Wersja z 2023-12-18

Terminy pokrewieństwa i powinowactwa

Zestawienia tabelaryczne

Wykaz symbolicznych oznaczeń terminów pokrewieństwa i powinowactwa
według stopnia złożoności


ozn. termin prosty
P rodzice
F ojciec
M matka
   
C dzieci
S syn
D córka
   
G rodzeństwo
B brat
Z siostra
   
E małżonkowie
H mąż
W żonaozn. termin złożony synonim termin prosty
PP     dziadkowie
FP rodzice ojca   dziadkowie ojczyści
MP rodzice matki   dziadkowie macierzyści
PF     dziadek
FF ojciec ojca   dziadek ojczysty
MF ojciec matki   dziadek macierzysty
PM     babka
FM matka ojca   babka ojczysta
MM matka matki   babka macierzysta
       
PC     rodzeństwo przyrodnie
FC dzieci ojca   rodzeństwo przyrodnie ojczyste
MC dzieci matki   rodzeństwo przyrodnie macierzyste
PS     brat przyrodni
FS syn ojca   brat przyrodni ojczysty
MS syn matki   brat przyrodni macierzysty
PD     siostra przyrodnia
FD córka ojca   siostra przyrodnia ojczysta
MD córka matki   siostra przyrodnia macierzysta
       
PG rodzeństwo rodziców   wujkowie
FG rodzeństwo ojca    
MG rodzeństwo matki    
PB     wujek
FB brat ojca   stryj
MB brat matki   wuj
PZ     ciotka
FZ siostra ojca ciotka ojczysta ciota
MZ siostra matki ciotka macierzysta sioła
       
PE małżonkowie rodziców   rodzice przybrani
MH mąż matki   ojczym
FW żona ojca   macocha
       
CC     wnukowie
SC dzieci syna   wnukowie po synu
DC dzieci córki   wnukowie po córce
CS     wnuk
SS syn syna   wnuk po synu
DS syn córki   wnuk po córce
CD     wnuczka
SD córka syna   wnuczka po synu
DD córka córki   wnuczka po córce
       
CE małżonkowie dzieci    
DH mąż córki   zięć
SW żona syna synowa snecha
       
GC dzieci rodzeństwa   nieciowie 1
BC dzieci brata    
ZC dzieci siostry    
GS syn rodzeństwa   nieć 1
BS syn brata ♂ bratanek ♂ synowiec
BS syn brata ♀ bratanek ♀ brataniec
ZS syn siostry   siostrzeniec
GD córka rodzeństwa   nieściora 1
BD córka brata ♂ bratanka ♂ synowica
BD córka brata ♀ bratanka ♀ bratanica
ZD córka siostry   siostrzenica
       
GE małżonkowie rodzeństwa    
ZH mąż siostry szwagier swak
BW żona brata   bratowa
       
EP rodzice małżonka   teściowie
HP rodzice męża    
WP rodzice żony    
EF ojciec małżonka   teść (og.)
HF ojciec męża   świekier
WF ojciec żony   teść
EM matka małżonka   teściowa (og.)
HM matka męża   świekra
WM matka żony   teściowa
       
EC dzieci małżonka   dzieci przybrane
HC dzieci męża    
WC dzieci żony    
ES     pasierb
HS syn męża   pasierb po mężu
WS syn żony   pasierb po żonie
ED     pasierbica
HD córka męża   pasierbica po mężu
WD córka żony   pasierbica po żonie
       
EG rodzeństwo małżonka    
HG rodzeństwo męża    
WG rodzeństwo żony    
EB brat małżonka   szwagier 2
HB brat męża   dziewierz
WB brat żony   szurzy
EZ siostra małżonka   szwagierka
HZ siostra męża   zełwa
WZ siostra żony   świeśćozn. termin złożony synonim synonim     termin prosty
PPP         rodzice dziadków pradziadkowie
PFP         rodzice dziadka  
FFP         rodzice dziadka ojczystego  
MFP         rodzice dziadka macierzystego  
PMP         rodzice babki  
FMP         rodzice babki ojczystej  
MMP         rodzice babki macierzystej  
PPF           pradziadek
FPF       dziadek ojca    
MPF       dziadek matki    
PFF         ojciec dziadka  
FFF ojciec ojca ojca       ojciec dziadka ojczystego pradziadek ojczysto-ojczysty
MFF ojciec ojca matki       ojciec dziadka macierzystego pradziadek ojczysto-macierzysty
PMF         ojciec babki  
FMF ojciec matki ojca       ojciec babki ojczystej pradziadek macierzysto-ojczysty
MMF ojciec matki matki       ojciec babki macierzystej pradziadek macierzysto-macierzysty
PPM           prababka
FPM babka ojca          
MPM babka matki          
PFM         matka dziadka  
FFM matka ojca ojca       matka dziadka ojczystego prababka ojczysto-ojczysta
MFM matka ojca matki       matka dziadka macierzystego prababka ojczysto-macierzysta
PMM         matka babki  
FMM matka matki ojca       matka babki ojczystej prababka macierzysto-ojczysta
MMM matka matki matki       matka babki macierzystej prababka macierzysto-macierzysta
             
PPC       rodzeństwo przyrodnie rodziców   wujkowie przyrodni
PFC         dzieci dziadka  
FFC         dzieci dziadka ojczystego  
MFC         dzieci dziadka macierzystego  
PMC         dzieci babki  
FMC         dzieci babki ojczystej  
MMC         dzieci babki macierzystej  
PPS           wujek przyrodni
FPS       brat przyrodni ojca   stryj przyrodni
MPS       brat przyrodni matki   wuj przyrodni
PFS         syn dziadka  
FFS syn ojca ojca       syn dziadka ojczystego  
MFS syn ojca matki       syn dziadka macierzystego  
PMS         syn babki  
FMS syn matki ojca       syn babki ojczystej  
MMS syn matki matki       syn babki macierzystej  
PPD           ciotka przyrodnia
FPD   ciotka ojczysta przyrodnia   siostra przyrodnia ojca   ciota przyrodnia
MPD   ciotka macierzysta przyrodnia   siostra przyrodnia matki   sioła przyrodnia
PFD         córka dziadka  
FFD córka ojca ojca       córka dziadka ojczystego  
MFD córka ojca matki       córka dziadka macierzystego  
PMD         córka babki  
FMD córka matki ojca       córka babki ojczystej  
MMD córka matki matki       córka babki macierzystej  
             
