wujna ojca
FMBW żona brata matki ojca
FMC dzieci babki ojczystej
FMD córka babki ojczystej
FMD córka matki ojca
FMF ojciec babki ojczystej
FMF ojciec matki ojca
FMF pradziadek macierzysto-ojczysty
FMG rodzeństwo babki ojczystej
FMH dziadek ojczysty przybrany 1
FMH ojczym ojca
FMM matka babki ojczystej
FMM matka matki ojca
FMM prababka macierzysto-ojczysta
FMP rodzice babki ojczystej
FMS syn babki ojczystej
FMS syn matki ojca
FMZ ciotka macierzysta ojca
FMZ prasioła ojczysta
FMZ sioła ojca
FMZ siostra babki ojczystej
FMZ siostra matki ojca
FMZC dzieci prasioły ojczystej
FMZC dzieci siostry matki ojca
FMZC rodzeństwo siołeczne ojca
FMZCD wnuczka siostry matki ojca
FMZCS wnuk siostry matki ojca
FMZD ciota siołeczna
FMZD córka prasioły ojczystej
FMZD córka siostry matki ojca
FMZD siostra siołeczna ojca
FMZD siostrzenica babki ojczystej
FMZDC dzieci cioty siołecznej
FMZDC dzieci córki siostry matki ojca
FMZDD córka cioty siołecznej
FMZDD córka córki siostry matki ojca
FMZDD siostra siołeczno-cioteczna
FMZDS brat siołeczno-cioteczny
FMZDS syn cioty siołecznej
FMZDS syn córki siostry matki ojca
FMZH mąż siostry matki ojca
FMZH nasiół ojca
FMZH posiół ojca
FMZH praposiół ojczysty
FMZH sielec ojca
FMZH swak matki ojca
FMZH szwagier matki ojca
FMZS brat siołeczny ojca
FMZS siostrzeniec babki ojczystej
FMZS stryj siołeczny
FMZS syn prasioły ojczystej
FMZS syn siostry matki ojca
FMZSC dzieci stryja siołecznego
FMZSC dzieci syna siostry matki ojca
FMZSD córka stryja siołecznego
FMZSD córka syna siostry matki ojca
FMZSD siostra siołeczno-stryjeczna
FMZSS brat siołeczno-stryjeczny
FMZSS syn stryja siołecznego
FMZSS syn syna siostry matki ojca
FP dziadkowie ojczyści
FP rodzice ojca
FPB wujek ojca
FPD ciota przyrodnia
FPD ciotka ojczysta przyrodnia
FPD siostra przyrodnia ojca
FPF dziadek ojca
FPGCD nieściora 2 ojca
FPGCS nieć 2 ojca
FPGD kuzynka ojca
FPGS kuzyn ojca
FPM babka ojca
FPS brat przyrodni ojca
FPS stryj przyrodni
FPZ ciotka ojca
FS brat przyrodni ojczysty
FS syn ojca
FSC dzieci brata przyrodniego ojczystego
FSD córka brata przyrodniego ojczystego
FSD córka syna ojca
FSS syn brata przyrodniego ojczystego
FSS syn syna ojca
FSW snecha ojca
FSW synowa ojca
FSW żona syna ojca
FW macocha
FW żona ojca
FWB brat macochy
FWB brat żony ojca
FWB wuj przybrany
FWC dzieci macochy
FWC dzieci żony ojca
FWD córka macochy
FWD córka żony ojca
FWD pasierbica ojca
FWF dziadek macierzysty przybrany 2
FWF ojciec macochy
FWF ojciec żony ojca
FWG rodzeństwo macochy
FWG rodzeństwo żony ojca
FWM babka macierzysta przybrana 2
FWM matka macochy
FWM matka żony ojca
FWP rodzice macochy
FWP rodzice żony ojca
FWS pasierb ojca
FWS syn macochy
FWS syn żony ojca
FWZ ciotka macierzysta przybrana
FWZ sioła przybrana
FWZ siostra macochy
FWZ siostra żony ojca
FZ ciota
FZ ciotka ojczysta
FZ siostra ojca
FZC dzieci ciotki ojczystej
FZC dzieci cioty
FZC rodzeństwo cioteczne
FZCD wnuczka ciotki ojczystej
FZCD wnuczka cioty
FZCD wnuczka siostry ojca
FZCD wnuczka wujeczna ojca
FZCS wnuk ciotki ojczystej
FZCS wnuk cioty
FZCS wnuk siostry ojca
FZCS wnuk wujeczny ojca
FZD córka ciotki ojczystej
FZD córka cioty
FZD córka siostry ojca
FZD siostra cioteczna
FZD siostrzenica ojca
FZDC dzieci córki ciotki ojczystej
FZDC dzieci córki cioty
FZDC dzieci córki siostry ojca
FZDC dzieci siostry ciotecznej
FZDD córka córki ciotki ojczystej
FZDD córka córki cioty
FZDD córka córki siostry ojca
FZDD córka siostry ciotecznej
FZDD siostrzenica cioteczna
FZDH mąż córki siostry ojca
FZDH mąż siostry ciotecznej
FZDH swak cioteczny
FZDH szwagier cioteczny
FZDS siostrzeniec cioteczny
FZDS syn córki ciotki ojczystej
FZDS syn córki cioty
FZDS syn córki siostry ojca
FZDS syn siostry ciotecznej
FZH cieciec
FZH mąż ciotki ojczystej
FZH mąż cioty
FZH mąż siostry ojca
FZH naciot
FZH pociot
FZH swak ojca
FZH szwagier ojca
FZS brat cioteczny
FZS siostrzeniec ojca
FZS syn ciotki ojczystej
FZS syn cioty
FZS syn siostry ojca
FZSC dzieci brata ciotecznego
FZSC dzieci syna ciotki ojczystej
FZSC dzieci syna cioty
FZSC dzieci syna siostry ojca
FZSD bratanica cioteczna
FZSD bratanka cioteczna
FZSD córka brata ciotecznego
FZSD córka syna ciotki ojczystej
FZSD córka syna cioty
FZSD córka syna siostry ojca
FZSD synowica cioteczna
FZSS bratanek cioteczny
FZSS brataniec cioteczny
FZSS syn brata ciotecznego
