Wersja z 2023-12-18

Terminy pokrewieństwa i powinowactwa

Zestawienia tabelaryczne

Wykaz alfabetyczny terminów pokrewieństwa i powinowactwa

termin ozn.
babka PM
babka cioteczna PFZ
babka macierzysta MM
babka macierzysta męża HMM
babka macierzysta przybrana 1 MFW
babka macierzysta przybrana 2 FWM
babka macierzysta żony WMM
babka matki MPM
babka męża HPM
babka ojca FPM
babka ojczysta FM
babka ojczysta męża HFM
babka ojczysta przybrana 1 FFW
babka ojczysta przybrana 2 MHM
babka ojczysta żony WFM
babka przybrana 1 PFW
babka przybrana 2 PEM
babka siołeczna PMZ
babka stryjeczna PFBW
babka wujeczna PMBW
babka żony WPM
brat B
brat babki PMB
brat babki macierzystej MMB
brat babki ojczystej FMB
brat bratowej BWB
brat cioteczno-cioteczny FFZDS
brat cioteczno-siołeczny MFZDS
brat cioteczno-stryjeczny FFZSS
brat cioteczno-wujeczny MFZSS
brat cioteczny FZS
brat cioteczny matki MFZS
brat cioteczny męża HFZS
brat cioteczny ojca FFZS
brat cioteczny żony WFZS
brat dziadka PFB
brat dziadka macierzystego MFB
brat dziadka ojczystego FFB
brat macochy FWB
brat małżonka EB
brat matki MB
brat matki matki MMB
brat matki męża HMB
brat matki ojca FMB
brat matki żony WMB
brat męża HB
brat męża córki DHB
brat męża matki MHB
brat męża siostry ZHB
brat ojca FB
brat ojca matki MFB
brat ojca męża HFB
brat ojca ojca FFB
brat ojca żony WFB
brat ojczyma MHB
brat pracioteczny PFZCS
brat prasiołeczny PMZCS
brat prastryjeczny PFBCS
brat prawujeczny PMBCS
brat przybrany PES
brat przyrodni PS
brat przyrodni macierzysty MS
brat przyrodni matki MPS
brat przyrodni męża HPS
brat przyrodni ojca FPS
brat przyrodni ojczysty FS
brat przyrodni żony WPS
brat siołeczno-cioteczny FMZDS
brat siołeczno-siołeczny MMZDS
brat siołeczno-stryjeczny FMZSS
brat siołeczno-wujeczny MMZSS
brat siołeczny MZS
brat siołeczny matki MMZS
brat siołeczny męża HMZS
brat siołeczny ojca FMZS
brat siołeczny żony WMZS
brat snechy SWB
brat stryjeczno-cioteczny FFBDS
brat stryjeczno-siołeczny MFBDS
brat stryjeczno-stryjeczny FFBSS
brat stryjeczno-wujeczny MFBSS
brat stryjeczny FBS
brat stryjeczny matki MFBS
brat stryjeczny męża HFBS
brat stryjeczny ojca FFBS
brat stryjeczny żony WFBS
brat swaka ZHB
brat synowej SWB
brat szwagra ZHB
brat świekra HFB
brat świekry HMB
brat teścia WFB
brat teściowej WMB
brat wujeczno-cioteczny FMBDS
brat wujeczno-siołeczny MMBDS
brat wujeczno-stryjeczny FMBSS
brat wujeczno-wujeczny MMBSS
brat wujeczny MBS
brat wujeczny matki MMBS
brat wujeczny męża HMBS
brat wujeczny ojca FMBS
brat wujeczny żony WMBS
brat zięcia DHB
brat żony WB
brat żony brata BWB
brat żony ojca FWB
brat żony syna SWB
bratanek BS
bratanek babki PMBS
bratanek babki macierzystej MMBS
bratanek babki ojczystej FMBS
bratanek cioteczny FZSS
bratanek dziadka PFBS
bratanek dziadka macierzystego MFBS
bratanek dziadka ojczystego FFBS
bratanek matki MBS
bratanek męża HBS
bratanek ojca FBS
bratanek przybrany BWS
bratanek przyrodni PSS
bratanek siołeczny MZSS
bratanek stryjeczny FBSS
bratanek świekra HFBS
bratanek świekry HMBS
bratanek teścia WFBS
bratanek teściowej WMBS
bratanek wujeczny MBSS
bratanek żony WBS
bratanica BD
bratanica babki PMBD
bratanica babki macierzystej MMBD
bratanica babki ojczystej FMBD
bratanica cioteczna FZSD
bratanica matki MBD
bratanica przybrana BWD
bratanica przyrodnia PSD
bratanica siołeczna MZSD
bratanica stryjeczna FBSD
bratanica świekry HMBD
bratanica teściowej WMBD
bratanica wujeczna MBSD
bratanica żony WBD
brataniec BS
brataniec babki PMBS
brataniec babki macierzystej MMBS
brataniec babki ojczystej FMBS
brataniec cioteczny FZSS
brataniec matki MBS
brataniec przybrany BWS
brataniec przyrodni PSS
brataniec siołeczny MZSS
brataniec stryjeczny FBSS
brataniec świekry HMBS
brataniec teściowej WMBS
brataniec wujeczny MBSS
brataniec żony WBS
bratanka BD
bratanka babki PMBD
bratanka babki macierzystej MMBD
bratanka babki ojczystej FMBD
bratanka cioteczna FZSD
bratanka dziadka PFBD
bratanka dziadka macierzystego MFBD
bratanka dziadka ojczystego FFBD
bratanka matki MBD
bratanka męża HBD
bratanka ojca FBD
bratanka przybrana BWD
bratanka przyrodnia PSD
bratanka siołeczna MZSD
bratanka stryjeczna FBSD
bratanka świekra HFBD
bratanka świekry HMBD
bratanka teścia WFBD
bratanka teściowej WMBD
bratanka wujeczna MBSD
bratanka żony WBD
bratowa BW
bratowa babki PMBW
bratowa cioteczna FZSW
bratowa dziadka PFBW
bratowa matki MBW
bratowa matki matki MMBW
bratowa matki ojca FMBW
bratowa męża HBW
bratowa ojca FBW
bratowa ojca matki MFBW
bratowa ojca ojca FFBW
bratowa przyrodnia PSW
bratowa siołeczna MZSW
bratowa stryjeczna FBSW
bratowa wujeczna MBSW
bratowa żony WBW
cieciec FZH
cieciec matki MFZH
cieciec ojca FFZH
ciota FZ
ciota cioteczna FFZD
ciota matki MFZ
ciota męża HFZ
ciota ojca FFZ
ciota przybrana MHZ
ciota przyrodnia FPD
ciota siołeczna FMZD
ciota stryjeczna FFBD
ciota wujeczna FMBD
ciota żony WFZ
ciotka PZ
ciotka macierzysta MZ
ciotka macierzysta matki MMZ
ciotka macierzysta męża HMZ
ciotka macierzysta ojca FMZ
ciotka macierzysta przybrana FWZ
ciotka macierzysta przyrodnia MPD
ciotka macierzysta żony WMZ
ciotka matki MPZ
ciotka męża HPZ
ciotka ojca FPZ
ciotka ojczysta FZ
ciotka ojczysta matki MFZ
ciotka ojczysta męża HFZ
ciotka ojczysta ojca FFZ
ciotka ojczysta przybrana MHZ
ciotka ojczysta przyrodnia FPD
ciotka ojczysta żony WFZ
ciotka przybrana PEZ
ciotka przyrodnia PPD
ciotka żony WPZ
ciotka 2 PBW
córka D
córka babki PMD
córka babki macierzystej MMD
córka babki ojczystej FMD
córka brata BD
córka brata babki PMBD
córka brata ciotecznego FZSD
córka brata dziadka PFBD
córka brata matki MBD
córka brata matki matki MMBD
córka brata matki ojca FMBD