PPG         rodzeństwo dziadków  
PFG         rodzeństwo dziadka  
FFG         rodzeństwo dziadka ojczystego  
MFG         rodzeństwo dziadka macierzystego  
PMG         rodzeństwo babki  
FMG         rodzeństwo babki ojczystej  
MMG         rodzeństwo babki macierzystej  
FPB     wujek ojca      
MPB     wujek matki      
PFB   dziadek stryjeczny     brat dziadka prastryj
FFB brat ojca ojca     stryj ojca brat dziadka ojczystego prastryj ojczysty
MFB brat ojca matki     stryj matki brat dziadka macierzystego prastryj macierzysty
PMB   dziadek wujeczny     brat babki prawuj
FMB brat matki ojca     wuj ojca brat babki ojczystej prawuj ojczysty
MMB brat matki matki     wuj matki brat babki macierzystej prawuj macierzysty
FPZ     ciotka ojca      
MPZ     ciotka matki      
PFZ   babka cioteczna     siostra dziadka praciota
FFZ siostra ojca ojca   ciotka ojczysta ojca ciota ojca siostra dziadka ojczystego praciota ojczysta
MFZ siostra ojca matki   ciotka ojczysta matki ciota matki siostra dziadka macierzystego praciota macierzysta
PMZ   babka siołeczna     siostra babki prasioła
FMZ siostra matki ojca   ciotka macierzysta ojca sioła ojca siostra babki ojczystej prasioła ojczysta
MMZ siostra matki matki   ciotka macierzysta matki sioła matki siostra babki macierzystej prasioła macierzysta
             
PPE       rodzice przybrani rodziców   dziadkowie przybrani 1
PMH       ojczym rodzica   dziadek przybrany 1
FMH       ojczym ojca   dziadek ojczysty przybrany 1
MMH       ojczym matki   dziadek macierzysty przybrany 1
PFW       macocha rodzica   babka przybrana 1
FFW       macocha ojca   babka ojczysta przybrana 1
MFW       macocha matki   babka macierzysta przybrana 1
             
PCC       wnukowie rodziców dzieci rodzeństwa przyrodniego  
PSC         dzieci brata przyrodniego  
FSC         dzieci brata przyrodniego ojczystego  
MSC         dzieci brata przyrodniego macierzystego  
PDC         dzieci siostry przyrodniej  
FDC         dzieci siostry przyrodniej ojczystej  
MDC         dzieci siostry przyrodniej macierzystej  
PCS       wnuk rodzica    
FCS       wnuk ojca    
MCS       wnuk matki    
PSS   bratanek przyrodni ♂     syn brata przyrodniego ♂ synowiec przyrodni
PSS   bratanek przyrodni ♀     syn brata przyrodniego ♀ brataniec przyrodni
FSS syn syna ojca       syn brata przyrodniego ojczystego  
MSS syn syna matki       syn brata przyrodniego macierzystego  
PDS         syn siostry przyrodniej siostrzeniec przyrodni
FDS syn córki ojca       syn siostry przyrodniej ojczystej  
MDS syn córki matki       syn siostry przyrodniej macierzystej  
PCD       wnuczka rodzica    
FCD       wnuczka ojca    
MCD       wnuczka matki    
PSD   bratanka przyrodnia ♂     córka brata przyrodniego ♂ synowica przyrodnia
PSD   bratanka przyrodnia ♀     córka brata przyrodniego ♀ bratanica przyrodnia
FSD córka syna ojca       córka brata przyrodniego ojczystego  
MSD córka syna matki       córka brata przyrodniego macierzystego  
PDD         córka siostry przyrodniej siostrzenica przyrodnia
FDD córka córki ojca       córka siostry przyrodniej ojczystej  
MDD córka córki matki       córka siostry przyrodniej macierzystej  
             
PCE         małżonkowie rodzeństwa przyrodniego  
PDH   szwagier przyrodni     mąż siostry przyrodniej swak przyrodni
FDH mąż córki ojca       zięć ojca  
MDH mąż córki matki       zięć matki  
PSW         żona brata przyrodniego bratowa przyrodnia
FSW żona syna ojca synowa ojca     snecha ojca  
MSW żona syna matki synowa matki     snecha matki  
             
PGC dzieci rodzeństwa rodziców       dzieci wujków kuzyni
PBC     dzieci wujka      
PZC     dzieci ciotki      
FBC         dzieci stryja rodzeństwo stryjeczne
MBC         dzieci wuja rodzeństwo wujeczne
FZC     dzieci ciotki ojczystej   dzieci cioty rodzeństwo cioteczne
MZC     dzieci ciotki macierzystej   dzieci sioły rodzeństwo siołeczne
PGS           kuzyn
PBS     syn wujka      
FBS syn brata ojca bratanek ojca   synowiec ojca syn stryja brat stryjeczny
MBS syn brata matki bratanek matki   brataniec matki syn wuja brat wujeczny
PZS     syn ciotki      
FZS syn siostry ojca   syn ciotki ojczystej siostrzeniec ojca syn cioty brat cioteczny
MZS syn siostry matki   syn ciotki macierzystej siostrzeniec matki syn sioły brat siołeczny
PGD           kuzynka
PBD     córka wujka      
FBD córka brata ojca bratanka ojca   synowica ojca córka stryja siostra stryjeczna
MBD córka brata matki bratanka matki   bratanica matki córka wuja siostra wujeczna
PZD     córka ciotki      
FZD córka siostry ojca   córka ciotki ojczystej siostrzenica ojca córka cioty siostra cioteczna
MZD córka siostry matki   córka ciotki macierzystej siostrzenica matki córka sioły siostra siołeczna
             
PGE małżonkowie rodzeństwa rodziców       małżonkowie wujków  
PZH         mąż ciotki wujek 2
FZH mąż siostry ojca szwagier ojca mąż ciotki ojczystej swak ojca mąż cioty pociot (cieciec)
MZH mąż siostry matki szwagier matki mąż ciotki macierzystej swak matki mąż sioły posiół (sielec)
PBW         żona wujka ciotka 2
FBW żona brata ojca stryjenka   bratowa ojca żona stryja stryjna
MBW żona brata matki wujenka   bratowa matki żona wuja wujna
             
PEP         rodzice rodziców przybranych dziadkowie przybrani 2
MHP rodzice męża matki       rodzice ojczyma  
FWP rodzice żony ojca       rodzice macochy  
PEF         ojciec rodzica przybranego dziadek przybrany 2
MHF ojciec męża matki       ojciec ojczyma dziadek ojczysty przybrany 2
FWF ojciec żony ojca       ojciec macochy dziadek macierzysty przybrany 2
PEM         matka rodzica przybranego babka przybrana 2
MHM matka męża matki       matka ojczyma babka ojczysta przybrana 2
FWM matka żony ojca       matka macochy babka macierzysta przybrana 2
             
PEC           rodzeństwo przybrane
MHC dzieci męża matki       dzieci ojczyma  
FWC dzieci żony ojca       dzieci macochy  
PES           brat przybrany
MHS syn męża matki     pasierb matki syn ojczyma  
FWS syn żony ojca     pasierb ojca syn macochy  
PED           siostra przybrana
MHD córka męża matki     pasierbica matki córka ojczyma  
FWD córka żony ojca     pasierbica ojca córka macochy  
             