FZSS syn syna ciotki ojczystej
FZSS syn syna cioty
FZSS syn syna siostry ojca
FZSS synowiec cioteczny
FZSW bratowa cioteczna
FZSW żona brata ciotecznego
FZSW żona syna siostry ojca
G rodzeństwo
GC dzieci rodzeństwa
GC nieciowie 1
GCC wnukowie rodzeństwa
GCE małżonkowie dzieci rodzeństwa
GD córka rodzeństwa
GD nieściora 1
GE małżonkowie rodzeństwa
GEC dzieci małżonków rodzeństwa
GEC dzieci przybrane rodzeństwa
GEG rodzeństwo małżonków rodzeństwa
GEP rodzice małżonków rodzeństwa
GEP teściowie rodzeństwa
GS nieć 1
GS syn rodzeństwa
H mąż
HB brat męża
HB dziewierz
HBC dzieci brata męża
HBC dzieci dziewierza
HBCD wnuczka brata męża
HBCD wnuczka dziewierza
HBCD wnuczka stryjeczna męża
HBCS wnuk brata męża
HBCS wnuk dziewierza
HBCS wnuk stryjeczny męża
HBD bratanka męża
HBD córka brata męża
HBD córka dziewierza
HBD synowica męża
HBDC dzieci córki brata męża
HBDC dzieci córki dziewierza
HBDC dzieci synowicy męża
HBDD córka córki brata męża
HBDD córka córki dziewierza
HBDD córka synowicy męża
HBDS syn córki brata męża
HBDS syn córki dziewierza
HBDS syn synowicy męża
HBS bratanek męża
HBS syn brata męża
HBS syn dziewierza
HBS synowiec męża
HBSC dzieci syna brata męża
HBSC dzieci syna dziewierza
HBSC dzieci synowca męża
HBSD córka syna brata męża
HBSD córka syna dziewierza
HBSD córka synowca męża
HBSS syn syna brata męża
HBSS syn syna dziewierza
HBSS syn synowca męża
HBW bratowa męża
HBW jątrew
HBW żona brata męża
HBW żona dziewierza
HC dzieci męża
HCC wnukowie męża
HCD wnuczka męża
HCS wnuk męża
HD córka męża
HD pasierbica po mężu
HDC dzieci córki męża
HDD córka córki męża
HDH mąż córki męża
HDH zięć męża
HDS syn córki męża
HF ojciec męża
HF świekier
HFB brat ojca męża
HFB brat świekra
HFB stryj męża
HFBC dzieci brata świekra
HFBC dzieci stryja męża
HFBC rodzeństwo stryjeczne męża
HFBD bratanka świekra
HFBD córka brata świekra
HFBD córka stryja męża
HFBD siostra stryjeczna męża
HFBD synowica świekra
HFBS brat stryjeczny męża
HFBS bratanek świekra
HFBS syn brata świekra
HFBS syn stryja męża
HFBS synowiec świekra
HFC dzieci ojca męża
HFC dzieci świekra
HFD córka ojca męża
HFD córka świekra
HFF dziadek ojczysty męża
HFF ojciec ojca męża
HFF ojciec świekra
HFF praświekier ojczysty
HFG rodzeństwo ojca męża
HFG rodzeństwo świekra
HFM babka ojczysta męża
HFM matka ojca męża
HFM matka świekra
HFM praświekra ojczysta
HFP rodzice ojca męża
HFP rodzice świekra
HFS syn ojca męża
HFS syn świekra
HFW macocha męża
HFW świekra przybrana
HFW żona ojca męża
HFW żona świekra
HFZ ciota męża
HFZ ciotka ojczysta męża
HFZ siostra ojca męża
HFZ siostra świekra
HFZC dzieci ciotki ojczystej męża
HFZC dzieci cioty męża
HFZC dzieci siostry świekra
HFZC rodzeństwo cioteczne męża
HFZD córka ciotki ojczystej męża
HFZD córka cioty męża
HFZD córka siostry świekra
HFZD siostra cioteczna męża
HFZD siostrzenica świekra
HFZS brat cioteczny męża
HFZS siostrzeniec świekra
HFZS syn ciotki ojczystej męża
HFZS syn cioty męża
HFZS syn siostry świekra
HG rodzeństwo męża
HM matka męża
HM świekra
HMB brat matki męża
HMB brat świekry
HMB wuj męża
HMBC dzieci brata świekry
HMBC dzieci wuja męża
HMBC rodzeństwo wujeczne męża
HMBD bratanica świekry
HMBD bratanka świekry
HMBD córka brata świekry
HMBD córka wuja męża
HMBD siostra wujeczna męża
HMBS brat wujeczny męża
HMBS bratanek świekry
HMBS brataniec świekry
HMBS syn brata świekry
HMBS syn wuja męża
HMC dzieci matki męża
HMC dzieci świekry
HMD córka matki męża
HMD córka świekry
HMF dziadek macierzysty męża
HMF ojciec matki męża
HMF ojciec świekry
HMF praświekier macierzysty
HMG rodzeństwo matki męża
HMG rodzeństwo świekry
HMH mąż matki męża
HMH mąż świekry
HMH ojczym męża
HMH świekier przybrany
HMM babka macierzysta męża
HMM matka matki męża
HMM matka świekry
HMM praświekra macierzysta
HMP rodzice matki męża
HMP rodzice świekry
HMS syn matki męża
HMS syn świekry
HMZ ciotka macierzysta męża
HMZ sioła męża
HMZ siostra matki męża
HMZ siostra świekry
HMZC dzieci ciotki macierzystej męża
HMZC dzieci sioły męża
HMZC dzieci siostry świekry
HMZC rodzeństwo siołeczne męża
HMZD córka ciotki macierzystej męża
HMZD córka sioły męża
HMZD córka siostry świekry
HMZD siostra siołeczna męża
HMZD siostrzenica świekry
HMZS brat siołeczny męża
HMZS siostrzeniec świekry
HMZS syn ciotki macierzystej męża
HMZS syn sioły męża
HMZS syn siostry świekry
HP rodzice męża
