Kronika zmian

Część poprzednia

 

Change Log

Previous partKronika zmian: archiwum

2004-09-30 – Po tekstach z dziedziny językoznawstwa, biologii, geologii, archeologii witryna wzbogaciła się o tekst z dziedziny logiki. Szereg nowych haseł pojawiło się w stale rozwijanym słowniczku lingwistycznym. Dodano kilka uzupełnień do artykułu o pochodzeniu Słowian. Uzupełnienia pojawiły się również w dziale poświęconym etymologii liczebników.

2004-07-11 – Czerwiec 2004 – strona miesiąca na witrynie Polish Culture at BellaOnline. Obchodzimy dziś czwartą rocznicę istnienia tej witryny! Nastąpiły ostatnio zmiany w dziale tekstów poświęconych językoznawstwu. Strony działu o problemach językowych rozrosły się zbytnio, więc podzielono je na mniejsze.

2004-02-15 – Po dłuższej przerwie nastąpiły drobne zmiany na witrynie. Spotkałem się ze słuszną krytyką, że numeracja fonetycznych klas tematów imiennych jest nielogiczna, bo klasa 5 jest bliższa klasom 1–3 niż klasa 4. Zmieniłem zatem miejscami numery klas 4 i 5. Na drugiej stronie gramatyki doszły ciekawe uwagi o użyciu formy męskoosobowej. Spore zmiany na stronie z linkami; co pewien czas dodawane są nowe linki, a usuwane linki niedziałające.

2003-10-04 – Nowe linki do artykułu o pismach słowiańskich. Zmiany w tabeli stratygraficznej, nowe linki związane z tym tematem.

2003-10-02 – Gotowe są nowe mirrory. Obecnie witryna gramatyczna, kurs języka polskiego i inne moje teksty są dostępne w następujących miejscach Sieci:

2003-10-01 – Na Onecie (Republika) postanowiono zamknąć moje konto w związku ze zbyt dużym ruchem. Administratorzy tego serweru wymyślili sobie, że webmaster ma płacić, jeśli odwiedzający wyczerpią miesięczny limit transferu. Jest to zwyczaj bandycki, na innych serwerach niespotykany. Adres pocztowy grzegorj@poczta.onet.pl wkrótce może również nie być aktualny. Lista aktualnych adresów kontaktowych:

 

Chronicle of Changes: archive

2004-09-30 – Besides linguistic, biologic, geologic and archaeologic texts, a new article on logic has appeared, in Polish. A number of other entries has appeared in the linguistic glossary (still under development). Small additions have been made in the article on the origin of the Slavs (in Polish). The page on etymology of numerals has also been supplemented.

2004-07-11 – June 2004 – Site of Month on Polish Culture at BellaOnline. We are celebrating 4 years of this website today! Changes in the chapter on linguistics. Pages of the chapter on language problems has grown too much, so they have been divided into smaller ones.

2004-02-15 – After a long break some small changes have happened. I have been criticized because of the non-logic numbering of phonetic classes of nominal stems: the class 5 is more similar to the classes 1–3 than the class 4. That is why I have changed the numbering. On the second page of the grammar, some interesting remarks on the use of the masculine-personal form have been added. There are quite big changes on the link page; from time to time new links are been added, while outdated links are been removed.

2003-10-04 – Changes on some pages in Polish.

2003-10-02 – New mirrors are ready. My grammar site, Polish course and other texts of mine are available at:

2003-10-01 – On Onet (Republika) they decided to close my account because of too much traffic there. Onet admins have thought out that the webmaster should pay if the visitors exceed the monthly transfer limit. It is a bandit’s custom, not happening on other servers. The mail address grzegorj@poczta.onet.pl may be invalid soon as well. A list of valid mail addresses:

grzegorj@interia.pl
grzegorj@wp.pl
grzegorj@poczta.of.pl
grzegorj@o2.pl
grzegorj@tenbit.pl
grzegorj2000@yahoo.co.uk

0.84 2003.02.05 – Nowość: słowniczek terminów językoznawczych (z tłumaczeniem na język angielski). Dodany na prośbę moich czytelników. Słowniczek będzie z czasem uzupełniany o nowe terminy.

0.82 2002.12.21 – Dodałem stronę o języku kaszubskim i szereg linków związanych z tym zagadnieniem. Laura Pennycuick udzieliła mi pomocy w tłumaczeniu angielskim.