córka brata męża HBD
córka brata ojca FBD
córka brata ojca matki MFBD
córka brata ojca ojca FFBD
córka brata przyrodniego PSD
córka brata przyrodniego macierzystego MSD
córka brata przyrodniego ojczystego FSD
córka brata siołecznego MZSD
córka brata stryjecznego FBSD
córka brata świekra HFBD
córka brata świekry HMBD
córka brata teścia WFBD
córka brata teściowej WMBD
córka brata wujecznego MBSD
córka brata żony WBD
córka bratanicy BDD
córka bratanicy żony WBDD
córka bratanka BSD
córka bratanki BDD
córka bratańca BSD
córka bratańca żony WBSD
córka bratowej BWD
córka ciotki PZD
córka ciotki macierzystej MZD
córka ciotki macierzystej męża HMZD
córka ciotki macierzystej żony WMZD
córka ciotki męża HPZD
córka ciotki ojczystej FZD
córka ciotki ojczystej męża HFZD
córka ciotki ojczystej żony WFZD
córka ciotki żony WPZD
córka cioty FZD
córka cioty ciotecznej FFZDD
córka cioty męża HFZD
córka cioty siołecznej FMZDD
córka cioty stryjecznej FFBDD
córka cioty wujecznej FMBDD
córka cioty żony WFZD
córka córki DD
córka córki brata BDD
córka córki brata babki PMBDD
córka córki brata dziadka PFBDD
córka córki brata matki MBDD
córka córki brata matki matki MMBDD
córka córki brata matki ojca FMBDD
córka córki brata męża HBDD
córka córki brata ojca FBDD
córka córki brata ojca matki MFBDD
córka córki brata ojca ojca FFBDD
córka córki brata żony WBDD
córka córki ciotki PZDD
córka córki ciotki macierzystej MZDD
córka córki ciotki ojczystej FZDD
córka córki cioty FZDD
córka córki córki DDD
córka córki dziewierza HBDD
córka córki matki MDD
córka córki męża HDD
córka córki ojca FDD
córka córki pracioty PFZDD
córka córki prasioły PMZDD
córka córki prastryja PFBDD
córka córki prawuja PMBDD
córka córki sioły MZDD
córka córki siostry ZDD
córka córki siostry babki PMZDD
córka córki siostry dziadka PFZDD
córka córki siostry matki MZDD
córka córki siostry matki matki MMZDD
córka córki siostry matki ojca FMZDD
córka córki siostry męża HZDD
córka córki siostry ojca FZDD
córka córki siostry ojca matki MFZDD
córka córki siostry ojca ojca FFZDD
córka córki siostry żony WZDD
córka córki stryja FBDD
córka córki syna SDD
córka córki szurzego WBDD
córka córki świeści WZDD
córka córki wuja MBDD
córka córki wujka PBDD
córka córki zełwy HZDD
córka córki żony WDD
córka dziadka PFD
córka dziadka macierzystego MFD
córka dziadka ojczystego FFD
córka dziewierza HBD
córka kuzyna PGSD
córka kuzynki PGDD
córka macochy FWD
córka matki MD
córka matki matki MMD
córka matki męża HMD
córka matki ojca FMD
córka matki żony WMD
córka męża HD
córka męża córki DHD
córka męża matki MHD
córka męża siostry ZHD
córka ojca FD
córka ojca matki MFD
córka ojca męża HFD
córka ojca ojca FFD
córka ojca żony WFD
córka ojczyma MHD
córka pasierba ESD
córka pasierbicy EDD
córka pociotka EGSD
córka pociotki EGDD
córka pracioty PFZD
córka pracioty macierzystej MFZD
córka pracioty ojczystej FFZD
córka prasioły PMZD
córka prasioły macierzystej MMZD
córka prasioły ojczystej FMZD
córka prastryja PFBD
córka prastryja macierzystego MFBD
córka prastryja ojczystego FFBD
córka prawuja PMBD
córka prawuja macierzystego MMBD
córka prawuja ojczystego FMBD
córka rodzeństwa GD
córka rodzeństwa małżonka EGD
córka sioły MZD
córka sioły ciotecznej MFZDD
córka sioły męża HMZD
córka sioły siołecznej MMZDD
córka sioły stryjecznej MFBDD
córka sioły wujecznej MMBDD
córka sioły żony WMZD
córka siostry ZD
córka siostry babki PMZD
córka siostry ciotecznej FZDD
córka siostry dziadka PFZD
córka siostry matki MZD
córka siostry matki matki MMZD
córka siostry matki ojca FMZD
córka siostry męża HZD
córka siostry ojca FZD
córka siostry ojca matki MFZD
córka siostry ojca ojca FFZD
córka siostry przyrodniej PDD
córka siostry przyrodniej macierzystej MDD
córka siostry przyrodniej ojczystej FDD
córka siostry siołecznej MZDD
córka siostry stryjecznej FBDD
córka siostry świekra HFZD
córka siostry świekry HMZD
córka siostry teścia WFZD
córka siostry teściowej WMZD
córka siostry wujecznej MBDD
córka siostry żony WZD
córka siostrzenicy ZDD
córka siostrzenicy męża HZDD
córka siostrzenicy żony WZDD
córka siostrzeńca ZSD
córka siostrzeńca męża HZSD
córka siostrzeńca żony WZSD
córka snechy SWD
córka stryja FBD
córka stryja ciotecznego FFZSD
córka stryja męża HFBD
córka stryja siołecznego FMZSD
córka stryja stryjecznego FFBSD
córka stryja wujecznego FMBSD
córka stryja żony WFBD
córka swaka ZHD
córka syna SD
córka syna brata BSD
córka syna brata babki PMBSD
córka syna brata dziadka PFBSD
córka syna brata matki MBSD
córka syna brata matki matki MMBSD
córka syna brata matki ojca FMBSD
córka syna brata męża HBSD
córka syna brata ojca FBSD
córka syna brata ojca matki MFBSD
córka syna brata ojca ojca FFBSD
córka syna brata żony WBSD
córka syna ciotki PZSD
córka syna ciotki macierzystej MZSD
córka syna ciotki ojczystej FZSD
córka syna cioty FZSD
córka syna córki DSD
córka syna dziewierza HBSD
córka syna matki MSD
córka syna męża HSD
córka syna ojca FSD
córka syna pracioty PFZSD
córka syna prasioły PMZSD
córka syna prastryja PFBSD
córka syna prawuja PMBSD
córka syna sioły MZSD
córka syna siostry ZSD
córka syna siostry babki PMZSD
córka syna siostry dziadka PFZSD
córka syna siostry matki MZSD
córka syna siostry matki matki MMZSD
córka syna siostry matki ojca FMZSD
córka syna siostry męża HZSD
córka syna siostry ojca FZSD
córka syna siostry ojca matki MFZSD
córka syna siostry ojca ojca FFZSD
córka syna siostry żony WZSD
córka syna stryja FBSD
córka syna syna SSD
córka syna szurzego WBSD
córka syna świeści WZSD
córka syna wuja MBSD
córka syna wujka PBSD
córka syna zełwy HZSD
córka syna żony WSD