HPB wujek męża
HPBC dzieci wujka męża
HPBD córka wujka męża
HPBS syn wujka męża
HPD siostra przyrodnia męża
HPD zełwa przyrodnia
HPF dziadek męża
HPF praświekier
HPGC kuzyni męża
HPGD kuzynka męża
HPGS kuzyn męża
HPM babka męża
HPM praświekra
HPS brat przyrodni męża
HPS dziewierz przyrodni
HPZ ciotka męża
HPZC dzieci ciotki męża
HPZD córka ciotki męża
HPZS syn ciotki męża
HS pasierb po mężu
HS syn męża
HSC dzieci syna męża
HSD córka syna męża
HSS syn syna męża
HSW snecha męża
HSW synowa męża
HSW żona syna męża
HZ siostra męża
HZ zełwa
HZC dzieci siostry męża
HZC dzieci zełwy
HZCD wnuczka siostry męża
HZCD wnuczka wujeczna męża
HZCD wnuczka zełwy
HZCS wnuk siostry męża
HZCS wnuk wujeczny męża
HZCS wnuk zełwy
HZD córka siostry męża
HZD córka zełwy
HZD siostrzenica męża
HZDC dzieci córki siostry męża
HZDC dzieci córki zełwy
HZDC dzieci siostrzenicy męża
HZDD córka córki siostry męża
HZDD córka córki zełwy
HZDD córka siostrzenicy męża
HZDS syn córki siostry męża
HZDS syn córki zełwy
HZDS syn siostrzenicy męża
HZH mąż siostry męża
HZH mąż zełwy
HZH swak męża
HZH szwagier męża
HZH zełwin
HZS siostrzeniec męża
HZS syn siostry męża
HZS syn zełwy
HZSC dzieci siostrzeńca męża
HZSC dzieci syna siostry męża
HZSC dzieci syna zełwy
HZSD córka siostrzeńca męża
HZSD córka syna siostry męża
HZSD córka syna zełwy
HZSS syn siostrzeńca męża
HZSS syn syna siostry męża
HZSS syn syna zełwy
M matka
MB brat matki
MB wuj
MBC dzieci wuja
MBC rodzeństwo wujeczne
MBCD wnuczka brata matki
MBCD wnuczka cioteczna matki
MBCD wnuczka wuja
MBCS wnuk brata matki
MBCS wnuk cioteczny matki
MBCS wnuk wuja
MBD bratanica matki
MBD bratanka matki
MBD córka brata matki
MBD córka wuja
MBD siostra wujeczna
MBDC dzieci córki brata matki
MBDC dzieci córki wuja
MBDC dzieci siostry wujecznej
MBDD córka córki brata matki
MBDD córka córki wuja
MBDD córka siostry wujecznej
MBDD siostrzenica wujeczna
MBDH mąż córki brata matki
MBDH mąż siostry wujecznej
MBDH swak wujeczny
MBDH szwagier wujeczny
MBDS siostrzeniec wujeczny
MBDS syn córki brata matki
MBDS syn córki wuja
MBDS syn siostry wujecznej
MBS brat wujeczny
MBS bratanek matki
MBS brataniec matki
MBS syn brata matki
MBS syn wuja
MBSC dzieci brata wujecznego
MBSC dzieci syna brata matki
MBSC dzieci syna wuja
MBSD bratanica wujeczna
MBSD bratanka wujeczna
MBSD córka brata wujecznego
MBSD córka syna brata matki
MBSD córka syna wuja
MBSD synowica wujeczna
MBSS bratanek wujeczny
MBSS brataniec wujeczny
MBSS syn brata wujecznego
MBSS syn syna brata matki
MBSS syn syna wuja
MBSS synowiec wujeczny
MBSW bratowa wujeczna
MBSW żona brata wujecznego
MBSW żona syna brata matki
MBW bratowa matki
MBW wujenka
MBW wujna
MBW żona brata matki
MBW żona wuja
MC dzieci matki
MC rodzeństwo przyrodnie macierzyste
MCD wnuczka matki
MCS wnuk matki
MD córka matki
MD siostra przyrodnia macierzysta
MDC dzieci siostry przyrodniej macierzystej
MDD córka córki matki
MDD córka siostry przyrodniej macierzystej
MDH mąż córki matki
MDH zięć matki
MDS syn córki matki
MDS syn siostry przyrodniej macierzystej
MF dziadek macierzysty
MF ojciec matki
MFB brat dziadka macierzystego
MFB brat ojca matki
MFB prastryj macierzysty
MFB stryj matki
MFBC dzieci brata ojca matki
MFBC dzieci prastryja macierzystego
MFBC rodzeństwo stryjeczne matki
MFBCD wnuczka brata ojca matki
MFBCS wnuk brata ojca matki
MFBD bratanka dziadka macierzystego
MFBD córka brata ojca matki
MFBD córka prastryja macierzystego
MFBD sioła stryjeczna
MFBD siostra stryjeczna matki
MFBD synowica dziadka macierzystego
MFBDC dzieci córki brata ojca matki
MFBDC dzieci sioły stryjecznej
MFBDD córka córki brata ojca matki
MFBDD córka sioły stryjecznej
MFBDD siostra stryjeczno-siołeczna
MFBDS brat stryjeczno-siołeczny
MFBDS syn córki brata ojca matki
MFBDS syn sioły stryjecznej
MFBS brat stryjeczny matki
MFBS bratanek dziadka macierzystego
MFBS syn brata ojca matki
MFBS syn prastryja macierzystego
MFBS synowiec dziadka macierzystego
MFBS wuj stryjeczny
MFBSC dzieci syna brata ojca matki
MFBSC dzieci wuja stryjecznego
MFBSD córka syna brata ojca matki
MFBSD córka wuja stryjecznego
MFBSD siostra stryjeczno-wujeczna
MFBSS brat stryjeczno-wujeczny
MFBSS syn syna brata ojca matki
MFBSS syn wuja stryjecznego
MFBW bratowa ojca matki
MFBW prastryjna macierzysta
MFBW stryjna matki
MFBW żona brata ojca matki