0.81 2002.11.21 – Już jakiś czas temu liczba odwiedzających przekroczyła 10 000. Zabieram się raźno do prac nad witryną po pewnej przerwie. Na razie zgodnie z sugestią odwiedzających pojawiły się zmiany i dodatkowa strona w zestawie tabel deklinacji rzeczowników. Dziękuję Mary Kay Schuck za szereg uwag metodycznych i odnoszących się do tekstu angielskiego. Dziękuję też z tego miejsca Valwitowi za testowanie witryny, czego się uprzejmie podjął. Otrzymałem od niego informację, na podstawie której stwierdziłem, że przeglądarka Opera jest już dostosowana na tyle, że umożliwia w miarę bezbłędne korzystanie z witryny. Radzę jedynie zaopatrzyć się w najnowszą wersję (testy przeprowadziłem używając 6.05.1140 PL).

0.80 2002.08.04 – Zrezygnowałem z formatu UTF-8: wszystkie strony dotąd kodowane w ten sposób są teraz w ISO 8859-2 z dodatkiem entities. Oczywiście instalacja fontu Lucida Sans Unicode jest wciąż konieczna.

0.78 2002.07.22 – Została ukończona angielska wersja artykułu „Osobliwości polskiej ortografii”. Osobom przeglądającym moje strony, nielubiącym korzystać z programu MS Internet Explorer i mającym problemy używając Netscape Navigatora, polecam przeglądarkę Mozilla. Sprawdziłem przy jej użyciu moją witrynę i nie wykryłem żadnych problemów (z tym że nie widać animacji tekstu, gdyż Netscape / Mozilla nie obsługuje tagu marquee).

0.77 2002.07.12 – Gotowa jest wycieczka po witrynie – wyjaśnienia na początku pierwszej strony gramatyki.

0.74 2002-06-18 – Powstała nowa witryna (http://priv.internet.pl/~grzegorj/) mojego autorstwa, tym razem niezwiązana zupełnie z językoznawstwem. Tam też można znaleźć linki do wszystkich moich witryn internetowych.

0.73 2002.04.27 – Ponad 5000 odwiedzin.

0.70 2002.02.28 – Uzupełnienia na stronach z linkami, z literaturą oraz na stronie dotyczącej ortografii. Wystartował nowy serwis dotyczący polskich sterowników klawiatur i problemu pisania po polsku na komputerze.

0.67 2002.01.08 – Kurs języka polskiego rozpoczęty! (Tylko wersja angielska)

0.65 2002.01.01 – 3000 gości. Zasadniczo gotowy jest (w polskiej wersji) dział poświęcony deklinacji, niemal gotowy dział nt. koniugacji. Wkrótce znajdą się tu także brakujące tłumaczenia angielskie. Na witrynie pojawił się upiór dzienny (zobacz szczegóły), więc ostrożnie z surfowaniem! Szczęśliwego Nowego Roku!

2001-10-21 0.51 – Zakończyłem w zasadzie „niebieskie” strony poświęcone deklinacji. Pojawił się dział poświęcony liczebnikom i ich etymologii.

2001-10-08 0.47 – W angielskim tłumaczeniu wprowadziłem zmiany, dzięki uprzejmości moich uważnych czytelników. Mathew Mathews i Steve Rodick zechcą przyjąć moje podziękowania.

2001-07-28 0.46 – Parę mniejszych zmian. Wreszcie pojawiły się angielskie wersje kilku stron. Dodano nową stronę o polskiej ortografii. Witryna istnieje już przeszło rok.

2001-05-31 0.43 – Angielska wersja trzeciej części gramatyki jest gotowa.

2001-05-28 0.42 – Mapa witryny zawiera teraz informacje o wielkości stron przekraczających 50 KB oraz oznaczenia stron będących w trakcie tworzenia.

2001-05-27 0.41 – Tabele polskiej fonetyki, prezentowane dotąd jedynie jako spakowany arkusz Excela, są teraz dostępne jako zestaw stron (używający języka Java). Dodałem także obszerną (ok. 150 KB) stronę z tabelami form czasowników.

2001-05-22 0.40 – Zmiana organizacji plików witryny.

2001-05-20 0.37 – Przeszło 1000 odwiedzin. Tabele odmian rzeczowników są wreszcie (niemal) kompletne.

2001-05-11 0.36 – Więcej przykładów dla zobrazowania polskiej wymowy na pierwszej stronie gramatyki.

2001-05-01 0.34 – Wiele zmian. Uzupełnienia na temat deklinacji. Spis drukowanej literatury. Nowe oznaczenia w tabelach deklinacji. Dużo nowych wzorów odmiany. Dyskusja o sposobie przedstawienia deklinacji.