PEG         rodzeństwo rodziców przybranych wujkowie przybrani
MHG rodzeństwo męża matki       rodzeństwo ojczyma  
FWG rodzeństwo żony ojca       rodzeństwo macochy  
PEB           wujek przybrany
MHB brat męża matki       brat ojczyma stryj przybrany
FWB brat żony ojca       brat macochy wuj przybrany
PEZ           ciotka przybrana
MHZ siostra męża matki ciotka ojczysta przybrana     siostra ojczyma ciota przybrana
FWZ siostra żony ojca ciotka macierzysta przybrana     siostra macochy sioła przybrana
             
CCC           prawnukowie
SSC           prawnukowie po synu syna
DSC           prawnukowie po synu córki
SDC           prawnukowie po córce syna
DDC           prawnukowie po córce córki
CCS           prawnuk
SCS       wnuk syna    
DCS       wnuk córki    
CSS         syn wnuka  
SSS syn syna syna          
DSS syn syna córki          
CDS         syn wnuczki  
SDS syn córki syna          
DDS syn córki córki          
CCD           prawnuczka
SCD       wnuczka syna    
DCD       wnuczka córki    
CSD         córka wnuka  
SSD córka syna syna          
DSD córka syna córki          
CDD         córka wnuczki  
SDD córka córki syna          
DDD córka córki córki          
             
CCE         małżonkowie wnuków  
CDH         mąż wnuczki prazięć
SDH mąż córki syna     zięć syna    
DDH mąż córki córki     zięć córki    
CSW         żona wnuka prasnecha
SSW żona syna syna synowa syna   snecha syna    
DSW żona syna córki synowa córki   snecha córki    
             
CEP   współteściowie       swatowie
DHP rodzice męża córki       rodzice zięcia  
SWP rodzice żony syna rodzice synowej     rodzice snechy  
CEF   współteść       swat
DHF ojciec męża córki     świekier córki ojciec zięcia  
SWF ojciec żony syna ojciec synowej   teść syna ojciec snechy  
CEM   współteściowa       swatka
DHM matka męża córki     świekra córki matka zięcia  
SWM matka żony syna matka synowej   teściowa syna matka snechy  
             
CEC           wnukowie przybrani 2
DHC dzieci męża córki       dzieci zięcia  
SWC dzieci żony syna dzieci synowej     dzieci snechy  
CES           wnuk przybrany 2
DHS syn męża córki     pasierb córki syn zięcia  
SWS syn żony syna syn synowej   pasierb syna syn snechy  
CED           wnuczka przybrana 2
DHD córka męża córki     pasierbica córki córka zięcia  
SWD córka żony syna córka synowej   pasierbica syna córka snechy  
             
CEG rodzeństwo małżonków dzieci          
DHG rodzeństwo męża córki       rodzeństwo zięcia  
SWG rodzeństwo żony syna rodzeństwo synowej     rodzeństwo snechy  
DHB brat męża córki       brat zięcia dziewierz córki
SWB brat żony syna brat synowej     brat snechy szurzy syna
DHZ siostra męża córki       siostra zięcia zełwa córki
SWZ siostra żony syna siostra synowej     siostra snechy świeść syna
             
GCC       wnukowie rodzeństwa    
BSC   dzieci bratanka ♂     dzieci synowca  
BSC   dzieci bratanka ♀     dzieci bratańca  
ZSC         dzieci siostrzeńca  
BDC   dzieci bratanki ♂     dzieci synowicy  
BDC   dzieci bratanki ♀     dzieci bratanicy  
ZDC         dzieci siostrzenicy  
BCS       wnuk brata ♂   wnuk stryjeczny
BCS       wnuk brata ♀   wnuk cioteczny
ZCS       wnuk siostry ♂   wnuk wujeczny
ZCS       wnuk siostry ♀   wnuk siołeczny
BSS syn syna brata ♂ syn bratanka ♂     syn synowca  
BSS syn syna brata ♀ syn bratanka ♀     syn bratańca  
ZSS syn syna siostry       syn siostrzeńca  
BDS syn córki brata ♂ syn bratanki ♂     syn synowicy  
BDS syn córki brata ♀ syn bratanki ♀     syn bratanicy  
ZDS syn córki siostry       syn siostrzenicy  
BCD       wnuczka brata ♂   wnuczka stryjeczna
BCD       wnuczka brata ♀   wnuczka cioteczna
ZCD       wnuczka siostry ♂   wnuczka wujeczna
ZCD       wnuczka siostry ♀   wnuczka siołeczna
BSD córka syna brata ♂ córka bratanka ♂     córka synowca  
BSD córka syna brata ♀ córka bratanka ♀     córka bratańca  
ZSD córka syna siostry       córka siostrzeńca  
BDD córka córki brata ♂ córka bratanki ♂     córka synowicy  
BDD córka córki brata ♀ córka bratanki ♀     córka bratanicy  
ZDD córka córki siostry       córka siostrzenicy  
             
GCE małżonkowie dzieci rodzeństwa          
BDH mąż córki brata ♂ mąż bratanki ♂   zięć brata ♂ mąż synowicy zięć stryjeczny
BDH mąż córki brata ♀ mąż bratanki ♀   zięć brata ♀ mąż bratanicy zięć cioteczny
ZDH mąż córki siostry ♂     zięć siostry ♂ mąż siostrzenicy ♂ zięć wujeczny
ZDH mąż córki siostry ♀     zięć siostry ♀ mąż siostrzenicy ♀ zięć siołeczny
BSW żona syna brata ♂ żona bratanka ♂ synowa brata ♂ snecha brata ♂ żona synowca synowa (snecha) stryjeczna
BSW żona syna brata ♀ żona bratanka ♀ synowa brata ♀ snecha brata ♀ żona bratańca synowa (snecha) cioteczna
ZSW żona syna siostry ♂   synowa siostry ♂ snecha siostry ♂ żona siostrzeńca ♂ synowa (snecha) wujeczna
ZSW żona syna siostry ♀   synowa siostry ♀ snecha siostry ♀ żona siostrzeńca ♀ synowa (snecha) siołeczna
             
GEP rodzice małżonków rodzeństwa     teściowie rodzeństwa    
ZHP rodzice męża siostry   rodzice szwagra   rodzice swaka  
BWP rodzice żony brata       rodzice bratowej  
ZHF ojciec męża siostry   ojciec szwagra świekier siostry ojciec swaka  
BWF ojciec żony brata     teść brata ojciec bratowej  
ZHM matka męża siostry   matka szwagra świekra siostry matka swaka  
BWM matka żony brata     teściowa brata matka bratowej  
             