MFC dzieci dziadka macierzystego
MFD córka dziadka macierzystego
MFD córka ojca matki
MFF ojciec dziadka macierzystego
MFF ojciec ojca matki
MFF pradziadek ojczysto-macierzysty
MFG rodzeństwo dziadka macierzystego
MFM matka dziadka macierzystego
MFM matka ojca matki
MFM prababka ojczysto-macierzysta
MFP rodzice dziadka macierzystego
MFS syn dziadka macierzystego
MFS syn ojca matki
MFW babka macierzysta przybrana 1
MFW macocha matki
MFZ ciota matki
MFZ ciotka ojczysta matki
MFZ praciota macierzysta
MFZ siostra dziadka macierzystego
MFZ siostra ojca matki
MFZC dzieci pracioty macierzystej
MFZC dzieci siostry ojca matki
MFZC rodzeństwo cioteczne matki
MFZCD wnuczka siostry ojca matki
MFZCS wnuk siostry ojca matki
MFZD córka pracioty macierzystej
MFZD córka siostry ojca matki
MFZD sioła cioteczna
MFZD siostra cioteczna matki
MFZD siostrzenica dziadka macierzystego
MFZDC dzieci córki siostry ojca matki
MFZDC dzieci sioły ciotecznej
MFZDD córka córki siostry ojca matki
MFZDD córka sioły ciotecznej
MFZDD siostra cioteczno-siołeczna
MFZDS brat cioteczno-siołeczny
MFZDS syn córki siostry ojca matki
MFZDS syn sioły ciotecznej
MFZH cieciec matki
MFZH mąż siostry ojca matki
MFZH naciot matki
MFZH pociot matki
MFZH prapociot macierzysty
MFZH swak ojca matki
MFZH szwagier ojca matki
MFZS brat cioteczny matki
MFZS siostrzeniec dziadka macierzystego
MFZS syn pracioty macierzystej
MFZS syn siostry ojca matki
MFZS wuj cioteczny
MFZSC dzieci syna siostry ojca matki
MFZSC dzieci wuja ciotecznego
MFZSD córka syna siostry ojca matki
MFZSD córka wuja ciotecznego
MFZSD siostra cioteczno-wujeczna
MFZSS brat cioteczno-wujeczny
MFZSS syn syna siostry ojca matki
MFZSS syn wuja ciotecznego
MG rodzeństwo matki
MH mąż matki
MH ojczym
MHB brat męża matki
MHB brat ojczyma
MHB stryj przybrany
MHC dzieci męża matki
MHC dzieci ojczyma
MHD córka męża matki
MHD córka ojczyma
MHD pasierbica matki
MHF dziadek ojczysty przybrany 2
MHF ojciec męża matki
MHF ojciec ojczyma
MHG rodzeństwo męża matki
MHG rodzeństwo ojczyma
MHM babka ojczysta przybrana 2
MHM matka męża matki
MHM matka ojczyma
MHP rodzice męża matki
MHP rodzice ojczyma
MHS pasierb matki
MHS syn męża matki
MHS syn ojczyma
MHZ ciota przybrana
MHZ ciotka ojczysta przybrana
MHZ siostra męża matki
MHZ siostra ojczyma
MM babka macierzysta
MM matka matki
MMB brat babki macierzystej
MMB brat matki matki
MMB prawuj macierzysty
MMB wuj matki
MMBC dzieci brata matki matki
MMBC dzieci prawuja macierzystego
MMBC rodzeństwo wujeczne matki
MMBCD wnuczka brata matki matki
MMBCS wnuk brata matki matki
MMBD bratanica babki macierzystej
MMBD bratanka babki macierzystej
MMBD córka brata matki matki
MMBD córka prawuja macierzystego
MMBD sioła wujeczna
MMBD siostra wujeczna matki
MMBDC dzieci córki brata matki matki
MMBDC dzieci sioły wujecznej
MMBDD córka córki brata matki matki
MMBDD córka sioły wujecznej
MMBDD siostra wujeczno-siołeczna
MMBDS brat wujeczno-siołeczny
MMBDS syn córki brata matki matki
MMBDS syn sioły wujecznej
MMBS brat wujeczny matki
MMBS bratanek babki macierzystej
MMBS brataniec babki macierzystej
MMBS syn brata matki matki
MMBS syn prawuja macierzystego
MMBS wuj wujeczny
MMBSC dzieci syna brata matki matki
MMBSC dzieci wuja wujecznego
MMBSD córka syna brata matki matki
MMBSD córka wuja wujecznego
MMBSD siostra wujeczno-wujeczna
MMBSS brat wujeczno-wujeczny
MMBSS syn syna brata matki matki
MMBSS syn wuja wujecznego
MMBW bratowa matki matki
MMBW prawujna macierzysta
MMBW wujna matki
MMBW żona brata matki matki
MMC dzieci babki macierzystej
MMD córka babki macierzystej
MMD córka matki matki
MMF ojciec babki macierzystej
MMF ojciec matki matki
MMF pradziadek macierzysto-macierzysty
MMG rodzeństwo babki macierzystej
MMH dziadek macierzysty przybrany 1
MMH ojczym matki
MMM matka babki macierzystej
MMM matka matki matki
MMM prababka macierzysto-macierzysta
MMP rodzice babki macierzystej
MMS syn babki macierzystej
MMS syn matki matki
MMZ ciotka macierzysta matki
MMZ prasioła macierzysta
MMZ sioła matki
MMZ siostra babki macierzystej
MMZ siostra matki matki
MMZC dzieci prasioły macierzystej
MMZC dzieci siostry matki matki
MMZC rodzeństwo siołeczne matki
MMZCD wnuczka siostry matki matki
MMZCS wnuk siostry matki matki
MMZD córka prasioły macierzystej
MMZD córka siostry matki matki
MMZD sioła siołeczna
MMZD siostra siołeczna matki