córka synowca BSD
córka synowca męża HBSD
córka synowej SWD
córka synowicy BDD
córka synowicy męża HBDD
córka szurzego WBD
córka szwagra ZHD
córka świekra HFD
córka świekry HMD
córka świeści WZD
córka teścia WFD
córka teściowej WMD
córka wnuczki CDD
córka wnuka CSD
córka wuja MBD
córka wuja ciotecznego MFZSD
córka wuja męża HMBD
córka wuja siołecznego MMZSD
córka wuja stryjecznego MFBSD
córka wuja wujecznego MMBSD
córka wuja żony WMBD
córka wujka PBD
córka wujka męża HPBD
córka wujka żony WPBD
córka zełwy HZD
córka zięcia DHD
córka żony WD
córka żony brata BWD
córka żony ojca FWD
córka żony syna SWD
dziadek PF
dziadek cioteczny PFZH
dziadek macierzysty MF
dziadek macierzysty męża HMF
dziadek macierzysty przybrany 1 MMH
dziadek macierzysty przybrany 2 FWF
dziadek macierzysty żony WMF
dziadek matki MPF
dziadek męża HPF
dziadek ojca FPF
dziadek ojczysty FF
dziadek ojczysty męża HFF
dziadek ojczysty przybrany 1 FMH
dziadek ojczysty przybrany 2 MHF
dziadek ojczysty żony WFF
dziadek przybrany 1 PMH
dziadek przybrany 2 PEF
dziadek siołeczny PMZH
dziadek stryjeczny PFB
dziadek wujeczny PMB
dziadek żony WPF
dziadkowie PP
dziadkowie macierzyści MP
dziadkowie małżonka EPP
dziadkowie ojczyści FP
dziadkowie przybrani 1 PPE
dziadkowie przybrani 2 PEP
dzieci C
dzieci babki PMC
dzieci babki macierzystej MMC
dzieci babki ojczystej FMC
dzieci brata BC
dzieci brata babki PMBC
dzieci brata ciotecznego FZSC
dzieci brata dziadka PFBC
dzieci brata matki matki MMBC
dzieci brata matki ojca FMBC
dzieci brata męża HBC
dzieci brata ojca matki MFBC
dzieci brata ojca ojca FFBC
dzieci brata przyrodniego PSC
dzieci brata przyrodniego macierzystego MSC
dzieci brata przyrodniego ojczystego FSC
dzieci brata siołecznego MZSC
dzieci brata stryjecznego FBSC
dzieci brata świekra HFBC
dzieci brata świekry HMBC
dzieci brata teścia WFBC
dzieci brata teściowej WMBC
dzieci brata wujecznego MBSC
dzieci brata żony WBC
dzieci bratanicy BDC
dzieci bratanicy żony WBDC
dzieci bratanka BSC
dzieci bratanki BDC
dzieci bratańca BSC
dzieci bratańca żony WBSC
dzieci bratowej BWC
dzieci ciotki PZC
dzieci ciotki macierzystej MZC
dzieci ciotki macierzystej męża HMZC
dzieci ciotki macierzystej żony WMZC
dzieci ciotki męża HPZC
dzieci ciotki ojczystej FZC
dzieci ciotki ojczystej męża HFZC
dzieci ciotki ojczystej żony WFZC
dzieci ciotki żony WPZC
dzieci cioty FZC
dzieci cioty ciotecznej FFZDC
dzieci cioty męża HFZC
dzieci cioty siołecznej FMZDC
dzieci cioty stryjecznej FFBDC
dzieci cioty wujecznej FMBDC
dzieci cioty żony WFZC
dzieci córki DC
dzieci córki brata matki MBDC
dzieci córki brata matki matki MMBDC
dzieci córki brata matki ojca FMBDC
dzieci córki brata męża HBDC
dzieci córki brata ojca FBDC
dzieci córki brata ojca matki MFBDC
dzieci córki brata ojca ojca FFBDC
dzieci córki brata żony WBDC
dzieci córki ciotki PZDC
dzieci córki ciotki macierzystej MZDC
dzieci córki ciotki ojczystej FZDC
dzieci córki cioty FZDC
dzieci córki dziewierza HBDC
dzieci córki męża HDC
dzieci córki sioły MZDC
dzieci córki siostry matki MZDC
dzieci córki siostry matki matki MMZDC
dzieci córki siostry matki ojca FMZDC
dzieci córki siostry męża HZDC
dzieci córki siostry ojca FZDC
dzieci córki siostry ojca matki MFZDC
dzieci córki siostry ojca ojca FFZDC
dzieci córki siostry żony WZDC
dzieci córki stryja FBDC
dzieci córki szurzego WBDC
dzieci córki świeści WZDC
dzieci córki wuja MBDC
dzieci córki wujka PBDC
dzieci córki zełwy HZDC
dzieci córki żony WDC
dzieci dziadka PFC
dzieci dziadka macierzystego MFC
dzieci dziadka ojczystego FFC
dzieci dziewierza HBC
dzieci kuzyna PGSC
dzieci kuzynki PGDC
dzieci macochy FWC
dzieci małżonka EC
dzieci małżonków rodzeństwa GEC
dzieci matki MC
dzieci matki męża HMC
dzieci matki żony WMC
dzieci męża HC
dzieci męża córki DHC
dzieci męża matki MHC
dzieci męża siostry ZHC
dzieci ojca FC
dzieci ojca męża HFC
dzieci ojca żony WFC
dzieci ojczyma MHC
dzieci pasierba ESC
dzieci pasierbicy EDC
dzieci pociotka EGSC
dzieci pociotki EGDC
dzieci pracioty PFZC
dzieci pracioty macierzystej MFZC
dzieci pracioty ojczystej FFZC
dzieci prasioły PMZC
dzieci prasioły macierzystej MMZC
dzieci prasioły ojczystej FMZC
dzieci prastryja PFBC
dzieci prastryja macierzystego MFBC
dzieci prastryja ojczystego FFBC
dzieci prawuja PMBC
dzieci prawuja macierzystego MMBC
dzieci prawuja ojczystego FMBC
dzieci przybrane EC
dzieci przybrane rodzeństwa GEC
dzieci rodzeństwa GC
dzieci rodzeństwa małżonka EGC
dzieci rodzeństwa przyrodniego PCC
dzieci rodzeństwa rodziców PGC
dzieci rodzeństwa teściów EPGC
dzieci sioły MZC
dzieci sioły ciotecznej MFZDC
dzieci sioły męża HMZC
dzieci sioły siołecznej MMZDC
dzieci sioły stryjecznej MFBDC
dzieci sioły wujecznej MMBDC
dzieci sioły żony WMZC
dzieci siostry ZC
dzieci siostry babki PMZC
dzieci siostry ciotecznej FZDC
dzieci siostry dziadka PFZC
dzieci siostry matki matki MMZC
dzieci siostry matki ojca FMZC
dzieci siostry męża HZC
dzieci siostry ojca matki MFZC
dzieci siostry ojca ojca FFZC
dzieci siostry przyrodniej PDC
dzieci siostry przyrodniej macierzystej MDC
dzieci siostry przyrodniej ojczystej FDC
dzieci siostry siołecznej MZDC
dzieci siostry stryjecznej FBDC
dzieci siostry świekra HFZC
dzieci siostry świekry HMZC
dzieci siostry teścia WFZC
dzieci siostry teściowej WMZC
dzieci siostry wujecznej MBDC
dzieci siostry żony WZC
dzieci siostrzenicy ZDC
dzieci siostrzenicy męża HZDC
dzieci siostrzenicy żony WZDC
dzieci siostrzeńca ZSC
dzieci siostrzeńca męża HZSC
dzieci siostrzeńca żony WZSC
dzieci snechy SWC
dzieci stryja FBC
dzieci stryja ciotecznego FFZSC
dzieci stryja męża HFBC
dzieci stryja siołecznego FMZSC