GEC dzieci małżonków rodzeństwa     dzieci przybrane rodzeństwa    
ZHC dzieci męża siostry   dzieci szwagra   dzieci swaka  
BWC dzieci żony brata       dzieci bratowej  
ZHS syn męża siostry   syn szwagra pasierb siostry syn swaka siostrzeniec przybrany
BWS syn żony brata ♂ bratanek przybrany ♂   pasierb brata ♂ syn bratowej ♂ synowiec przybrany
BWS syn żony brata ♀ bratanek przybrany ♀   pasierb brata ♀ syn bratowej ♀ brataniec przybrany
ZHD córka męża siostry   córka szwagra pasierbica siostry córka swaka siostrzenica przybrana
BWD córka żony brata ♂ bratanka przybrana ♂   pasierbica brata ♂ córka bratowej ♂ synowica przybrana
BWD córka żony brata ♀ bratanka przybrana ♀   pasierbica brata ♀ córka bratowej ♀ bratanica przybrana
             
GEG rodzeństwo małżonków rodzeństwa          
ZHG rodzeństwo męża siostry   rodzeństwo szwagra   rodzeństwo swaka  
BWG rodzeństwo żony brata       rodzeństwo bratowej  
ZHB brat męża siostry   brat szwagra dziewierz siostry brat swaka  
BWB brat żony brata     szurzy brata brat bratowej  
ZHZ siostra męża siostry   siostra szwagra zełwa siostry siostra swaka  
BWZ siostra żony brata     świeść brata siostra bratowej  
             
EPP       dziadkowie małżonka   prateściowie
HFP rodzice ojca męża       rodzice świekra  
WFP rodzice ojca żony       rodzice teścia  
HMP rodzice matki męża       rodzice świekry  
WMP rodzice matki żony       rodzice teściowej  
HPF       dziadek męża   praświekier
WPF       dziadek żony   prateść
HFF ojciec ojca męża     dziadek ojczysty męża ojciec świekra praświekier ojczysty
WFF ojciec ojca żony     dziadek ojczysty żony ojciec teścia prateść ojczysty
HMF ojciec matki męża     dziadek macierzysty męża ojciec świekry praświekier macierzysty
WMF ojciec matki żony     dziadek macierzysty żony ojciec teściowej prateść macierzysty
HPM       babka męża   praświekra
WPM       babka żony   prateściowa
HFM matka ojca męża     babka ojczysta męża matka świekra praświekra ojczysta
WFM matka ojca żony     babka ojczysta żony matka teścia prateściowa ojczysta
HMM matka matki męża     babka macierzysta męża matka świekry praświekra macierzysta
WMM matka matki żony     babka macierzysta żony matka teściowej prateściowa macierzysta
             
EPC       rodzeństwo przyrodnie małżonka dzieci teściów  
HPS       brat przyrodni męża   dziewierz przyrodni
WPS       brat przyrodni żony   szurzy przyrodni
HFC dzieci ojca męża       dzieci świekra  
WFC dzieci ojca żony       dzieci teścia  
HMC dzieci matki męża       dzieci świekry  
WMC dzieci matki żony       dzieci teściowej  
HFS syn ojca męża       syn świekra  
WFS syn ojca żony       syn teścia  
HMS syn matki męża       syn świekry  
WMS syn matki żony       syn teściowej  
HPD       siostra przyrodnia męża   zełwa przyrodnia
WPD       siostra przyrodnia żony   świeść przyrodnia
HFD córka ojca męża       córka świekra  
WFD córka ojca żony       córka teścia  
HMD córka matki męża       córka świekry  
WMD córka matki żony       córka teściowej  
             
EPG rodzeństwo rodziców małżonka     wujkowie małżonka rodzeństwo teściów  
HFG rodzeństwo ojca męża       rodzeństwo świekra  
WFG rodzeństwo ojca żony       rodzeństwo teścia  
HMG rodzeństwo matki męża       rodzeństwo świekry  
WMG rodzeństwo matki żony       rodzeństwo teściowej  
HPB     wujek męża      
WPB     wujek żony      
HFB brat ojca męża     stryj męża brat świekra  
WFB brat ojca żony     stryj żony brat teścia  
HMB brat matki męża     wuj męża brat świekry  
WMB brat matki żony     wuj żony brat teściowej  
HPZ     ciotka męża      
WPZ     ciotka żony      
HFZ siostra ojca męża   ciotka ojczysta męża ciota męża siostra świekra  
WFZ siostra ojca żony   ciotka ojczysta żony ciota żony siostra teścia  
HMZ siostra matki męża   ciotka macierzysta męża sioła męża siostra świekry  
WMZ siostra matki żony   ciotka macierzysta żony sioła żony siostra teściowej  
             
EPE małżonkowie rodziców małżonka     rodzice przybrani małżonka małżonkowie teściów teściowie przybrani
HMH mąż matki męża     ojczym męża mąż świekry świekier przybrany
WMH mąż matki żony     ojczym żony mąż teściowej teść przybrany
HFW żona ojca męża     macocha męża żona świekra świekra przybrana
WFW żona ojca żony     macocha żony żona teścia teściowa przybrana
             
ECC       wnukowie małżonka   wnukowie przybrani 1
HCC       wnukowie męża    
WCC       wnukowie żony    
ESC         dzieci pasierba  
HSC dzieci syna męża          
WSC dzieci syna żony          
EDC         dzieci pasierbicy  
HDC dzieci córki męża          
WDC dzieci córki żony          
ECS           wnuk przybrany 1
HCS       wnuk męża    
WCS       wnuk żony    
ESS         syn pasierba  
HSS syn syna męża          
WSS syn syna żony          
EDS         syn pasierbicy  
HDS syn córki męża          
WDS syn córki żony          
ECD           wnuczka przybrana 1
HCD       wnuczka męża    
WCD       wnuczka żony    
ESD         córka pasierba  
HSD córka syna męża          
WSD córka syna żony          
EDD         córka pasierbicy  
HDD córka córki męża          
WDD córka córki żony          
             
ECE małżonkowie dzieci małżonka          
EDH         mąż pasierbicy zięć przybrany
HDH mąż córki męża     zięć męża    
WDH mąż córki żony     zięć żony    
ESW     synowa przybrana   żona pasierba snecha przybrana
HSW żona syna męża   synowa męża snecha męża    
WSW żona syna żony   synowa żony snecha żony    
             
EGC dzieci rodzeństwa małżonka         pociotkowie
HBC dzieci brata męża       dzieci dziewierza  
WBC dzieci brata żony       dzieci szurzego  
HZC dzieci siostry męża       dzieci zełwy  
WZC dzieci siostry żony       dzieci świeści  
EGS syn rodzeństwa małżonka         pociotek
HBS syn brata męża   bratanek męża synowiec męża syn dziewierza  
WBS syn brata żony   bratanek żony brataniec żony syn szurzego  
HZS syn siostry męża     siostrzeniec męża syn zełwy  
WZS syn siostry żony     siostrzeniec żony syn świeści  
EGD córka rodzeństwa małżonka         pociotka
HBD córka brata męża   bratanka męża synowica męża córka dziewierza  
WBD córka brata żony   bratanka żony bratanica żony córka szurzego  
HZD córka siostry męża     siostrzenica męża córka zełwy  
WZD córka siostry żony     siostrzenica żony córka świeści  
             