MMZD siostrzenica babki macierzystej
MMZDC dzieci córki siostry matki matki
MMZDC dzieci sioły siołecznej
MMZDD córka córki siostry matki matki
MMZDD córka sioły siołecznej
MMZDD siostra siołeczno-siołeczna
MMZDS brat siołeczno-siołeczny
MMZDS syn córki siostry matki matki
MMZDS syn sioły siołecznej
MMZH mąż siostry matki matki
MMZH nasiół matki
MMZH posiół matki
MMZH praposiół macierzysty
MMZH sielec matki
MMZH swak matki matki
MMZH szwagier matki matki
MMZS brat siołeczny matki
MMZS siostrzeniec babki macierzystej
MMZS syn prasioły macierzystej
MMZS syn siostry matki matki
MMZS wuj siołeczny
MMZSC dzieci syna siostry matki matki
MMZSC dzieci wuja siołecznego
MMZSD córka syna siostry matki matki
MMZSD córka wuja siołecznego
MMZSD siostra siołeczno-wujeczna
MMZSS brat siołeczno-wujeczny
MMZSS syn syna siostry matki matki
MMZSS syn wuja siołecznego
MP dziadkowie macierzyści
MP rodzice matki
MPB wujek matki
MPD ciotka macierzysta przyrodnia
MPD sioła przyrodnia
MPD siostra przyrodnia matki
MPF dziadek matki
MPGCD nieściora 2 matki
MPGCS nieć 2 matki
MPGD kuzynka matki
MPGS kuzyn matki
MPM babka matki
MPS brat przyrodni matki
MPS wuj przyrodni
MPZ ciotka matki
MS brat przyrodni macierzysty
MS syn matki
MSC dzieci brata przyrodniego macierzystego
MSD córka brata przyrodniego macierzystego
MSD córka syna matki
MSS syn brata przyrodniego macierzystego
MSS syn syna matki
MSW snecha matki
MSW synowa matki
MSW żona syna matki
MZ ciotka macierzysta
MZ sioła
MZ siostra matki
MZC dzieci ciotki macierzystej
MZC dzieci sioły
MZC rodzeństwo siołeczne
MZCD wnuczka ciotki macierzystej
MZCD wnuczka siołeczna matki
MZCD wnuczka sioły
MZCD wnuczka siostry matki
MZCS wnuk ciotki macierzystej
MZCS wnuk siołeczny matki
MZCS wnuk sioły
MZCS wnuk siostry matki
MZD córka ciotki macierzystej
MZD córka sioły
MZD córka siostry matki
MZD siostra siołeczna
MZD siostrzenica matki
MZDC dzieci córki ciotki macierzystej
MZDC dzieci córki sioły
MZDC dzieci córki siostry matki
MZDC dzieci siostry siołecznej
MZDD córka córki ciotki macierzystej
MZDD córka córki sioły
MZDD córka córki siostry matki
MZDD córka siostry siołecznej
MZDD siostrzenica siołeczna
MZDH mąż córki siostry matki
MZDH mąż siostry siołecznej
MZDH swak siołeczny
MZDH szwagier siołeczny
MZDS siostrzeniec siołeczny
MZDS syn córki ciotki macierzystej
MZDS syn córki sioły
MZDS syn córki siostry matki
MZDS syn siostry siołecznej
MZH mąż ciotki macierzystej
MZH mąż sioły
MZH mąż siostry matki
MZH nasiół
MZH posiół
MZH sielec
MZH swak matki
MZH szwagier matki
MZS brat siołeczny
MZS siostrzeniec matki
MZS syn ciotki macierzystej
MZS syn sioły
MZS syn siostry matki
MZSC dzieci brata siołecznego
MZSC dzieci syna ciotki macierzystej
MZSC dzieci syna sioły
MZSC dzieci syna siostry matki
MZSD bratanica siołeczna
MZSD bratanka siołeczna
MZSD córka brata siołecznego
MZSD córka syna ciotki macierzystej
MZSD córka syna sioły
MZSD córka syna siostry matki
MZSD synowica siołeczna
MZSS bratanek siołeczny
MZSS brataniec siołeczny
MZSS syn brata siołecznego
MZSS syn syna ciotki macierzystej
MZSS syn syna sioły
MZSS syn syna siostry matki
MZSS synowiec siołeczny
MZSW bratowa siołeczna
MZSW żona brata siołecznego
MZSW żona syna siostry matki
P rodzice
PB wujek
PBC dzieci wujka
PBCC wnukowie wujka
PBCD wnuczka wujka
PBCS wnuk wujka
PBD córka wujka
PBDC dzieci córki wujka
PBDD córka córki wujka
PBDS syn córki wujka
PBS syn wujka
PBSC dzieci syna wujka
PBSD córka syna wujka
PBSS syn syna wujka
PBW ciotka 2
PBW żona wujka
PC rodzeństwo przyrodnie
PCC dzieci rodzeństwa przyrodniego
PCC wnukowie rodziców
PCD wnuczka rodzica
PCE małżonkowie rodzeństwa przyrodniego
PCS wnuk rodzica
PD siostra przyrodnia
PDC dzieci siostry przyrodniej
PDD córka siostry przyrodniej
PDD siostrzenica przyrodnia
PDH mąż siostry przyrodniej
PDH swak przyrodni
PDH szwagier przyrodni
PDS siostrzeniec przyrodni
PDS syn siostry przyrodniej
PE małżonkowie rodziców
PE rodzice przybrani
PEB wujek przybrany
PEC rodzeństwo przybrane
PED siostra przybrana
PEF dziadek przybrany 2
PEF ojciec rodzica przybranego
PEG rodzeństwo rodziców przybranych
PEG wujkowie przybrani
PEM babka przybrana 2
PEM matka rodzica przybranego
PEP dziadkowie przybrani 2
PEP rodzice rodziców przybranych
PES brat przybrany
PEZ ciotka przybrana
PF dziadek
PFB brat dziadka