dzieci stryja stryjecznego FFBSC
dzieci stryja wujecznego FMBSC
dzieci stryja żony WFBC
dzieci swaka ZHC
dzieci syna SC
dzieci syna brata matki MBSC
dzieci syna brata matki matki MMBSC
dzieci syna brata matki ojca FMBSC
dzieci syna brata męża HBSC
dzieci syna brata ojca FBSC
dzieci syna brata ojca matki MFBSC
dzieci syna brata ojca ojca FFBSC
dzieci syna brata żony WBSC
dzieci syna ciotki PZSC
dzieci syna ciotki macierzystej MZSC
dzieci syna ciotki ojczystej FZSC
dzieci syna cioty FZSC
dzieci syna dziewierza HBSC
dzieci syna męża HSC
dzieci syna sioły MZSC
dzieci syna siostry matki MZSC
dzieci syna siostry matki matki MMZSC
dzieci syna siostry matki ojca FMZSC
dzieci syna siostry męża HZSC
dzieci syna siostry ojca FZSC
dzieci syna siostry ojca matki MFZSC
dzieci syna siostry ojca ojca FFZSC
dzieci syna siostry żony WZSC
dzieci syna stryja FBSC
dzieci syna szurzego WBSC
dzieci syna świeści WZSC
dzieci syna wuja MBSC
dzieci syna wujka PBSC
dzieci syna zełwy HZSC
dzieci syna żony WSC
dzieci synowca BSC
dzieci synowca męża HBSC
dzieci synowej SWC
dzieci synowicy BDC
dzieci synowicy męża HBDC
dzieci szurzego WBC
dzieci szwagra ZHC
dzieci świekra HFC
dzieci świekry HMC
dzieci świeści WZC
dzieci teścia WFC
dzieci teściowej WMC
dzieci teściów EPC
dzieci wuja MBC
dzieci wuja ciotecznego MFZSC
dzieci wuja męża HMBC
dzieci wuja siołecznego MMZSC
dzieci wuja stryjecznego MFBSC
dzieci wuja wujecznego MMBSC
dzieci wuja żony WMBC
dzieci wujka PBC
dzieci wujka męża HPBC
dzieci wujka żony WPBC
dzieci wujków PGC
dzieci zełwy HZC
dzieci zięcia DHC
dzieci żony WC
dzieci żony brata BWC
dzieci żony ojca FWC
dzieci żony syna SWC
dziewierz HB
dziewierz córki DHB
dziewierz przyrodni HPS
dziewierz siostry ZHB
jątrew HBW
kuzyn PGS
kuzyn małżonka EPGS
kuzyn matki MPGS
kuzyn męża HPGS
kuzyn ojca FPGS
kuzyn żony WPGS
kuzyn 2. stopnia PPGCS
kuzyni PGC
kuzyni małżonka EPGC
kuzyni męża HPGC
kuzyni rodziców PPGC
kuzyni żony WPGC
kuzyni 2. stopnia PPGCC
kuzynka PGD
kuzynka małżonka EPGD
kuzynka matki MPGD
kuzynka męża HPGD
kuzynka ojca FPGD
kuzynka żony WPGD
kuzynka 2. stopnia PPGCD
macocha FW
macocha matki MFW
macocha męża HFW
macocha ojca FFW
macocha rodzica PFW
macocha żony WFW
małżonkowie E
małżonkowie dzieci CE
małżonkowie dzieci małżonka ECE
małżonkowie dzieci rodzeństwa GCE
małżonkowie dzieci rodzeństwa rodziców PGCE
małżonkowie dzieci wujków PGCE
małżonkowie rodzeństwa GE
małżonkowie rodzeństwa dziadków PPGE
małżonkowie rodzeństwa małżonka EGE
małżonkowie rodzeństwa przyrodniego PCE
małżonkowie rodzeństwa rodziców PGE
małżonkowie rodziców PE
małżonkowie rodziców małżonka EPE
małżonkowie teściów EPE
małżonkowie wnuków CCE
małżonkowie wujków PGE
matka M
matka babki PMM
matka babki macierzystej MMM
matka babki ojczystej FMM
matka bratowej BWM
matka dziadka PFM
matka dziadka macierzystego MFM
matka dziadka ojczystego FFM
matka macochy FWM
matka małżonka EM
matka matki MM
matka matki matki MMM
matka matki męża HMM
matka matki ojca FMM
matka matki żony WMM
matka męża HM
matka męża córki DHM
matka męża matki MHM
matka męża siostry ZHM
matka ojca FM
matka ojca matki MFM
matka ojca męża HFM
matka ojca ojca FFM
matka ojca żony WFM
matka ojczyma MHM
matka rodzica przybranego PEM
matka snechy SWM
matka swaka ZHM
matka synowej SWM
matka szwagra ZHM
matka świekra HFM
matka świekry HMM
matka teścia WFM
matka teściowej WMM
matka zięcia DHM
matka żony WM
matka żony brata BWM
matka żony ojca FWM
matka żony syna SWM
mąż H
mąż bratanicy BDH
mąż bratanki BDH
mąż ciotki PZH
mąż ciotki macierzystej MZH
mąż ciotki ojczystej FZH
mąż cioty FZH
mąż córki DH
mąż córki brata BDH
mąż córki brata matki MBDH
mąż córki brata ojca FBDH
mąż córki córki DDH
mąż córki matki MDH
mąż córki męża HDH
mąż córki ojca FDH
mąż córki rodzeństwa rodziców PGDH
mąż córki siostry ZDH
mąż córki siostry matki MZDH
mąż córki siostry ojca FZDH
mąż córki syna SDH
mąż córki żony WDH
mąż kuzynki PGDH
mąż matki MH
mąż matki męża HMH
mąż matki żony WMH
mąż pasierbicy EDH
mąż pracioty PFZH
mąż prasioły PMZH
mąż sioły MZH
mąż siostry ZH
mąż siostry babki PMZH
mąż siostry ciotecznej FZDH
mąż siostry dziadka PFZH
mąż siostry matki MZH
mąż siostry matki matki MMZH
mąż siostry matki ojca FMZH
mąż siostry męża HZH
mąż siostry ojca FZH
mąż siostry ojca matki MFZH
mąż siostry ojca ojca FFZH
mąż siostry przyrodniej PDH
mąż siostry siołecznej MZDH
mąż siostry stryjecznej FBDH
mąż siostry wujecznej MBDH
mąż siostry żony WZH
mąż siostrzenicy ZDH
mąż synowicy BDH
mąż świekry HMH
mąż świeści WZH
mąż teściowej WMH
mąż wnuczki CDH
mąż zełwy HZH
naciot FZH
naciot matki MFZH
naciot ojca FFZH
nasiół MZH
nasiół matki MMZH
nasiół ojca FMZH
nieciowie 1 GC
nieciowie 2 PGCC
nieć 1 GS
nieć 2 PGCS
nieć 2 matki MPGCS
nieć 2 ojca FPGCS
nieściora 1 GD
nieściora 2 PGCD
nieściora 2 matki MPGCD
nieściora 2 ojca FPGCD
ojciec F
ojciec babki PMF
ojciec babki macierzystej MMF
ojciec babki ojczystej FMF
ojciec bratowej BWF
ojciec dziadka PFF
ojciec dziadka macierzystego MFF
ojciec dziadka ojczystego FFF
ojciec macochy FWF
ojciec małżonka EF
ojciec matki MF
ojciec matki matki MMF
ojciec matki męża HMF
ojciec matki ojca FMF
ojciec matki żony WMF
ojciec męża HF
ojciec męża córki DHF
ojciec męża matki MHF
ojciec męża siostry ZHF
ojciec ojca FF
ojciec ojca matki MFF
ojciec ojca męża HFF
ojciec ojca ojca FFF
ojciec ojca żony WFF
ojciec ojczyma MHF
ojciec rodzica przybranego PEF
ojciec snechy SWF
ojciec swaka ZHF
ojciec synowej SWF
ojciec szwagra ZHF
ojciec świekra HFF
ojciec świekry HMF
ojciec teścia WFF
ojciec teściowej WMF
ojciec zięcia DHF
ojciec żony WF
ojciec żony brata BWF
ojciec żony ojca FWF
ojciec żony syna SWF