EGE małżonkowie rodzeństwa małżonka          
HZH mąż siostry męża   szwagier męża swak męża mąż zełwy zełwin
WZH mąż siostry żony   szwagier żony swak żony mąż świeści paszenog
HBW żona brata męża     bratowa męża żona dziewierza jątrew
WBW żona brata żony     bratowa żony żona szurzego szurzynaozn. termin złożony synonim         termin prosty
PPGC     kuzyni rodziców        
PFBC dzieci brata dziadka         dzieci prastryja  
FFBC dzieci brata ojca ojca   rodzeństwo stryjeczne ojca     dzieci prastryja ojczystego  
MFBC dzieci brata ojca matki   rodzeństwo stryjeczne matki     dzieci prastryja macierzystego  
PMBC dzieci brata babki         dzieci prawuja  
FMBC dzieci brata matki ojca   rodzeństwo wujeczne ojca     dzieci prawuja ojczystego  
MMBC dzieci brata matki matki   rodzeństwo wujeczne matki     dzieci prawuja macierzystego  
PFZC dzieci siostry dziadka         dzieci pracioty  
FFZC dzieci siostry ojca ojca   rodzeństwo cioteczne ojca     dzieci pracioty ojczystej  
MFZC dzieci siostry ojca matki   rodzeństwo cioteczne matki     dzieci pracioty macierzystej  
PMZC dzieci siostry babki         dzieci prasioły  
FMZC dzieci siostry matki ojca   rodzeństwo siołeczne ojca     dzieci prasioły ojczystej  
MMZC dzieci siostry matki matki   rodzeństwo siołeczne matki     dzieci prasioły macierzystej  
FPGS     kuzyn ojca        
MPGS     kuzyn matki        
PFBS syn brata dziadka bratanek dziadka   synowiec dziadka   syn prastryja  
FFBS syn brata ojca ojca bratanek dziadka ojczystego brat stryjeczny ojca synowiec dziadka ojczystego   syn prastryja ojczystego stryj stryjeczny
MFBS syn brata ojca matki bratanek dziadka macierzystego brat stryjeczny matki synowiec dziadka macierzystego   syn prastryja macierzystego wuj stryjeczny
PMBS syn brata babki bratanek babki   brataniec babki   syn prawuja  
FMBS syn brata matki ojca bratanek babki ojczystej brat wujeczny ojca brataniec babki ojczystej   syn prawuja ojczystego stryj wujeczny
MMBS syn brata matki matki bratanek babki macierzystej brat wujeczny matki brataniec babki macierzystej   syn prawuja macierzystego wuj wujeczny
PFZS syn siostry dziadka     siostrzeniec dziadka   syn pracioty  
FFZS syn siostry ojca ojca   brat cioteczny ojca siostrzeniec dziadka ojczystego   syn pracioty ojczystej stryj cioteczny
MFZS syn siostry ojca matki   brat cioteczny matki siostrzeniec dziadka macierzystego   syn pracioty macierzystej wuj cioteczny
PMZS syn siostry babki     siostrzeniec babki   syn prasioły  
FMZS syn siostry matki ojca   brat siołeczny ojca siostrzeniec babki ojczystej   syn prasioły ojczystej stryj siołeczny
MMZS syn siostry matki matki   brat siołeczny matki siostrzeniec babki macierzystej   syn prasioły macierzystej wuj siołeczny
FPGD     kuzynka ojca        
MPGD     kuzynka matki        
PFBD córka brata dziadka bratanka dziadka   synowica dziadka   córka prastryja  
FFBD córka brata ojca ojca bratanka dziadka ojczystego siostra stryjeczna ojca synowica dziadka ojczystego   córka prastryja ojczystego ciota stryjeczna
MFBD córka brata ojca matki bratanka dziadka macierzystego siostra stryjeczna matki synowica dziadka macierzystego   córka prastryja macierzystego sioła stryjeczna
PMBD córka brata babki bratanka babki   bratanica babki   córka prawuja  
FMBD córka brata matki ojca bratanka babki ojczystej siostra wujeczna ojca bratanica babki ojczystej   córka prawuja ojczystego ciota wujeczna
MMBD córka brata matki matki bratanka babki macierzystej siostra wujeczna matki bratanica babki macierzystej   córka prawuja macierzystego sioła wujeczna
PFZD córka siostry dziadka     siostrzenica dziadka   córka pracioty  
FFZD córka siostry ojca ojca   siostra cioteczna ojca siostrzenica dziadka ojczystego   córka pracioty ojczystej ciota cioteczna
MFZD córka siostry ojca matki   siostra cioteczna matki siostrzenica dziadka macierzystego   córka pracioty macierzystej sioła cioteczna
PMZD córka siostry babki     siostrzenica babki   córka prasioły  
FMZD córka siostry matki ojca   siostra siołeczna ojca siostrzenica babki ojczystej   córka prasioły ojczystej ciota siołeczna
MMZD córka siostry matki matki   siostra siołeczna matki siostrzenica babki macierzystej   córka prasioły macierzystej sioła siołeczna
               
PPGE małżonkowie rodzeństwa dziadków            
PFZH mąż siostry dziadka szwagier dziadka   swak dziadka dziadek cioteczny mąż pracioty prapociot
FFZH mąż siostry ojca ojca szwagier ojca ojca pociot ojca swak ojca ojca cieciec ojca   prapociot ojczysty
MFZH mąż siostry ojca matki szwagier ojca matki pociot matki swak ojca matki cieciec matki   prapociot macierzysty
PMZH mąż siostry babki szwagier babki   swak babki dziadek siołeczny mąż prasioły praposiół
FMZH mąż siostry matki ojca szwagier matki ojca posiół ojca swak matki ojca sielec ojca   praposiół ojczysty
MMZH mąż siostry matki matki szwagier matki matki posiół matki swak matki matki sielec matki   praposiół macierzysty
PFBW żona brata dziadka     bratowa dziadka babka stryjeczna żona prastryja prastryjna
FFBW żona brata ojca ojca   stryjna ojca bratowa ojca ojca     prastryjna ojczysta
MFBW żona brata ojca matki   stryjna matki bratowa ojca matki     prastryjna macierzysta
PMBW żona brata babki     bratowa babki babka wujeczna żona prawuja prawujna
FMBW żona brata matki ojca   wujna ojca bratowa matki ojca     prawujna ojczysta
MMBW żona brata matki matki   wujna matki bratowa matki matki     prawujna macierzysta
               