PFB dziadek stryjeczny
PFB prastryj
PFBC dzieci brata dziadka
PFBC dzieci prastryja
PFBCD siostra prastryjeczna
PFBCD wnuczka brata dziadka
PFBCD wnuczka prastryja
PFBCD wnuczka stryjeczna dziadka
PFBCS brat prastryjeczny
PFBCS wnuk brata dziadka
PFBCS wnuk prastryja
PFBCS wnuk stryjeczny dziadka
PFBD bratanka dziadka
PFBD córka brata dziadka
PFBD córka prastryja
PFBD synowica dziadka
PFBDD córka córki brata dziadka
PFBDD córka córki prastryja
PFBDS syn córki brata dziadka
PFBDS syn córki prastryja
PFBS bratanek dziadka
PFBS syn brata dziadka
PFBS syn prastryja
PFBS synowiec dziadka
PFBSD córka syna brata dziadka
PFBSD córka syna prastryja
PFBSS syn syna brata dziadka
PFBSS syn syna prastryja
PFBW babka stryjeczna
PFBW bratowa dziadka
PFBW prastryjna
PFBW żona brata dziadka
PFBW żona prastryja
PFC dzieci dziadka
PFD córka dziadka
PFF ojciec dziadka
PFG rodzeństwo dziadka
PFM matka dziadka
PFP rodzice dziadka
PFS syn dziadka
PFW babka przybrana 1
PFW macocha rodzica
PFZ babka cioteczna
PFZ praciota
PFZ siostra dziadka
PFZC dzieci pracioty
PFZC dzieci siostry dziadka
PFZCD siostra pracioteczna
PFZCD wnuczka pracioty
PFZCD wnuczka siostry dziadka
PFZCD wnuczka wujeczna dziadka
PFZCS brat pracioteczny
PFZCS wnuk pracioty
PFZCS wnuk siostry dziadka
PFZCS wnuk wujeczny dziadka
PFZD córka pracioty
PFZD córka siostry dziadka
PFZD siostrzenica dziadka
PFZDD córka córki pracioty
PFZDD córka córki siostry dziadka
PFZDS syn córki pracioty
PFZDS syn córki siostry dziadka
PFZH dziadek cioteczny
PFZH mąż pracioty
PFZH mąż siostry dziadka
PFZH prapociot
PFZH swak dziadka
PFZH szwagier dziadka
PFZS siostrzeniec dziadka
PFZS syn pracioty
PFZS syn siostry dziadka
PFZSD córka syna pracioty
PFZSD córka syna siostry dziadka
PFZSS syn syna pracioty
PFZSS syn syna siostry dziadka
PG rodzeństwo rodziców
PG wujkowie
PGC dzieci rodzeństwa rodziców
PGC dzieci wujków
PGC kuzyni
PGCC nieciowie 2
PGCC wnukowie rodzeństwa rodziców
PGCC wnukowie wujków
PGCD nieściora 2
PGCE małżonkowie dzieci rodzeństwa rodziców
PGCE małżonkowie dzieci wujków
PGCS nieć 2
PGD kuzynka
PGDC dzieci kuzynki
PGDD córka kuzynki
PGDH mąż córki rodzeństwa rodziców
PGDH mąż kuzynki
PGDS syn kuzynki
PGE małżonkowie rodzeństwa rodziców
PGE małżonkowie wujków
PGS kuzyn
PGSC dzieci kuzyna
PGSD córka kuzyna
PGSS syn kuzyna
PGSW żona kuzyna
PGSW żona syna rodzeństwa rodziców
PM babka
PMB brat babki
PMB dziadek wujeczny
PMB prawuj
PMBC dzieci brata babki
PMBC dzieci prawuja
PMBCD siostra prawujeczna
PMBCD wnuczka brata babki
PMBCD wnuczka cioteczna babki
PMBCD wnuczka prawuja
PMBCS brat prawujeczny
PMBCS wnuk brata babki
PMBCS wnuk cioteczny babki
PMBCS wnuk prawuja
PMBD bratanica babki
PMBD bratanka babki
PMBD córka brata babki
PMBD córka prawuja
PMBDD córka córki brata babki
PMBDD córka córki prawuja
PMBDS syn córki brata babki
PMBDS syn córki prawuja
PMBS bratanek babki
PMBS brataniec babki
PMBS syn brata babki
PMBS syn prawuja
PMBSD córka syna brata babki
PMBSD córka syna prawuja
PMBSS syn syna brata babki
PMBSS syn syna prawuja
PMBW babka wujeczna
PMBW bratowa babki
PMBW prawujna
PMBW żona brata babki
PMBW żona prawuja
PMC dzieci babki
PMD córka babki
PMF ojciec babki
PMG rodzeństwo babki
PMH dziadek przybrany 1
PMH ojczym rodzica
PMM matka babki
PMP rodzice babki
PMS syn babki
PMZ babka siołeczna
PMZ prasioła
PMZ siostra babki
PMZC dzieci prasioły
PMZC dzieci siostry babki
PMZCD siostra prasiołeczna
PMZCD wnuczka prasioły
PMZCD wnuczka siołeczna babki
PMZCD wnuczka siostry babki
PMZCS brat prasiołeczny
PMZCS wnuk prasioły
PMZCS wnuk siołeczny babki
PMZCS wnuk siostry babki
PMZD córka prasioły
PMZD córka siostry babki
PMZD siostrzenica babki
PMZDD córka córki prasioły
PMZDD córka córki siostry babki
PMZDS syn córki prasioły
PMZDS syn córki siostry babki
PMZH dziadek siołeczny
PMZH mąż prasioły
PMZH mąż siostry babki
PMZH praposiół
PMZH swak babki
PMZH szwagier babki
PMZS siostrzeniec babki
PMZS syn prasioły
PMZS syn siostry babki
PMZSD córka syna prasioły
PMZSD córka syna siostry babki
PMZSS syn syna prasioły
PMZSS syn syna siostry babki
PP dziadkowie
PPC rodzeństwo przyrodnie rodziców
PPC wujkowie przyrodni
PPD ciotka przyrodnia
PPE dziadkowie przybrani 1
PPE rodzice przybrani rodziców
PPF pradziadek
PPG rodzeństwo dziadków
PPGC kuzyni rodziców
PPGCC kuzyni 2. stopnia
PPGCD kuzynka 2. stopnia