2001-04-28 0.33 – Dużo nowych linków.

2001-04-10 0.31 – Ponad 750 odwiedzin. Duże zmiany w tabelach deklinacji – wprowadziłem więcej kolorów, nowe oznaczenia itd. Jednak wszystko wciąż jeszcze się dopiero tworzy. Wszystkim gościom życzę Wesołych Świąt!

2001-03-15 0.25 – Już ponad 600 osób odwiedziło moją witrynę. Dostaję trochę miłych mejli z cennymi uwagami i stąd zawartość poszczególnych stron stale ulega zmianom. Powoli kończę tabele deklinacji rzeczowników. Uff…

2001-01-28 0.20 – Podjąłem próbę dostosowania zawartości do specyfikacji HTML4, co okazało się niewykonalne z uwagi na niewłaściwą interpretację stylów przez przeglądarki. Całość sprawdzono w następujących przeglądarkach:

 • MSIE 5.5 PL
 • Netscape Communicator 4.7 PL (Sylaba Komunikator)
  • czasem ma problemy z justowaniem tekstu.
 • Netscape 6
  • nie ustawia koloru tła podanego w zewnętrznym arkuszu stylów (style.css) jako „background: #ffffcc;” (MSIE i NS 4.7 (!) nie mają problemu);
  • ma problemy z długimi ścieżkami dostępu na dysku lokalnym (offline);
  • czasem ma problemy z justowaniem tekstu.

2001-01-26 0.19 – Czyżby zaczątek działu poświęconego etymologii?

2000-12-25 0.14 – Przyszła gwiazdka i przyniosła pierwsze tabele odmiany.

2000-09-27 0.10 – Po upływie półtora miesiąca czasu odważyłem się wreszcie ugryźć morfologię. Cóż, jest o niebo bardziej zawikłana od fonetyki…

2000-08-10 0.07 – Narodziny tej strony (oznacza ona dodatkową pracę dla mnie…). Popełniłem staszny błąd: dopiero teraz sprawdziłem moją witrynę używając Netscape’a. Ten „wspaniały” browser nie rozumie HTML-u! Nigdy go nie lubiłem – czułem dlaczego. Musiałem pożegnać się z planami co do postaci strony głównej… Żartuję, nie jestem artystą. Jeśli przedtem nie mogłeś z niej wejść nigdzie dalej, przepraszam za moje niedopatrzenie. Prześlij najlepsze życzenia twórcom twego browsera. Dodałem także nagrania przykładów w formacie wma.

2000-08-05 0.06 – Ponad 100 gości. Nie mam dobrego edytora WWW do tworzenia stron w UTF-8: edytor, którego używam, przerabia bez żadnych pytań pewne bajty znaków kodowanych 16-bitowo na inne tak jakby były kodami polskich znaków. Muszę zamiast niego używać zwykłego dobrego edytora tekstu… Poza tym jakieś problemy sprawia serwer – otrzymałem kilka mejli w tej sprawie.

2000-07-11 0.00 – Założenie witryny. Ma ona być dwujęzyczna – czekam, aż ktoś mnie zruga za błędy w tekście angielskim…

 

0.84 2003.02.05 – News: a Vocabulary of linguistic terms (with translation into Polish). Added to fulfil the request of my readers. With time the vocabulary will become more complete: new terms will be added.

0.82 2002.12.21 – I have added a page on Kashubian (well, in Polish only, this time) and a number of links related to this subject. Laura Pennycuick helped me with the English version of the first page of the grammar.

0.81 2002.11.21 – Some time ago the number of the visitors exceeded 10 000. I am beginning to work on the site briskly, after some break. As for now, according to the visitors’ suggestions, some changes and a new page have appeared in the set of the declension tables of substantives. I thank Mary Kay Schuck for a number of methodologic remarks as well as ones related to the English version. I also thank Valwit for testing my site. I have received some information from him and basing on it I have found the Opera browser to be suitable enough to make possible browsing my site without greater errors. My advice is to use the newest version however (the tests have been done using 6.05.1140 PL).

0.80 2002.08.04 – I have resigned the UTF-8 format: all the pages that have been coded such a way are now in ISO 8859-2 with entities. Of course the installation of Lucida Sans Unicode font (if you have not had it yet on your system) is still necessary.

0.78 2002.07.22 – The English version of the article “Curiosities of the Polish spelling” has already been finished. If you want to surf through my pages and you do not like MS Internet Explorer and you have experienced problems when using Netscape Navigator, try Mozilla web browser. I have tested my website with Mozilla 0.9.7 and I have received no problems (except that the text animation cannot be seen as Netscape / Mozilla does not serve the marquee tag).