PGCC wnukowie rodzeństwa rodziców     wnukowie wujków     nieciowie 2
PBCC       wnukowie wujka      
PZCC       wnukowie ciotki      
PGSC           dzieci kuzyna  
PBSC       dzieci syna wujka      
FBSC dzieci syna brata ojca       dzieci syna stryja dzieci brata stryjecznego  
MBSC dzieci syna brata matki       dzieci syna wuja dzieci brata wujecznego  
PZSC       dzieci syna ciotki      
FZSC dzieci syna siostry ojca     dzieci syna ciotki ojczystej dzieci syna cioty dzieci brata ciotecznego  
MZSC dzieci syna siostry matki     dzieci syna ciotki macierzystej dzieci syna sioły dzieci brata siołecznego  
PGDC           dzieci kuzynki  
PBDC       dzieci córki wujka      
FBDC dzieci córki brata ojca       dzieci córki stryja dzieci siostry stryjecznej  
MBDC dzieci córki brata matki       dzieci córki wuja dzieci siostry wujecznej  
PZDC       dzieci córki ciotki      
FZDC dzieci córki siostry ojca     dzieci córki ciotki ojczystej dzieci córki cioty dzieci siostry ciotecznej  
MZDC dzieci córki siostry matki     dzieci córki ciotki macierzystej dzieci córki sioły dzieci siostry siołecznej  
PGCS             nieć 2
PBCS       wnuk wujka      
FBCS wnuk brata ojca   wnuk stryjeczny ojca   wnuk stryja    
MBCS wnuk brata matki   wnuk cioteczny matki   wnuk wuja    
PZCS       wnuk ciotki      
FZCS wnuk siostry ojca   wnuk wujeczny ojca wnuk ciotki ojczystej wnuk cioty    
MZCS wnuk siostry matki   wnuk siołeczny matki wnuk ciotki macierzystej wnuk sioły    
PGSS           syn kuzyna  
PBSS       syn syna wujka      
FBSS syn syna brata ojca       syn syna stryja syn brata stryjecznego synowiec stryjeczny
brataniec stryjeczny
MBSS syn syna brata matki       syn syna wuja syn brata wujecznego synowiec wujeczny
brataniec wujeczny
PZSS       syn syna ciotki      
FZSS syn syna siostry ojca     syn syna ciotki ojczystej syn syna cioty syn brata ciotecznego synowiec cioteczny
brataniec cioteczny
MZSS syn syna siostry matki     syn syna ciotki macierzystej syn syna sioły syn brata siołecznego synowiec siołeczny
brataniec siołeczny
PGDS           syn kuzynki  
PBDS       syn córki wujka      
FBDS syn córki brata ojca       syn córki stryja syn siostry stryjecznej siostrzeniec stryjeczny
MBDS syn córki brata matki       syn córki wuja syn siostry wujecznej siostrzeniec wujeczny
PZDS       syn córki ciotki      
FZDS syn córki siostry ojca     syn córki ciotki ojczystej syn córki cioty syn siostry ciotecznej siostrzeniec cioteczny
MZDS syn córki siostry matki     syn córki ciotki macierzystej syn córki sioły syn siostry siołecznej siostrzeniec siołeczny
PGCD             nieściora 2
PBCD       wnuczka wujka      
FBCD wnuczka brata ojca   wnuczka stryjeczna ojca   wnuczka stryja    
MBCD wnuczka brata matki   wnuczka cioteczna matki   wnuczka wuja    
PZCD       wnuczka ciotki      
FZCD wnuczka siostry ojca   wnuczka wujeczna ojca wnuczka ciotki ojczystej wnuczka cioty    
MZCD wnuczka siostry matki   wnuczka siołeczna matki wnuczka ciotki macierzystej wnuczka sioły    
PGSD           córka kuzyna  
PBSD       córka syna wujka      
FBSD córka syna brata ojca       córka syna stryja córka brata stryjecznego synowica stryjeczna
bratanica stryjeczna
MBSD córka syna brata matki       córka syna wuja córka brata wujecznego synowica wujeczna
bratanica wujeczna
PZSD       córka syna ciotki      
FZSD córka syna siostry ojca     córka syna ciotki ojczystej córka syna cioty córka brata ciotecznego synowica cioteczna
bratanica cioteczna
MZSD córka syna siostry matki     córka syna ciotki macierzystej córka syna sioły córka brata siołecznego synowica siołeczna
bratanica siołeczna
PGDD           córka kuzynki  
PBDD       córka córki wujka      
FBDD córka córki brata ojca       córka córki stryja córka siostry stryjecznej siostrzenica stryjeczna
MBDD córka córki brata matki       córka córki wuja córka siostry wujecznej siostrzenica wujeczna
PZDD       córka córki ciotki      
FZDD córka córki siostry ojca     córka córki ciotki ojczystej córka córki cioty córka siostry ciotecznej siostrzenica cioteczna
MZDD córka córki siostry matki     córka córki ciotki macierzystej córka córki sioły córka siostry siołecznej siostrzenica siołeczna
               
PGCE małżonkowie dzieci rodzeństwa rodziców     małżonkowie dzieci wujków      
PGDH mąż córki rodzeństwa rodziców   mąż kuzynki        
FBDH mąż córki brata ojca szwagier stryjeczny       mąż siostry stryjecznej swak stryjeczny
MBDH mąż córki brata matki szwagier wujeczny       mąż siostry wujecznej swak wujeczny
FZDH mąż córki siostry ojca szwagier cioteczny       mąż siostry ciotecznej swak cioteczny
MZDH mąż córki siostry matki szwagier siołeczny       mąż siostry siołecznej swak siołeczny
PGSW żona syna rodzeństwa rodziców   żona kuzyna        
FBSW żona syna brata ojca         żona brata stryjecznego bratowa stryjeczna
MBSW żona syna brata matki         żona brata wujecznego bratowa wujeczna
FZSW żona syna siostry ojca         żona brata ciotecznego bratowa cioteczna
MZSW żona syna siostry matki         żona brata siołecznego bratowa siołeczna
               