ojczym MH
ojczym matki MMH
ojczym męża HMH
ojczym ojca FMH
ojczym rodzica PMH
ojczym żony WMH
pasierb ES
pasierb brata BWS
pasierb córki DHS
pasierb matki MHS
pasierb ojca FWS
pasierb po mężu HS
pasierb po żonie WS
pasierb siostry ZHS
pasierb syna SWS
pasierbica ED
pasierbica brata BWD
pasierbica córki DHD
pasierbica matki MHD
pasierbica ojca FWD
pasierbica po mężu HD
pasierbica po żonie WD
pasierbica siostry ZHD
pasierbica syna SWD
paszenog WZH
pociot FZH
pociot matki MFZH
pociot ojca FFZH
pociotek EGS
pociotka EGD
pociotkowie EGC
posiół MZH
posiół matki MMZH
posiół ojca FMZH
prababka PPM
prababka macierzysto-macierzysta MMM
prababka macierzysto-ojczysta FMM
prababka ojczysto-macierzysta MFM
prababka ojczysto-ojczysta FFM
praciota PFZ
praciota macierzysta MFZ
praciota ojczysta FFZ
pradziadek PPF
pradziadek macierzysto-macierzysty MMF
pradziadek macierzysto-ojczysty FMF
pradziadek ojczysto-macierzysty MFF
pradziadek ojczysto-ojczysty FFF
pradziadkowie PPP
prapociot PFZH
prapociot macierzysty MFZH
prapociot ojczysty FFZH
prapociotek EGCS
prapociotka EGCD
praposiół PMZH
praposiół macierzysty MMZH
praposiół ojczysty FMZH
prasioła PMZ
prasioła macierzysta MMZ
prasioła ojczysta FMZ
prasnecha CSW
prastryj PFB
prastryj macierzysty MFB
prastryj ojczysty FFB
prastryjna PFBW
prastryjna macierzysta MFBW
prastryjna ojczysta FFBW
praświekier HPF
praświekier macierzysty HMF
praświekier ojczysty HFF
praświekra HPM
praświekra macierzysta HMM
praświekra ojczysta HFM
prateściowa WPM
prateściowa macierzysta WMM
prateściowa ojczysta WFM
prateściowie EPP
prateść WPF
prateść macierzysty WMF
prateść ojczysty WFF
prawnuczka CCD
prawnuk CCS
prawnukowie CCC
prawnukowie po córce córki DDC
prawnukowie po córce syna SDC
prawnukowie po synu córki DSC
prawnukowie po synu syna SSC
prawuj PMB
prawuj macierzysty MMB
prawuj ojczysty FMB
prawujna PMBW
prawujna macierzysta MMBW
prawujna ojczysta FMBW
prazięć CDH
rodzeństwo G
rodzeństwo babki PMG
rodzeństwo babki macierzystej MMG
rodzeństwo babki ojczystej FMG
rodzeństwo bratowej BWG
rodzeństwo cioteczne FZC
rodzeństwo cioteczne matki MFZC
rodzeństwo cioteczne męża HFZC
rodzeństwo cioteczne ojca FFZC
rodzeństwo cioteczne żony WFZC
rodzeństwo dziadka PFG
rodzeństwo dziadka macierzystego MFG
rodzeństwo dziadka ojczystego FFG
rodzeństwo dziadków PPG
rodzeństwo macochy FWG
rodzeństwo małżonka EG
rodzeństwo małżonków dzieci CEG
rodzeństwo małżonków rodzeństwa GEG
rodzeństwo matki MG
rodzeństwo matki męża HMG
rodzeństwo matki żony WMG
rodzeństwo męża HG
rodzeństwo męża córki DHG
rodzeństwo męża matki MHG
rodzeństwo męża siostry ZHG
rodzeństwo ojca FG
rodzeństwo ojca męża HFG
rodzeństwo ojca żony WFG
rodzeństwo ojczyma MHG
rodzeństwo przybrane PEC
rodzeństwo przyrodnie PC
rodzeństwo przyrodnie macierzyste MC
rodzeństwo przyrodnie małżonka EPC
rodzeństwo przyrodnie ojczyste FC
rodzeństwo przyrodnie rodziców PPC
rodzeństwo rodziców PG
rodzeństwo rodziców małżonka EPG
rodzeństwo rodziców przybranych PEG
rodzeństwo siołeczne MZC
rodzeństwo siołeczne matki MMZC
rodzeństwo siołeczne męża HMZC
rodzeństwo siołeczne ojca FMZC
rodzeństwo siołeczne żony WMZC
rodzeństwo snechy SWG
rodzeństwo stryjeczne FBC
rodzeństwo stryjeczne matki MFBC
rodzeństwo stryjeczne męża HFBC
rodzeństwo stryjeczne ojca FFBC
rodzeństwo stryjeczne żony WFBC
rodzeństwo swaka ZHG
rodzeństwo synowej SWG
rodzeństwo szwagra ZHG
rodzeństwo świekra HFG
rodzeństwo świekry HMG
rodzeństwo teścia WFG
rodzeństwo teściowej WMG
rodzeństwo teściów EPG
rodzeństwo wujeczne MBC
rodzeństwo wujeczne matki MMBC
rodzeństwo wujeczne męża HMBC
rodzeństwo wujeczne ojca FMBC
rodzeństwo wujeczne żony WMBC
rodzeństwo zięcia DHG
rodzeństwo żony WG
rodzeństwo żony brata BWG
rodzeństwo żony ojca FWG
rodzeństwo żony syna SWG
rodzice P
rodzice babki PMP
rodzice babki macierzystej MMP
rodzice babki ojczystej FMP
rodzice bratowej BWP
rodzice dziadka PFP
rodzice dziadka macierzystego MFP
rodzice dziadka ojczystego FFP
rodzice dziadków PPP
rodzice macochy FWP
rodzice małżonka EP
rodzice małżonków rodzeństwa GEP
rodzice matki MP
rodzice matki męża HMP
rodzice matki żony WMP
rodzice męża HP
rodzice męża córki DHP
rodzice męża matki MHP
rodzice męża siostry ZHP
rodzice ojca FP
rodzice ojca męża HFP
rodzice ojca żony WFP
rodzice ojczyma MHP
rodzice przybrani PE
rodzice przybrani małżonka EPE
rodzice przybrani rodziców PPE
rodzice rodziców przybranych PEP
rodzice snechy SWP
rodzice swaka ZHP
rodzice synowej SWP
rodzice szwagra ZHP
rodzice świekra HFP
rodzice świekry HMP
rodzice teścia WFP
rodzice teściowej WMP
rodzice zięcia DHP
rodzice żony WP
rodzice żony brata BWP
rodzice żony ojca FWP
rodzice żony syna SWP
sielec MZH
sielec matki MMZH
sielec ojca FMZH
sioła MZ
sioła cioteczna MFZD
sioła matki MMZ
sioła męża HMZ
sioła ojca FMZ
sioła przybrana FWZ
sioła przyrodnia MPD
sioła siołeczna MMZD
sioła stryjeczna MFBD
sioła wujeczna MMBD
sioła żony WMZ
siostra Z
siostra babki PMZ
siostra babki macierzystej MMZ
siostra babki ojczystej FMZ
siostra bratowej BWZ
siostra cioteczna FZD
siostra cioteczna matki MFZD
siostra cioteczna męża HFZD
siostra cioteczna ojca FFZD
siostra cioteczna żony WFZD
siostra cioteczno-cioteczna FFZDD
siostra cioteczno-siołeczna MFZDD
siostra cioteczno-stryjeczna FFZSD
siostra cioteczno-wujeczna MFZSD
siostra dziadka PFZ
siostra dziadka macierzystego MFZ
siostra dziadka ojczystego FFZ
siostra macochy FWZ
siostra małżonka EZ
siostra matki MZ
siostra matki matki MMZ
siostra matki męża HMZ
siostra matki ojca FMZ
siostra matki żony WMZ
siostra męża HZ
siostra męża córki DHZ
siostra męża matki MHZ
siostra męża siostry ZHZ