PPGCS kuzyn 2. stopnia
PPGE małżonkowie rodzeństwa dziadków
PPM prababka
PPP pradziadkowie
PPP rodzice dziadków
PPS wujek przyrodni
PS brat przyrodni
PSC dzieci brata przyrodniego
PSD bratanica przyrodnia
PSD bratanka przyrodnia
PSD córka brata przyrodniego
PSD synowica przyrodnia
PSS bratanek przyrodni
PSS brataniec przyrodni
PSS syn brata przyrodniego
PSS synowiec przyrodni
PSW bratowa przyrodnia
PSW żona brata przyrodniego
PZ ciotka
PZC dzieci ciotki
PZCC wnukowie ciotki
PZCD wnuczka ciotki
PZCS wnuk ciotki
PZD córka ciotki
PZDC dzieci córki ciotki
PZDD córka córki ciotki
PZDS syn córki ciotki
PZH mąż ciotki
PZH wujek 2
PZS syn ciotki
PZSC dzieci syna ciotki
PZSD córka syna ciotki
PZSS syn syna ciotki
S syn
SC dzieci syna
SC wnukowie po synu
SCD wnuczka syna
SCS wnuk syna
SD córka syna
SD wnuczka po synu
SDC prawnukowie po córce syna
SDD córka córki syna
SDH mąż córki syna
SDH zięć syna
SDS syn córki syna
SS syn syna
SS wnuk po synu
SSC prawnukowie po synu syna
SSD córka syna syna
SSS syn syna syna
SSW snecha syna
SSW synowa syna
SSW żona syna syna
SW snecha
SW synowa
SW żona syna
SWB brat snechy
SWB brat synowej
SWB brat żony syna
SWB szurzy syna
SWC dzieci snechy
SWC dzieci synowej
SWC dzieci żony syna
SWD córka snechy
SWD córka synowej
SWD córka żony syna
SWD pasierbica syna
SWF ojciec snechy
SWF ojciec synowej
SWF ojciec żony syna
SWF teść syna
SWG rodzeństwo snechy
SWG rodzeństwo synowej
SWG rodzeństwo żony syna
SWM matka snechy
SWM matka synowej
SWM matka żony syna
SWM teściowa syna
SWP rodzice snechy
SWP rodzice synowej
SWP rodzice żony syna
SWS pasierb syna
SWS syn snechy
SWS syn synowej
SWS syn żony syna
SWZ siostra snechy
SWZ siostra synowej
SWZ siostra żony syna
SWZ świeść syna
W żona
WB brat żony
WB szurzy
WBC dzieci brata żony
WBC dzieci szurzego
WBCD wnuczka brata żony
WBCD wnuczka cioteczna żony
WBCD wnuczka szurzego
WBCS wnuk brata żony
WBCS wnuk cioteczny żony
WBCS wnuk szurzego
WBD bratanica żony
WBD bratanka żony
WBD córka brata żony
WBD córka szurzego
WBDC dzieci bratanicy żony
WBDC dzieci córki brata żony
WBDC dzieci córki szurzego
WBDD córka bratanicy żony
WBDD córka córki brata żony
WBDD córka córki szurzego
WBDS syn bratanicy żony
WBDS syn córki brata żony
WBDS syn córki szurzego
WBS bratanek żony
WBS brataniec żony
WBS syn brata żony
WBS syn szurzego
WBSC dzieci bratańca żony
WBSC dzieci syna brata żony
WBSC dzieci syna szurzego
WBSD córka bratańca żony
WBSD córka syna brata żony
WBSD córka syna szurzego
WBSS syn bratańca żony
WBSS syn syna brata żony
WBSS syn syna szurzego
WBW bratowa żony
WBW szurzyna
WBW żona brata żony
WBW żona szurzego
WC dzieci żony
WCC wnukowie żony
WCD wnuczka żony
WCS wnuk żony
WD córka żony
WD pasierbica po żonie
WDC dzieci córki żony
WDD córka córki żony
WDH mąż córki żony
WDH zięć żony
WDS syn córki żony
WF ojciec żony
WF teść
WFB brat ojca żony
WFB brat teścia
WFB stryj żony
WFBC dzieci brata teścia
WFBC dzieci stryja żony
WFBC rodzeństwo stryjeczne żony
WFBD bratanka teścia
WFBD córka brata teścia
WFBD córka stryja żony
WFBD siostra stryjeczna żony
WFBD synowica teścia
WFBS brat stryjeczny żony
WFBS bratanek teścia
WFBS syn brata teścia
WFBS syn stryja żony
WFBS synowiec teścia
WFC dzieci ojca żony
WFC dzieci teścia
WFD córka ojca żony
WFD córka teścia
WFF dziadek ojczysty żony
WFF ojciec ojca żony
WFF ojciec teścia
WFF prateść ojczysty
WFG rodzeństwo ojca żony
WFG rodzeństwo teścia
WFM babka ojczysta żony
WFM matka ojca żony
WFM matka teścia
WFM prateściowa ojczysta
WFP rodzice ojca żony
WFP rodzice teścia
WFS syn ojca żony
WFS syn teścia
WFW macocha żony
WFW teściowa przybrana
WFW żona ojca żony
WFW żona teścia
WFZ ciota żony
WFZ ciotka ojczysta żony
WFZ siostra ojca żony
WFZ siostra teścia
WFZC dzieci ciotki ojczystej żony
WFZC dzieci cioty żony
WFZC dzieci siostry teścia
WFZC rodzeństwo cioteczne żony
WFZD córka ciotki ojczystej żony
WFZD córka cioty żony
WFZD córka siostry teścia
WFZD siostra cioteczna żony
WFZD siostrzenica teścia
WFZS brat cioteczny żony
WFZS siostrzeniec teścia
WFZS syn ciotki ojczystej żony
WFZS syn cioty żony
WFZS syn siostry teścia
WG rodzeństwo żony
WM matka żony
WM teściowa
WMB brat matki żony
WMB brat teściowej
WMB wuj żony
WMBC dzieci brata teściowej
WMBC dzieci wuja żony
WMBC rodzeństwo wujeczne żony
WMBD bratanica teściowej