EGCC wnukowie rodzeństwa małżonka            
EGSC           dzieci pociotka  
HBSC dzieci syna brata męża     dzieci syna dziewierza   dzieci synowca męża  
WBSC dzieci syna brata żony     dzieci syna szurzego   dzieci bratańca żony  
HZSC dzieci syna siostry męża     dzieci syna zełwy   dzieci siostrzeńca męża  
WZSC dzieci syna siostry żony     dzieci syna świeści   dzieci siostrzeńca żony  
EGDC           dzieci pociotki  
HBDC dzieci córki brata męża     dzieci córki dziewierza   dzieci synowicy męża  
WBDC dzieci córki brata żony     dzieci córki szurzego   dzieci bratanicy żony  
HZDC dzieci córki siostry męża     dzieci córki zełwy   dzieci siostrzenicy męża  
WZDC dzieci córki siostry żony     dzieci córki świeści   dzieci siostrzenicy żony  
EGCS wnuk rodzeństwa małżonka           prapociotek
HBCS wnuk brata męża   wnuk stryjeczny męża wnuk dziewierza      
WBCS wnuk brata żony   wnuk cioteczny żony wnuk szurzego      
HZCS wnuk siostry męża   wnuk wujeczny męża wnuk zełwy      
WZCS wnuk siostry żony   wnuk siołeczny żony wnuk świeści      
EGSS           syn pociotka  
HBSS syn syna brata męża     syn syna dziewierza   syn synowca męża  
WBSS syn syna brata żony     syn syna szurzego   syn bratańca żony  
HZSS syn syna siostry męża     syn syna zełwy   syn siostrzeńca męża  
WZSS syn syna siostry żony     syn syna świeści   syn siostrzeńca żony  
EGDS           syn pociotki  
HBDS syn córki brata męża     syn córki dziewierza   syn synowicy męża  
WBDS syn córki brata żony     syn córki szurzego   syn bratanicy żony  
HZDS syn córki siostry męża     syn córki zełwy   syn siostrzenicy męża  
WZDS syn córki siostry żony     syn córki świeści   syn siostrzenicy żony  
EGCD wnuczka rodzeństwa małżonka           prapociotka
HBCD wnuczka brata męża   wnuczka stryjeczna męża wnuczka dziewierza      
WBCD wnuczka brata żony   wnuczka cioteczna żony wnuczka szurzego      
HZCD wnuczka siostry męża   wnuczka wujeczna męża wnuczka zełwy      
WZCD wnuczka siostry żony   wnuczka siołeczna żony wnuczka świeści      
EGSD           córka pociotka  
HBSD córka syna brata męża     córka syna dziewierza   córka synowca męża  
WBSD córka syna brata żony     córka syna szurzego   córka bratańca żony  
HZSD córka syna siostry męża     córka syna zełwy   córka siostrzeńca męża  
WZSD córka syna siostry żony     córka syna świeści   córka siostrzeńca żony  
EGDD           córka pociotki  
HBDD córka córki brata męża     córka córki dziewierza   córka synowicy męża  
WBDD córka córki brata żony     córka córki szurzego   córka bratanicy żony  
HZDD córka córki siostry męża     córka córki zełwy   córka siostrzenicy męża  
WZDD córka córki siostry żony     córka córki świeści   córka siostrzenicy żony  
               