0.77 2002.07.12 – A tour over the site is complete – the explanations are at the beginning of the first page of the grammar.

0.74 2002-06-18 – A new site (http://priv.internet.pl/~grzegorj/) of my own arose, this time not related to linguistics. There you can find links to all my Internet sites.

0.73 2002.04.27 – More than 5000 visitors.

0.70 2002.02.28 – Supplement on the pages on links and bibliography. A new service on Polish keyboard drivers and the problem of writing in Polish on computer has started.

0.67 2002.01.08 – A course in the Polish language has begun!

0.65 2002.01.01 – 3000 visitors. The chapter on declension is ready in general (in the Polish version), the one on conjugation is almost ready too. The English versions will be found soon. On the site a day’s ghost (upiór dzienny) has become visible (you can see here for more details but only if you can speak Polish), so be carefull when surfing! Happy New Year!

2001-10-21 0.51 – In principle I have finished the “blue” pages on declension. A new section, on numerals and their etymology, has appeared (well, not finished yet…).

2001-10-08 0.47 – Some changes in the English translation, through the good offices of Mathew Mathews and Steve Rodick, my attentive readers. I want to thank them for their help.

2001-07-28 0.46 – Some minor changes. At last we have English versions of some pages here – see the sitemap for more details. A new page on the Polish spelling has been added. The site is now one year old.

2001-05-31 0.43 – The English version of the third part of the grammar is ready.

2001-05-28 0.42 – Now the sitemap contents information on size of the pages which are more than 50 KB as well as marks by the pages which are still being made.

2001-05-27 0.41 – The tables of Polish phonetics, presented up to now only as zipped Excel worksheet, are available now as a set of pages (which uses Java). I have also added an extensive (ca. 150 KB) page containing tables of conjugation.

2001-05-22 0.40 – The sitemap has changed.

2001-05-20 0.37 – Over 1000 visits. The tables of substantive declension are (almost) complete at last.

2001-05-11 0.36 – More examples for the pronunciation on the first page of the grammar.

2001-05-01 0.34 – Many changes. Supplement on declension. A list of printed bibliography. New notations in the declension tables. Many new declension patterns. Discussion on the way of presentation of the declension.

2001-04-28 0.33 – Many new links.

2001-04-10 0.31 – Over 750 guests. Great changes in the declension tables – I have inserted more colours, new symbols etc. However all is still being made as for now. I wish a Happy Easter to all my visitors!

2001-03-15 0.25 – Over 600 visitors have already been on my site. I get some nice e-mails with valuable remarks. That is why the contents of my pages change constantly. I am finishing my tables of nominal declension little by little. Ugh…

2001-01-28 0.20 – I tried to adjust the contents to the HTML4 specification, what has happened unrealisable considering unsuitable interpretation of the styles by browsers. The whole was tested using:

 • MSIE 5.5 PL
 • Netscape Communicator 4.7 PL (Sylaba Komunikator)
  • sometimes it has problems with text-justifying.
 • Netscape 6
  • it does not set the background colour which is given in the external style sheet (style.css) as “background: #ffffcc”; (MSIE and NS 4.7 (!) have no problems);
  • it has problems with long paths on a local disk (offline);
  • sometimes it has problems with text-justifying.

2001-01-26 0.19 – A nucleus of the etymology section?

2000-12-25 0.14 – The Christmas Star has come and brought first tables of the flexion.

2000-09-27 0.10 – After lapse of one and a half of month I have risked to start with the morphology. Well, it is much more complicated than the phonetics…

2000-08-10 0.07 – The birth of this log file (it means additional work for me…). I have done a terrible error: only now I have checked my site using the Netscape. That “superb” browser does not understand the HTML! I have never liked it and I have felt why. I have had to give up my hopes concerning the shape of the main page… I am just kidding, I am not an artist. If you have not been able to go anywhere else from it, I apologize to you for my oversight. Send best wishes to the authors of your browser. I have also added records of the examples in wma format.

2000-08-05 0.06 – More than 100 visitors. I have no good web editor for UTF-8-coded pages: my editor remakes some bytes of 16-bit coded characters into others as if they were codes for Polish characters without any questions. I must use a good plain text editor instead… Besides, the server makes some problems – I have received some e-mails on it.

2000-07-11 0.00 – Setting up the website. It is to be bilingual – I wait until somebody dresses me down for errors in the English text…