siostra ojca FZ
siostra ojca matki MFZ
siostra ojca męża HFZ
siostra ojca ojca FFZ
siostra ojca żony WFZ
siostra ojczyma MHZ
siostra pracioteczna PFZCD
siostra prasiołeczna PMZCD
siostra prastryjeczna PFBCD
siostra prawujeczna PMBCD
siostra przybrana PED
siostra przyrodnia PD
siostra przyrodnia macierzysta MD
siostra przyrodnia matki MPD
siostra przyrodnia męża HPD
siostra przyrodnia ojca FPD
siostra przyrodnia ojczysta FD
siostra przyrodnia żony WPD
siostra siołeczna MZD
siostra siołeczna matki MMZD
siostra siołeczna męża HMZD
siostra siołeczna ojca FMZD
siostra siołeczna żony WMZD
siostra siołeczno-cioteczna FMZDD
siostra siołeczno-siołeczna MMZDD
siostra siołeczno-stryjeczna FMZSD
siostra siołeczno-wujeczna MMZSD
siostra snechy SWZ
siostra stryjeczna FBD
siostra stryjeczna matki MFBD
siostra stryjeczna męża HFBD
siostra stryjeczna ojca FFBD
siostra stryjeczna żony WFBD
siostra stryjeczno-cioteczna FFBDD
siostra stryjeczno-siołeczna MFBDD
siostra stryjeczno-stryjeczna FFBSD
siostra stryjeczno-wujeczna MFBSD
siostra swaka ZHZ
siostra synowej SWZ
siostra szwagra ZHZ
siostra świekra HFZ
siostra świekry HMZ
siostra teścia WFZ
siostra teściowej WMZ
siostra wujeczna MBD
siostra wujeczna matki MMBD
siostra wujeczna męża HMBD
siostra wujeczna ojca FMBD
siostra wujeczna żony WMBD
siostra wujeczno-cioteczna FMBDD
siostra wujeczno-siołeczna MMBDD
siostra wujeczno-stryjeczna FMBSD
siostra wujeczno-wujeczna MMBSD
siostra zięcia DHZ
siostra żony WZ
siostra żony brata BWZ
siostra żony ojca FWZ
siostra żony syna SWZ
siostrzenica ZD
siostrzenica babki PMZD
siostrzenica babki macierzystej MMZD
siostrzenica babki ojczystej FMZD
siostrzenica cioteczna FZDD
siostrzenica dziadka PFZD
siostrzenica dziadka macierzystego MFZD
siostrzenica dziadka ojczystego FFZD
siostrzenica matki MZD
siostrzenica męża HZD
siostrzenica ojca FZD
siostrzenica przybrana ZHD
siostrzenica przyrodnia PDD
siostrzenica siołeczna MZDD
siostrzenica stryjeczna FBDD
siostrzenica świekra HFZD
siostrzenica świekry HMZD
siostrzenica teścia WFZD
siostrzenica teściowej WMZD
siostrzenica wujeczna MBDD
siostrzenica żony WZD
siostrzeniec ZS
siostrzeniec babki PMZS
siostrzeniec babki macierzystej MMZS
siostrzeniec babki ojczystej FMZS
siostrzeniec cioteczny FZDS
siostrzeniec dziadka PFZS
siostrzeniec dziadka macierzystego MFZS
siostrzeniec dziadka ojczystego FFZS
siostrzeniec matki MZS
siostrzeniec męża HZS
siostrzeniec ojca FZS
siostrzeniec przybrany ZHS
siostrzeniec przyrodni PDS
siostrzeniec siołeczny MZDS
siostrzeniec stryjeczny FBDS
siostrzeniec świekra HFZS
siostrzeniec świekry HMZS
siostrzeniec teścia WFZS
siostrzeniec teściowej WMZS
siostrzeniec wujeczny MBDS
siostrzeniec żony WZS
snecha SW
snecha brata BSW
snecha cioteczna BSW
snecha córki DSW
snecha matki MSW
snecha męża HSW
snecha ojca FSW
snecha przybrana ESW
snecha siołeczna ZSW
snecha siostry ZSW
snecha stryjeczna BSW
snecha syna SSW
snecha wujeczna ZSW
snecha żony WSW
stryj FB
stryj cioteczny FFZS
stryj matki MFB
stryj męża HFB
stryj ojca FFB
stryj przybrany MHB
stryj przyrodni FPS
stryj siołeczny FMZS
stryj stryjeczny FFBS
stryj wujeczny FMBS
stryj żony WFB
stryjenka FBW
stryjna FBW
stryjna matki MFBW
stryjna ojca FFBW
swak ZH
swak babki PMZH
swak cioteczny FZDH
swak dziadka PFZH
swak matki MZH
swak matki matki MMZH
swak matki ojca FMZH
swak męża HZH
swak ojca FZH
swak ojca matki MFZH
swak ojca ojca FFZH
swak przyrodni PDH
swak siołeczny MZDH
swak stryjeczny FBDH
swak wujeczny MBDH
swak żony WZH
swat CEF
swatka CEM
swatowie CEP
syn S
syn babki PMS
syn babki macierzystej MMS
syn babki ojczystej FMS
syn brata BS
syn brata babki PMBS
syn brata ciotecznego FZSS
syn brata dziadka PFBS
syn brata matki MBS
syn brata matki matki MMBS
syn brata matki ojca FMBS
syn brata męża HBS
syn brata ojca FBS
syn brata ojca matki MFBS
syn brata ojca ojca FFBS
syn brata przyrodniego PSS
syn brata przyrodniego macierzystego MSS
syn brata przyrodniego ojczystego FSS
syn brata siołecznego MZSS
syn brata stryjecznego FBSS
syn brata świekra HFBS
syn brata świekry HMBS
syn brata teścia WFBS
syn brata teściowej WMBS
syn brata wujecznego MBSS
syn brata żony WBS
syn bratanicy BDS
syn bratanicy żony WBDS
syn bratanka BSS
syn bratanki BDS
syn bratańca BSS
syn bratańca żony WBSS
syn bratowej BWS
syn ciotki PZS
syn ciotki macierzystej MZS
syn ciotki macierzystej męża HMZS
syn ciotki macierzystej żony WMZS
syn ciotki męża HPZS
syn ciotki ojczystej FZS
syn ciotki ojczystej męża HFZS
syn ciotki ojczystej żony WFZS
syn ciotki żony WPZS
syn cioty FZS
syn cioty ciotecznej FFZDS
syn cioty męża HFZS
syn cioty siołecznej FMZDS
syn cioty stryjecznej FFBDS
syn cioty wujecznej FMBDS
syn cioty żony WFZS
syn córki DS
syn córki brata BDS
syn córki brata babki PMBDS
syn córki brata dziadka PFBDS
syn córki brata matki MBDS
syn córki brata matki matki MMBDS
syn córki brata matki ojca FMBDS
syn córki brata męża HBDS
syn córki brata ojca FBDS
syn córki brata ojca matki MFBDS
syn córki brata ojca ojca FFBDS
syn córki brata żony WBDS
syn córki ciotki PZDS
syn córki ciotki macierzystej MZDS
syn córki ciotki ojczystej FZDS
syn córki cioty FZDS
syn córki córki DDS
syn córki dziewierza HBDS
syn córki matki MDS
syn córki męża HDS
syn córki ojca FDS
syn córki pracioty PFZDS
syn córki prasioły PMZDS
syn córki prastryja PFBDS
syn córki prawuja PMBDS
syn córki sioły MZDS
syn córki siostry ZDS
syn córki siostry babki PMZDS
syn córki siostry dziadka PFZDS
syn córki siostry matki MZDS
syn córki siostry matki matki MMZDS
syn córki siostry matki ojca FMZDS
syn córki siostry męża HZDS
syn córki siostry ojca FZDS