EPGC dzieci rodzeństwa teściów   kuzyni małżonka        
HPGC     kuzyni męża        
WPGC     kuzyni żony        
HPBC       dzieci wujka męża      
WPBC       dzieci wujka żony      
HFBC dzieci brata świekra   rodzeństwo stryjeczne męża   dzieci stryja męża    
WFBC dzieci brata teścia   rodzeństwo stryjeczne żony   dzieci stryja żony    
HMBC dzieci brata świekry   rodzeństwo wujeczne męża   dzieci wuja męża    
WMBC dzieci brata teściowej   rodzeństwo wujeczne żony   dzieci wuja żony    
HPZC       dzieci ciotki męża      
WPZC       dzieci ciotki żony      
HFZC dzieci siostry świekra   rodzeństwo cioteczne męża dzieci ciotki ojczystej męża dzieci cioty męża    
WFZC dzieci siostry teścia   rodzeństwo cioteczne żony dzieci ciotki ojczystej żony dzieci cioty żony    
HMZC dzieci siostry świekry   rodzeństwo siołeczne męża dzieci ciotki macierzystej męża dzieci sioły męża    
WMZC dzieci siostry teściowej   rodzeństwo siołeczne żony dzieci ciotki macierzystej żony dzieci sioły żony    
EPGS     kuzyn małżonka        
HPGS     kuzyn męża        
WPGS     kuzyn żony        
HPBS       syn wujka męża      
WPBS       syn wujka żony      
HFBS syn brata świekra bratanek świekra brat stryjeczny męża   syn stryja męża synowiec świekra  
WFBS syn brata teścia bratanek teścia brat stryjeczny żony   syn stryja żony synowiec teścia  
HMBS syn brata świekry bratanek świekry brat wujeczny męża   syn wuja męża brataniec świekry  
WMBS syn brata teściowej bratanek teściowej brat wujeczny żony   syn wuja żony brataniec teściowej  
HPZS       syn ciotki męża      
WPZS       syn ciotki żony      
HFZS syn siostry świekra   brat cioteczny męża syn ciotki ojczystej męża syn cioty męża siostrzeniec świekra  
WFZS syn siostry teścia   brat cioteczny żony syn ciotki ojczystej żony syn cioty żony siostrzeniec teścia  
HMZS syn siostry świekry   brat siołeczny męża syn ciotki macierzystej męża syn sioły męża siostrzeniec świekry  
WMZS syn siostry teściowej   brat siołeczny żony syn ciotki macierzystej żony syn sioły żony siostrzeniec teściowej  
EPGD     kuzynka małżonka        
HPGD     kuzynka męża        
WPGD     kuzynka żony        
HPBD       córka wujka męża      
WPBD       córka wujka żony      
HFBD córka brata świekra bratanka świekra siostra stryjeczna męża   córka stryja męża synowica świekra  
WFBD córka brata teścia bratanka teścia siostra stryjeczna żony   córka stryja żony synowica teścia  
HMBD córka brata świekry bratanka świekry siostra wujeczna męża   córka wuja męża bratanica świekry  
WMBD córka brata teściowej bratanka teściowej siostra wujeczna żony   córka wuja żony bratanica teściowej  
HPZD       córka ciotki męża      
WPZD       córka ciotki żony      
HFZD córka siostry świekra   siostra cioteczna męża córka ciotki ojczystej męża córka cioty męża siostrzenica świekra  
WFZD córka siostry teścia   siostra cioteczna żony córka ciotki ojczystej żony córka cioty żony siostrzenica teścia  
HMZD córka siostry świekry   siostra siołeczna męża córka ciotki macierzystej męża córka sioły męża siostrzenica świekry  
WMZD córka siostry teściowej   siostra siołeczna żony córka ciotki macierzystej żony córka sioły żony siostrzenica teściowej  
               ozn. termin złożony     termin prosty
PPGCC       kuzyni 2. stopnia
FFBSC dzieci syna brata ojca ojca   dzieci stryja stryjecznego  
MFBSC dzieci syna brata ojca matki   dzieci wuja stryjecznego  
FMBSC dzieci syna brata matki ojca   dzieci stryja wujecznego  
MMBSC dzieci syna brata matki matki   dzieci wuja wujecznego  
FFZSC dzieci syna siostry ojca ojca   dzieci stryja ciotecznego  
MFZSC dzieci syna siostry ojca matki   dzieci wuja ciotecznego  
FMZSC dzieci syna siostry matki ojca   dzieci stryja siołecznego  
MMZSC dzieci syna siostry matki matki   dzieci wuja siołecznego  
FFBDC dzieci córki brata ojca ojca   dzieci cioty stryjecznej  
MFBDC dzieci córki brata ojca matki   dzieci sioły stryjecznej  
FMBDC dzieci córki brata matki ojca   dzieci cioty wujecznej  
MMBDC dzieci córki brata matki matki   dzieci sioły wujecznej  
FFZDC dzieci córki siostry ojca ojca   dzieci cioty ciotecznej  
MFZDC dzieci córki siostry ojca matki   dzieci sioły ciotecznej  
FMZDC dzieci córki siostry matki ojca   dzieci cioty siołecznej  
MMZDC dzieci córki siostry matki matki   dzieci sioły siołecznej  
PPGCS       kuzyn 2. stopnia
FPGCS       nieć 2 ojca
MPGCS       nieć 2 matki
PFBCS wnuk brata dziadka wnuk stryjeczny dziadka wnuk prastryja brat prastryjeczny
FFBCS wnuk brata ojca ojca      
MFBCS wnuk brata ojca matki      
PMBCS wnuk brata babki wnuk cioteczny babki wnuk prawuja brat prawujeczny
FMBCS wnuk brata matki ojca      
MMBCS wnuk brata matki matki      
PFZCS wnuk siostry dziadka wnuk wujeczny dziadka wnuk pracioty brat pracioteczny
FFZCS wnuk siostry ojca ojca      
MFZCS wnuk siostry ojca matki      
PMZCS wnuk siostry babki wnuk siołeczny babki wnuk prasioły brat prasiołeczny
FMZCS wnuk siostry matki ojca      
MMZCS wnuk siostry matki matki      
PFBSS syn syna brata dziadka syn syna prastryja    
FFBSS syn syna brata ojca ojca   syn stryja stryjecznego brat stryjeczno-stryjeczny
MFBSS syn syna brata ojca matki   syn wuja stryjecznego brat stryjeczno-wujeczny
PMBSS syn syna brata babki syn syna prawuja    
FMBSS syn syna brata matki ojca   syn stryja wujecznego brat wujeczno-stryjeczny
MMBSS syn syna brata matki matki   syn wuja wujecznego brat wujeczno-wujeczny
PFZSS syn syna siostry dziadka syn syna pracioty    
FFZSS syn syna siostry ojca ojca   syn stryja ciotecznego brat cioteczno-stryjeczny
MFZSS syn syna siostry ojca matki   syn wuja ciotecznego brat cioteczno-wujeczny
PMZSS syn syna siostry babki syn syna prasioły    
FMZSS syn syna siostry matki ojca   syn stryja siołecznego brat siołeczno-stryjeczny
MMZSS syn syna siostry matki matki   syn wuja siołecznego brat siołeczno-wujeczny
PFBDS syn córki brata dziadka syn córki prastryja    
FFBDS syn córki brata ojca ojca   syn cioty stryjecznej brat stryjeczno-cioteczny
MFBDS syn córki brata ojca matki   syn sioły stryjecznej brat stryjeczno-siołeczny
PMBDS syn córki brata babki syn córki prawuja    
FMBDS syn córki brata matki ojca   syn cioty wujecznej brat wujeczno-cioteczny
MMBDS syn córki brata matki matki   syn sioły wujecznej brat wujeczno-siołeczny
PFZDS syn córki siostry dziadka syn córki pracioty    
FFZDS syn córki siostry ojca ojca   syn cioty ciotecznej brat cioteczno-cioteczny
MFZDS syn córki siostry ojca matki   syn sioły ciotecznej brat cioteczno-siołeczny
PMZDS syn córki siostry babki syn córki prasioły    
FMZDS syn córki siostry matki ojca   syn cioty siołecznej brat siołeczno-cioteczny
MMZDS syn córki siostry matki matki   syn sioły siołecznej brat siołeczno-siołeczny
PPGCD       kuzynka 2. stopnia
FPGCD       nieściora 2 ojca
MPGCD       nieściora 2 matki
PFBCD wnuczka brata dziadka wnuczka stryjeczna dziadka wnuczka prastryja siostra prastryjeczna
FFBCD wnuczka brata ojca ojca      
MFBCD wnuczka brata ojca matki      
PMBCD wnuczka brata babki wnuczka cioteczna babki wnuczka prawuja siostra prawujeczna
FMBCD wnuczka brata matki ojca      
MMBCD wnuczka brata matki matki      
PFZCD wnuczka siostry dziadka wnuczka wujeczna dziadka wnuczka pracioty siostra pracioteczna
FFZCD wnuczka siostry ojca ojca      
MFZCD wnuczka siostry ojca matki      
PMZCD wnuczka siostry babki wnuczka siołeczna babki wnuczka prasioły siostra prasiołeczna
FMZCD wnuczka siostry matki ojca      
MMZCD wnuczka siostry matki matki      
PFBSD córka syna brata dziadka córka syna prastryja    
FFBSD córka syna brata ojca ojca   córka stryja stryjecznego siostra stryjeczno-stryjeczna
MFBSD córka syna brata ojca matki   córka wuja stryjecznego siostra stryjeczno-wujeczna
PMBSD córka syna brata babki córka syna prawuja    
FMBSD córka syna brata matki ojca   córka stryja wujecznego siostra wujeczno-stryjeczna
MMBSD córka syna brata matki matki   córka wuja wujecznego siostra wujeczno-wujeczna
PFZSD córka syna siostry dziadka córka syna pracioty    
FFZSD córka syna siostry ojca ojca   córka stryja ciotecznego siostra cioteczno-stryjeczna
MFZSD córka syna siostry ojca matki   córka wuja ciotecznego siostra cioteczno-wujeczna
PMZSD córka syna siostry babki córka syna prasioły    
FMZSD córka syna siostry matki ojca   córka stryja siołecznego siostra siołeczno-stryjeczna
MMZSD córka syna siostry matki matki   córka wuja siołecznego siostra siołeczno-wujeczna
PFBDD córka córki brata dziadka córka córki prastryja    
FFBDD córka córki brata ojca ojca   córka cioty stryjecznej siostra stryjeczno-cioteczna
MFBDD córka córki brata ojca matki   córka sioły stryjecznej siostra stryjeczno-siołeczna
PMBDD córka córki brata babki córka córki prawuja    
FMBDD córka córki brata matki ojca   córka cioty wujecznej siostra wujeczno-cioteczna
MMBDD córka córki brata matki matki   córka sioły wujecznej siostra wujeczno-siołeczna
PFZDD córka córki siostry dziadka córka córki pracioty    
FFZDD córka córki siostry ojca ojca   córka cioty ciotecznej siostra cioteczno-cioteczna
MFZDD córka córki siostry ojca matki   córka sioły ciotecznej siostra cioteczno-siołeczna
PMZDD córka córki siostry babki córka córki prasioły    
FMZDD córka córki siostry matki ojca   córka cioty siołecznej siostra siołeczno-cioteczna
MMZDD córka córki siostry matki matki   córka sioły siołecznej siostra siołeczno-siołeczna

Terminologia według stopnia pokrewieństwaZestawienie tabelaryczneWykaz alfabetyczny terminówWykaz terminów według stopnia złożonościWykaz alfabetyczny symboliWykaz według stopniEtymologiaTerminologia w różnych językach

Ramka nadrzędna