WMBD bratanka teściowej
WMBD córka brata teściowej
WMBD córka wuja żony
WMBD siostra wujeczna żony
WMBS brat wujeczny żony
WMBS bratanek teściowej
WMBS brataniec teściowej
WMBS syn brata teściowej
WMBS syn wuja żony
WMC dzieci matki żony
WMC dzieci teściowej
WMD córka matki żony
WMD córka teściowej
WMF dziadek macierzysty żony
WMF ojciec matki żony
WMF ojciec teściowej
WMF prateść macierzysty
WMG rodzeństwo matki żony
WMG rodzeństwo teściowej
WMH mąż matki żony
WMH mąż teściowej
WMH ojczym żony
WMH teść przybrany
WMM babka macierzysta żony
WMM matka matki żony
WMM matka teściowej
WMM prateściowa macierzysta
WMP rodzice matki żony
WMP rodzice teściowej
WMS syn matki żony
WMS syn teściowej
WMZ ciotka macierzysta żony
WMZ sioła żony
WMZ siostra matki żony
WMZ siostra teściowej
WMZC dzieci ciotki macierzystej żony
WMZC dzieci sioły żony
WMZC dzieci siostry teściowej
WMZC rodzeństwo siołeczne żony
WMZD córka ciotki macierzystej żony
WMZD córka sioły żony
WMZD córka siostry teściowej
WMZD siostra siołeczna żony
WMZD siostrzenica teściowej
WMZS brat siołeczny żony
WMZS siostrzeniec teściowej
WMZS syn ciotki macierzystej żony
WMZS syn sioły żony
WMZS syn siostry teściowej
WP rodzice żony
WPB wujek żony
WPBC dzieci wujka żony
WPBD córka wujka żony
WPBS syn wujka żony
WPD siostra przyrodnia żony
WPD świeść przyrodnia
WPF dziadek żony
WPF prateść
WPGC kuzyni żony
WPGD kuzynka żony
WPGS kuzyn żony
WPM babka żony
WPM prateściowa
WPS brat przyrodni żony
WPS szurzy przyrodni
WPZ ciotka żony
WPZC dzieci ciotki żony
WPZD córka ciotki żony
WPZS syn ciotki żony
WS pasierb po żonie
WS syn żony
WSC dzieci syna żony
WSD córka syna żony
WSS syn syna żony
WSW snecha żony
WSW synowa żony
WSW żona syna żony
WZ siostra żony
WZ świeść
WZC dzieci siostry żony
WZC dzieci świeści
WZCD wnuczka siołeczna żony
WZCD wnuczka siostry żony
WZCD wnuczka świeści
WZCS wnuk siołeczny żony
WZCS wnuk siostry żony
WZCS wnuk świeści
WZD córka siostry żony
WZD córka świeści
WZD siostrzenica żony
WZDC dzieci córki siostry żony
WZDC dzieci córki świeści
WZDC dzieci siostrzenicy żony
WZDD córka córki siostry żony
WZDD córka córki świeści
WZDD córka siostrzenicy żony
WZDS syn córki siostry żony
WZDS syn córki świeści
WZDS syn siostrzenicy żony
WZH mąż siostry żony
WZH mąż świeści
WZH paszenog
WZH swak żony
WZH szwagier żony
WZS siostrzeniec żony
WZS syn siostry żony
WZS syn świeści
WZSC dzieci siostrzeńca żony
WZSC dzieci syna siostry żony
WZSC dzieci syna świeści
WZSD córka siostrzeńca żony
WZSD córka syna siostry żony
WZSD córka syna świeści
WZSS syn siostrzeńca żony
WZSS syn syna siostry żony
WZSS syn syna świeści
Z siostra
ZC dzieci siostry
ZCD wnuczka siołeczna
ZCD wnuczka siostry
ZCD wnuczka wujeczna
ZCS wnuk siołeczny
ZCS wnuk siostry
ZCS wnuk wujeczny
ZD córka siostry
ZD siostrzenica
ZDC dzieci siostrzenicy
ZDD córka córki siostry
ZDD córka siostrzenicy
ZDH mąż córki siostry
ZDH mąż siostrzenicy
ZDH zięć siołeczny
ZDH zięć siostry
ZDH zięć wujeczny
ZDS syn córki siostry
ZDS syn siostrzenicy
ZH mąż siostry
ZH swak
ZH szwagier
ZHB brat męża siostry
ZHB brat swaka
ZHB brat szwagra
ZHB dziewierz siostry
ZHC dzieci męża siostry
ZHC dzieci swaka
ZHC dzieci szwagra
ZHD córka męża siostry
ZHD córka swaka
ZHD córka szwagra
ZHD pasierbica siostry
ZHD siostrzenica przybrana
ZHF ojciec męża siostry
ZHF ojciec swaka
ZHF ojciec szwagra
ZHF świekier siostry
ZHG rodzeństwo męża siostry
ZHG rodzeństwo swaka
ZHG rodzeństwo szwagra
ZHM matka męża siostry
ZHM matka swaka
ZHM matka szwagra
ZHM świekra siostry
ZHP rodzice męża siostry
ZHP rodzice swaka
ZHP rodzice szwagra
ZHS pasierb siostry
ZHS siostrzeniec przybrany
ZHS syn męża siostry
ZHS syn swaka
ZHS syn szwagra
ZHZ siostra męża siostry
ZHZ siostra swaka
ZHZ siostra szwagra
ZHZ zełwa siostry
ZS siostrzeniec
ZS syn siostry
ZSC dzieci siostrzeńca
ZSD córka siostrzeńca
ZSD córka syna siostry
ZSS syn siostrzeńca
ZSS syn syna siostry
ZSW snecha siołeczna
ZSW snecha siostry
ZSW snecha wujeczna
ZSW synowa siołeczna
ZSW synowa siostry
ZSW synowa wujeczna
ZSW żona siostrzeńca
ZSW żona syna siostry

Terminologia według stopnia pokrewieństwaZestawienie tabelaryczneWykaz alfabetyczny terminówWykaz terminów według stopnia złożonościWykaz symboli według złożonościWykaz relacjiWykaz według stopniEtymologiaTerminologia w różnych językach

Ramka nadrzędna