syn córki siostry ojca matki MFZDS
syn córki siostry ojca ojca FFZDS
syn córki siostry żony WZDS
syn córki stryja FBDS
syn córki syna SDS
syn córki szurzego WBDS
syn córki świeści WZDS
syn córki wuja MBDS
syn córki wujka PBDS
syn córki zełwy HZDS
syn córki żony WDS
syn dziadka PFS
syn dziadka macierzystego MFS
syn dziadka ojczystego FFS
syn dziewierza HBS
syn kuzyna PGSS
syn kuzynki PGDS
syn macochy FWS
syn matki MS
syn matki matki MMS
syn matki męża HMS
syn matki ojca FMS
syn matki żony WMS
syn męża HS
syn męża córki DHS
syn męża matki MHS
syn męża siostry ZHS
syn ojca FS
syn ojca matki MFS
syn ojca męża HFS
syn ojca ojca FFS
syn ojca żony WFS
syn ojczyma MHS
syn pasierba ESS
syn pasierbicy EDS
syn pociotka EGSS
syn pociotki EGDS
syn pracioty PFZS
syn pracioty macierzystej MFZS
syn pracioty ojczystej FFZS
syn prasioły PMZS
syn prasioły macierzystej MMZS
syn prasioły ojczystej FMZS
syn prastryja PFBS
syn prastryja macierzystego MFBS
syn prastryja ojczystego FFBS
syn prawuja PMBS
syn prawuja macierzystego MMBS
syn prawuja ojczystego FMBS
syn rodzeństwa GS
syn rodzeństwa małżonka EGS
syn sioły MZS
syn sioły ciotecznej MFZDS
syn sioły męża HMZS
syn sioły siołecznej MMZDS
syn sioły stryjecznej MFBDS
syn sioły wujecznej MMBDS
syn sioły żony WMZS
syn siostry ZS
syn siostry babki PMZS
syn siostry ciotecznej FZDS
syn siostry dziadka PFZS
syn siostry matki MZS
syn siostry matki matki MMZS
syn siostry matki ojca FMZS
syn siostry męża HZS
syn siostry ojca FZS
syn siostry ojca matki MFZS
syn siostry ojca ojca FFZS
syn siostry przyrodniej PDS
syn siostry przyrodniej macierzystej MDS
syn siostry przyrodniej ojczystej FDS
syn siostry siołecznej MZDS
syn siostry stryjecznej FBDS
syn siostry świekra HFZS
syn siostry świekry HMZS
syn siostry teścia WFZS
syn siostry teściowej WMZS
syn siostry wujecznej MBDS
syn siostry żony WZS
syn siostrzenicy ZDS
syn siostrzenicy męża HZDS
syn siostrzenicy żony WZDS
syn siostrzeńca ZSS
syn siostrzeńca męża HZSS
syn siostrzeńca żony WZSS
syn snechy SWS
syn stryja FBS
syn stryja ciotecznego FFZSS
syn stryja męża HFBS
syn stryja siołecznego FMZSS
syn stryja stryjecznego FFBSS
syn stryja wujecznego FMBSS
syn stryja żony WFBS
syn swaka ZHS
syn syna SS
syn syna brata BSS
syn syna brata babki PMBSS
syn syna brata dziadka PFBSS
syn syna brata matki MBSS
syn syna brata matki matki MMBSS
syn syna brata matki ojca FMBSS
syn syna brata męża HBSS
syn syna brata ojca FBSS
syn syna brata ojca matki MFBSS
syn syna brata ojca ojca FFBSS
syn syna brata żony WBSS
syn syna ciotki PZSS
syn syna ciotki macierzystej MZSS
syn syna ciotki ojczystej FZSS
syn syna cioty FZSS
syn syna córki DSS
syn syna dziewierza HBSS
syn syna matki MSS
syn syna męża HSS
syn syna ojca FSS
syn syna pracioty PFZSS
syn syna prasioły PMZSS
syn syna prastryja PFBSS
syn syna prawuja PMBSS
syn syna sioły MZSS
syn syna siostry ZSS
syn syna siostry babki PMZSS
syn syna siostry dziadka PFZSS
syn syna siostry matki MZSS
syn syna siostry matki matki MMZSS
syn syna siostry matki ojca FMZSS
syn syna siostry męża HZSS
syn syna siostry ojca FZSS
syn syna siostry ojca matki MFZSS
syn syna siostry ojca ojca FFZSS
syn syna siostry żony WZSS
syn syna stryja FBSS
syn syna syna SSS
syn syna szurzego WBSS
syn syna świeści WZSS
syn syna wuja MBSS
syn syna wujka PBSS
syn syna zełwy HZSS
syn syna żony WSS
syn synowca BSS
syn synowca męża HBSS
syn synowej SWS
syn synowicy BDS
syn synowicy męża HBDS
syn szurzego WBS
syn szwagra ZHS
syn świekra HFS
syn świekry HMS
syn świeści WZS
syn teścia WFS
syn teściowej WMS
syn wnuczki CDS
syn wnuka CSS
syn wuja MBS
syn wuja ciotecznego MFZSS
syn wuja męża HMBS
syn wuja siołecznego MMZSS
syn wuja stryjecznego MFBSS
syn wuja wujecznego MMBSS
syn wuja żony WMBS
syn wujka PBS
syn wujka męża HPBS
syn wujka żony WPBS
syn zełwy HZS
syn zięcia DHS
syn żony WS
syn żony brata BWS
syn żony ojca FWS
syn żony syna SWS
synowa SW
synowa brata BSW
synowa cioteczna BSW
synowa córki DSW
synowa matki MSW
synowa męża HSW
synowa ojca FSW
synowa przybrana ESW
synowa siołeczna ZSW
synowa siostry ZSW
synowa stryjeczna BSW
synowa syna SSW
synowa wujeczna ZSW
synowa żony WSW
synowica BD
synowica cioteczna FZSD
synowica dziadka PFBD
synowica dziadka macierzystego MFBD
synowica dziadka ojczystego FFBD
synowica męża HBD
synowica ojca FBD
synowica przybrana BWD
synowica przyrodnia PSD
synowica siołeczna MZSD
synowica stryjeczna FBSD
synowica świekra HFBD
synowica teścia WFBD
synowica wujeczna MBSD
synowiec BS
synowiec cioteczny FZSS
synowiec dziadka PFBS
synowiec dziadka macierzystego MFBS
synowiec dziadka ojczystego FFBS
synowiec męża HBS
synowiec ojca FBS
synowiec przybrany BWS
synowiec przyrodni PSS
synowiec siołeczny MZSS
synowiec stryjeczny FBSS
synowiec świekra HFBS
synowiec teścia WFBS
synowiec wujeczny MBSS
szurzy WB
szurzy brata BWB
szurzy przyrodni WPS
szurzy syna SWB
szurzyna WBW
szwagier ZH
szwagier babki PMZH
szwagier cioteczny FZDH
szwagier dziadka PFZH
szwagier matki MZH
szwagier matki matki MMZH
szwagier matki ojca FMZH
szwagier męża HZH
szwagier ojca FZH
szwagier ojca matki MFZH
szwagier ojca ojca FFZH
szwagier przyrodni PDH
szwagier siołeczny MZDH
szwagier stryjeczny FBDH
szwagier wujeczny MBDH
szwagier żony WZH
szwagier 2 EB
szwagierka EZ
świekier HF
świekier córki DHF
świekier przybrany HMH
świekier siostry ZHF
świekra HM
świekra córki DHM
świekra przybrana HFW
świekra siostry ZHM
świeść WZ
świeść brata BWZ
świeść przyrodnia WPD
świeść syna SWZ
teściowa WM
teściowa (og.) EM
teściowa brata BWM
teściowa przybrana WFW
teściowa syna SWM
teściowie EP
teściowie przybrani EPE
teściowie rodzeństwa GEP
teść WF
teść (og.) EF
teść brata BWF
teść przybrany WMH
teść syna SWF
wnuczka CD
wnuczka brata BCD
wnuczka brata babki PMBCD
wnuczka brata dziadka PFBCD
wnuczka brata matki MBCD
wnuczka brata matki matki MMBCD
wnuczka brata matki ojca FMBCD
wnuczka brata męża HBCD
wnuczka brata ojca FBCD
wnuczka brata ojca matki MFBCD
wnuczka brata ojca ojca FFBCD
wnuczka brata żony WBCD
wnuczka cioteczna BCD
wnuczka cioteczna babki PMBCD
wnuczka cioteczna matki MBCD
wnuczka cioteczna żony WBCD
wnuczka ciotki PZCD
wnuczka ciotki macierzystej MZCD
wnuczka ciotki ojczystej FZCD
wnuczka cioty FZCD
wnuczka córki DCD
wnuczka dziewierza HBCD
wnuczka matki MCD
wnuczka męża HCD
wnuczka ojca FCD
wnuczka po córce DD
wnuczka po synu SD
wnuczka pracioty PFZCD
wnuczka prasioły PMZCD
wnuczka prastryja PFBCD
wnuczka prawuja PMBCD
wnuczka przybrana 1 ECD
wnuczka przybrana 2 CED
wnuczka rodzeństwa małżonka EGCD
wnuczka rodzica PCD
wnuczka siołeczna ZCD
wnuczka siołeczna babki PMZCD
wnuczka siołeczna matki MZCD
wnuczka siołeczna żony WZCD
wnuczka sioły MZCD
wnuczka siostry ZCD
wnuczka siostry babki PMZCD
wnuczka siostry dziadka PFZCD
wnuczka siostry matki MZCD
wnuczka siostry matki matki MMZCD
wnuczka siostry matki ojca FMZCD
wnuczka siostry męża HZCD
wnuczka siostry ojca FZCD
wnuczka siostry ojca matki MFZCD
wnuczka siostry ojca ojca FFZCD
wnuczka siostry żony WZCD
wnuczka stryja FBCD
wnuczka stryjeczna BCD
wnuczka stryjeczna dziadka PFBCD
wnuczka stryjeczna męża HBCD
wnuczka stryjeczna ojca FBCD
wnuczka syna SCD
wnuczka szurzego WBCD
wnuczka świeści WZCD
wnuczka wuja MBCD
wnuczka wujeczna ZCD
wnuczka wujeczna dziadka PFZCD
wnuczka wujeczna męża HZCD
wnuczka wujeczna ojca FZCD
wnuczka wujka PBCD
wnuczka zełwy HZCD
wnuczka żony WCD
wnuk CS
wnuk brata BCS
wnuk brata babki PMBCS
wnuk brata dziadka PFBCS
wnuk brata matki MBCS
wnuk brata matki matki MMBCS
wnuk brata matki ojca FMBCS
wnuk brata męża HBCS
wnuk brata ojca FBCS
wnuk brata ojca matki MFBCS
wnuk brata ojca ojca FFBCS
wnuk brata żony WBCS
wnuk cioteczny BCS
wnuk cioteczny babki PMBCS
wnuk cioteczny matki MBCS
wnuk cioteczny żony WBCS
wnuk ciotki PZCS
wnuk ciotki macierzystej MZCS
wnuk ciotki ojczystej FZCS
wnuk cioty FZCS
wnuk córki DCS
wnuk dziewierza HBCS
wnuk matki MCS
wnuk męża HCS
wnuk ojca FCS
wnuk po córce DS
wnuk po synu SS
wnuk pracioty PFZCS
wnuk prasioły PMZCS
wnuk prastryja PFBCS
wnuk prawuja PMBCS
wnuk przybrany 1 ECS
wnuk przybrany 2 CES
wnuk rodzeństwa małżonka EGCS
wnuk rodzica PCS
wnuk siołeczny ZCS
wnuk siołeczny babki PMZCS
wnuk siołeczny matki MZCS
wnuk siołeczny żony WZCS
wnuk sioły MZCS
wnuk siostry ZCS
wnuk siostry babki PMZCS
wnuk siostry dziadka PFZCS
wnuk siostry matki MZCS
wnuk siostry matki matki MMZCS
wnuk siostry matki ojca FMZCS
wnuk siostry męża HZCS
wnuk siostry ojca FZCS
wnuk siostry ojca matki MFZCS
wnuk siostry ojca ojca FFZCS
wnuk siostry żony WZCS
wnuk stryja FBCS
wnuk stryjeczny BCS
wnuk stryjeczny dziadka PFBCS
wnuk stryjeczny męża HBCS
wnuk stryjeczny ojca FBCS
wnuk syna SCS
wnuk szurzego WBCS
wnuk świeści WZCS
wnuk wuja MBCS
wnuk wujeczny ZCS
wnuk wujeczny dziadka PFZCS
wnuk wujeczny męża HZCS
wnuk wujeczny ojca FZCS
wnuk wujka PBCS
wnuk zełwy HZCS
wnuk żony WCS
wnukowie CC
wnukowie ciotki PZCC
wnukowie małżonka ECC
wnukowie męża HCC
wnukowie po córce DC
wnukowie po synu SC
wnukowie przybrani 1 ECC
wnukowie przybrani 2 CEC
wnukowie rodzeństwa GCC
wnukowie rodzeństwa małżonka EGCC
wnukowie rodzeństwa rodziców PGCC
wnukowie rodziców PCC
wnukowie wujka PBCC
wnukowie wujków PGCC
wnukowie żony WCC
współteściowa CEM
współteściowie CEP
współteść CEF
wuj MB
wuj cioteczny MFZS
wuj matki MMB
wuj męża HMB
wuj ojca FMB
wuj przybrany FWB
wuj przyrodni MPS
wuj siołeczny MMZS
wuj stryjeczny MFBS
wuj wujeczny MMBS
wuj żony WMB
wujek PB
wujek matki MPB
wujek męża HPB
wujek ojca FPB
wujek przybrany PEB
wujek przyrodni PPS
wujek żony WPB
wujek 2 PZH
wujenka MBW
wujkowie PG
wujkowie małżonka EPG
wujkowie przybrani PEG
wujkowie przyrodni PPC
wujna MBW
wujna matki MMBW
wujna ojca FMBW
zełwa HZ
zełwa córki DHZ
zełwa przyrodnia HPD
zełwa siostry ZHZ
zełwin HZH
zięć DH
zięć brata BDH
zięć cioteczny BDH
zięć córki DDH
zięć matki MDH
zięć męża HDH
zięć ojca FDH
zięć przybrany EDH
zięć siołeczny ZDH
zięć siostry ZDH
zięć stryjeczny BDH
zięć syna SDH
zięć wujeczny ZDH
zięć żony WDH
żona W
żona brata BW
żona brata babki PMBW
żona brata ciotecznego FZSW
żona brata dziadka PFBW
żona brata matki MBW
żona brata matki matki MMBW
żona brata matki ojca FMBW
żona brata męża HBW
żona brata ojca FBW
żona brata ojca matki MFBW
żona brata ojca ojca FFBW
żona brata przyrodniego PSW
żona brata siołecznego MZSW
żona brata stryjecznego FBSW
żona brata wujecznego MBSW
żona brata żony WBW
żona bratanka BSW
żona bratańca BSW
żona dziewierza HBW
żona kuzyna PGSW
żona ojca FW
żona ojca męża HFW
żona ojca żony WFW
żona pasierba ESW
żona prastryja PFBW
żona prawuja PMBW
żona siostrzeńca ZSW
żona stryja FBW
żona syna SW
żona syna brata BSW
żona syna brata matki MBSW
żona syna brata ojca FBSW
żona syna córki DSW
żona syna matki MSW
żona syna męża HSW
żona syna ojca FSW
żona syna rodzeństwa rodziców PGSW
żona syna siostry ZSW
żona syna siostry matki MZSW
żona syna siostry ojca FZSW
żona syna syna SSW
żona syna żony WSW
żona synowca BSW
żona szurzego WBW
żona świekra HFW
żona teścia WFW
żona wnuka CSW
żona wuja MBW
żona wujka PBW


Terminologia według stopnia pokrewieństwaZestawienie tabelaryczneWykaz terminów według stopnia złożonościWykaz alfabetyczny symboliWykaz symboli według złożonościWykaz relacjiWykaz według stopniEtymologiaTerminologia w różnych językach

Ramka nadrzędna